הנושא : مشاركة في تبادل طلابي في بولندا השולח : ד"ר חגאזי יחיא 16/03/2019 06:34:56
مرحبا
ستكون هناك فعالية في بولندا
للراغبين في المشاركة، عليكم تقديم رسالة حتى 18-3 اروث بار سيناي
يمكنكم قراءة الرسالة، في حال كنتم معنيين بالموضوع تواصلوا معها وأخبروني بذلك. لمن يقبل للمشاركة، س|أفحص إمكانية مساعدة مالية إضافية بسيطة من مكتب شؤون الطلبة.
بالتوفيق

 

קול קורא

להגשתמועמדות להשתתפות במשלחת סטודנטים לדיאלוג יהודי - ערבי

בנושא"סובלנות"

הסמינר  השנה יעסוקבנושא " סובלנות"והוא מיועד לסטודנטים יהודים וערבים מכל התכניות במכללה.

הדיאלוג התוך- קבוצתישיעסוק בזהות האישית, התרבותית והמקצועית של חברי הקבוצה,  יתרחב באמצעות דיאלוג עם אנשי חינוך וממשלוביקור בבתי ספר לצד דיון בסוגיות חינוכיות וחברתיות בוורשה, פולין.

כל מועמד יעבור ראיוןאישי וראיון קבוצתי. המתקבלים יפגשו להכנה ובניית הקבוצה.

הסמינר בפולין יתקיים  בחופשת טרום- פסח מהתאריך 14.4.19-18.4.19 .

עם החזרה על הסטודנטיםלכתוב עבודת סיכום המבוססת על יומן רפלקטיבי ולהכין סיכום קבוצתי אשר יועלה לאתרהמכללה.

מתוך בוגרי הסמינר יבחרוסטודנטים מצטיינים  אשר יצאו לשלושה שבועותשל עבודה מעשית מרוכזת בבית ספר בחו"ל.

הסמינר מזכה בקרדיט -1נ"ז .

עלות הסמינר מסובסדתעל ידי המכללה ותורמים פרטיים והיא כוללת את מפגשי ההכנה, הטיסות, הנסיעות,לינה, א. בקר וערב, סיורים וביקורים בבתי ספר ואתרי תיירות.

עלות הסמינר הינה4000ש"ח.

כל הסטודנטיםשיעברו את המיון, יקבלו מלגה משגרירות פולין ויהיה עליהם לשלם   רק 2500 ₪.

על כל משתתף חובה לעשותביטוח בריאות.

על הסטודנטים המעונייניםלהגיש מועמדות לשלוח במרוכז את כל החומרים הבאים:

1.קורות חיים כולל פרטידוא"ל ומספר טלפון (נייד ובית)

2. מכתב המתאר מדועהמועמד מעוניין להשתתף בסמינר

את החומרים יש לשלוח בדוא"לאחד לרות בר-סיני , רכזת התכניות הבינלאומיות

.   עד לתאריך ה-18.3.19ruthb@dyellin.ac.il

3. על המועמד לבקש  2 מכתביהמלצה ממרצי המכללה, אשר ישלחו ישירות אל רות בר-סיני עד לתאריך 18.3.19.

מנחת הסמינר רשאית לבטלאת השתתפותו של הסטודנט בכל שלב משלבי הסמינר!

בהצלחה,

רותי בר-סיני,

רכזת התכניות הבין-לאומית

 

 


הנושא : فرصة لتبادل طلابي في بولندا השולח : ד"ר חגאזי יחיא 16/03/2019 06:36:40
مرحبا
ستكون هناك فعالية في بولندا
للراغبين في المشاركة، عليكم تقديم رسالة حتى 18-3 اروث بار سيناي
يمكنكم قراءة الرسالة، في حال كنتم معنيين بالموضوع تواصلوا معها وأخبروني بذلك. لمن يقبل للمشاركة، س|أفحص إمكانية مساعدة مالية إضافية بسيطة من مكتب شؤون الطلبة.
بالتوفيق

 

קול קורא

להגשתמועמדות להשתתפות במשלחת סטודנטים לדיאלוג יהודי - ערבי

בנושא"סובלנות"

הסמינר  השנה יעסוקבנושא " סובלנות"והוא מיועד לסטודנטים יהודים וערבים מכל התכניות במכללה.

הדיאלוג התוך- קבוצתישיעסוק בזהות האישית, התרבותית והמקצועית של חברי הקבוצה,  יתרחב באמצעות דיאלוג עם אנשי חינוך וממשלוביקור בבתי ספר לצד דיון בסוגיות חינוכיות וחברתיות בוורשה, פולין.

כל מועמד יעבור ראיוןאישי וראיון קבוצתי. המתקבלים יפגשו להכנה ובניית הקבוצה.

הסמינר בפולין יתקיים  בחופשת טרום- פסח מהתאריך 14.4.19-18.4.19 .

עם החזרה על הסטודנטיםלכתוב עבודת סיכום המבוססת על יומן רפלקטיבי ולהכין סיכום קבוצתי אשר יועלה לאתרהמכללה.

מתוך בוגרי הסמינר יבחרוסטודנטים מצטיינים  אשר יצאו לשלושה שבועותשל עבודה מעשית מרוכזת בבית ספר בחו"ל.

הסמינר מזכה בקרדיט -1נ"ז .

עלות הסמינר מסובסדתעל ידי המכללה ותורמים פרטיים והיא כוללת את מפגשי ההכנה, הטיסות, הנסיעות,לינה, א. בקר וערב, סיורים וביקורים בבתי ספר ואתרי תיירות.

עלות הסמינר הינה4000ש"ח.

כל הסטודנטיםשיעברו את המיון, יקבלו מלגה משגרירות פולין ויהיה עליהם לשלם   רק 2500 ₪.

על כל משתתף חובה לעשותביטוח בריאות.

על הסטודנטים המעונייניםלהגיש מועמדות לשלוח במרוכז את כל החומרים הבאים:

1.קורות חיים כולל פרטידוא"ל ומספר טלפון (נייד ובית)

2. מכתב המתאר מדועהמועמד מעוניין להשתתף בסמינר

את החומרים יש לשלוח בדוא"לאחד לרות בר-סיני , רכזת התכניות הבינלאומיות

.   עד לתאריך ה-18.3.19ruthb@dyellin.ac.il

3. על המועמד לבקש  2 מכתביהמלצה ממרצי המכללה, אשר ישלחו ישירות אל רות בר-סיני עד לתאריך 18.3.19.

מנחת הסמינר רשאית לבטלאת השתתפותו של הסטודנט בכל שלב משלבי הסמינר!

בהצלחה,

רותי בר-סיני,

רכזת התכניות הבין-לאומית

 

 


הנושא : فرسة لتبادل ثقافي في بولندا השולח : ד"ר חגאזי יחיא 16/03/2019 06:35:44
مرحبا
ستكون هناك فعالية في بولندا
للراغبين في المشاركة، عليكم تقديم رسالة حتى 18-3 اروث بار سيناي
يمكنكم قراءة الرسالة، في حال كنتم معنيين بالموضوع تواصلوا معها وأخبروني بذلك. لمن يقبل للمشاركة، س|أفحص إمكانية مساعدة مالية إضافية بسيطة من مكتب شؤون الطلبة.
بالتوفيق

 

קול קורא

להגשתמועמדות להשתתפות במשלחת סטודנטים לדיאלוג יהודי - ערבי

בנושא"סובלנות"

הסמינר  השנה יעסוקבנושא " סובלנות"והוא מיועד לסטודנטים יהודים וערבים מכל התכניות במכללה.

הדיאלוג התוך- קבוצתישיעסוק בזהות האישית, התרבותית והמקצועית של חברי הקבוצה,  יתרחב באמצעות דיאלוג עם אנשי חינוך וממשלוביקור בבתי ספר לצד דיון בסוגיות חינוכיות וחברתיות בוורשה, פולין.

כל מועמד יעבור ראיוןאישי וראיון קבוצתי. המתקבלים יפגשו להכנה ובניית הקבוצה.

הסמינר בפולין יתקיים  בחופשת טרום- פסח מהתאריך 14.4.19-18.4.19 .

עם החזרה על הסטודנטיםלכתוב עבודת סיכום המבוססת על יומן רפלקטיבי ולהכין סיכום קבוצתי אשר יועלה לאתרהמכללה.

מתוך בוגרי הסמינר יבחרוסטודנטים מצטיינים  אשר יצאו לשלושה שבועותשל עבודה מעשית מרוכזת בבית ספר בחו"ל.

הסמינר מזכה בקרדיט -1נ"ז .

עלות הסמינר מסובסדתעל ידי המכללה ותורמים פרטיים והיא כוללת את מפגשי ההכנה, הטיסות, הנסיעות,לינה, א. בקר וערב, סיורים וביקורים בבתי ספר ואתרי תיירות.

עלות הסמינר הינה4000ש"ח.

כל הסטודנטיםשיעברו את המיון, יקבלו מלגה משגרירות פולין ויהיה עליהם לשלם   רק 2500 ₪.

על כל משתתף חובה לעשותביטוח בריאות.

על הסטודנטים המעונייניםלהגיש מועמדות לשלוח במרוכז את כל החומרים הבאים:

1.קורות חיים כולל פרטידוא"ל ומספר טלפון (נייד ובית)

2. מכתב המתאר מדועהמועמד מעוניין להשתתף בסמינר

את החומרים יש לשלוח בדוא"לאחד לרות בר-סיני , רכזת התכניות הבינלאומיות

.   עד לתאריך ה-18.3.19ruthb@dyellin.ac.il

3. על המועמד לבקש  2 מכתביהמלצה ממרצי המכללה, אשר ישלחו ישירות אל רות בר-סיני עד לתאריך 18.3.19.

מנחת הסמינר רשאית לבטלאת השתתפותו של הסטודנט בכל שלב משלבי הסמינר!

בהצלחה,

רותי בר-סיני,

רכזת התכניות הבין-לאומית

 

 


ر
הנושא : הקורס חגים ומועדים בגן מתקיים השבוע בסדנת הגיל הרך השולח : ד"ר למפרום תמר 16/03/2019 20:55:22
סטודנטים יקרים,
השיעור חגים ומועדים בגן יתקיים השבוע בסדנת הגיל הרך ביום שני בין השעות 15:45-14:15.
שבוע טוב,
תמר
הנושא : מאמר 2 לקריאה השולח : גב' מגל כהן אדוה 16/03/2019 19:38:04
שבוע טוב לכולם
מבקשת לקרוא את המאמר הבא, קיים גם ברשת. לא למחר.


.  "הקורבן האומלל  ונכה העל"-  לקריאה: דר' עמית קמה, הקורבן האומלל ונכה העל,כתב עת פנים, גיליון 26, סתיו 2003נפגש מחר,


אדוה 

הנושא : תזכורת- מחר סדנת קול השולח : ד"ר כץ גילת 16/03/2019 20:05:23
שבוע טוב
מזכירה כי מחר נילמד ונעבוד על שמירת הקול שלנו. נילמד כיצד להשתמש בו, נתנסה בנשימות, ובהפקת הקול. 
אנא הקפידו להגיע בזמן
להתראות
הנושא : שבוע הבא השולח : גב' מגל כהן אדוה 16/03/2019 19:18:36
שלום לכולם

לפי הרשום שבוע הבא: שבוע התנסות מעשית מרוכז
לא התקיימו במכללה לימודים לתואר ראשון. 

האם יש תלמידים שמגיעים כרגיל?

אדוה
הנושא : טופס פגישות השולח : ד"ר גרין עדנה 16/03/2019 22:34:24
שלום לכם
מצרפת טופס אותו תתבקשו למלא וגם הסטודנט שתחנכו.
מי שלא קיבל שם של חונך או לא מסתדרת החונכות, אנא פנו אלי, אני בדיקנט השבוע בכל יום מלבד יום ב
להזכירכם ניפגש לסדנא ביום ב 1.4.19 בשעה 16.00
שבוע טוב ופורים שמח
עדנה
הנושא : محاضرة يوم الإثنين 18/3/2019 השולח : ד"ר צייאד חוסיין 16/03/2019 21:37:04
أعزائي الطلبة
تحية طيبة
محاضرتنا ليوم الإثنين 18/3/2019 إن شاء الله ستكون بعنوان : (التأهيل المجتمعي المحلي) ، مع مناقشة مستفيضة لعرض الطالبات :
  1. أسيل أبو فرحة .
  2. ميرا الكرد .
  3. نبيلة عابدين .
أرجو من الطالبات صاحبات العرض التواجد على رأس الساعة (5:45) بدون تأخر لتجهيز عرضهن .
باحترام 
د.حسين الصياد
הנושא : محاضرات يوم الإثنين 18/3/2019 השולח : ד"ר צייאד חוסיין 16/03/2019 21:31:59
أعزائي الطلبة
تحية طيبة
محاضرتنا يوم الإثنين 18/3 إن شاء الله ستكون بموضوع (التنشئة الاجتماعية ومؤسساتها) ، مع مناقشة مستفيضة لعرض الطالبتين :
  1. مريم سليم .
  2. زينب صيام .
أرجو من الطالبتين المذكورتين التواجد على رأس الساعة بدون تأخر لتجهيز عرضهما .
مرفق ملف المحاضرة السابقة (علم الاجتماع التربوي ) للفائدة .
باحترام
د. حسين الصياد
הנושא : فرصة للمشاركة في تبادل طلابي في بولندا השולח : ד"ר חגאזי יחיא 16/03/2019 06:33:54
مرحبا
ستكون هناك فعالية في بولندا
للراغبين في المشاركة، عليكم تقديم رسالة حتى 18-3 اروث بار سيناي
يمكنكم قراءة الرسالة، في حال كنتم معنيين بالموضوع تواصلوا معها وأخبروني بذلك. لمن يقبل للمشاركة، س|أفحص إمكانية مساعدة مالية إضافية بسيطة من مكتب شؤون الطلبة.
بالتوفيق

 

קול קורא

להגשתמועמדות להשתתפות במשלחת סטודנטים לדיאלוג יהודי - ערבי

בנושא"סובלנות"

הסמינר  השנה יעסוקבנושא " סובלנות"והוא מיועד לסטודנטים יהודים וערבים מכל התכניות במכללה.

הדיאלוג התוך- קבוצתישיעסוק בזהות האישית, התרבותית והמקצועית של חברי הקבוצה,  יתרחב באמצעות דיאלוג עם אנשי חינוך וממשלוביקור בבתי ספר לצד דיון בסוגיות חינוכיות וחברתיות בוורשה, פולין.

כל מועמד יעבור ראיוןאישי וראיון קבוצתי. המתקבלים יפגשו להכנה ובניית הקבוצה.

הסמינר בפולין יתקיים  בחופשת טרום- פסח מהתאריך 14.4.19-18.4.19 .

עם החזרה על הסטודנטיםלכתוב עבודת סיכום המבוססת על יומן רפלקטיבי ולהכין סיכום קבוצתי אשר יועלה לאתרהמכללה.

מתוך בוגרי הסמינר יבחרוסטודנטים מצטיינים  אשר יצאו לשלושה שבועותשל עבודה מעשית מרוכזת בבית ספר בחו"ל.

הסמינר מזכה בקרדיט -1נ"ז .

עלות הסמינר מסובסדתעל ידי המכללה ותורמים פרטיים והיא כוללת את מפגשי ההכנה, הטיסות, הנסיעות,לינה, א. בקר וערב, סיורים וביקורים בבתי ספר ואתרי תיירות.

עלות הסמינר הינה4000ש"ח.

כל הסטודנטיםשיעברו את המיון, יקבלו מלגה משגרירות פולין ויהיה עליהם לשלם   רק 2500 ₪.

על כל משתתף חובה לעשותביטוח בריאות.

על הסטודנטים המעונייניםלהגיש מועמדות לשלוח במרוכז את כל החומרים הבאים:

1.קורות חיים כולל פרטידוא"ל ומספר טלפון (נייד ובית)

2. מכתב המתאר מדועהמועמד מעוניין להשתתף בסמינר

את החומרים יש לשלוח בדוא"לאחד לרות בר-סיני , רכזת התכניות הבינלאומיות

.   עד לתאריך ה-18.3.19ruthb@dyellin.ac.il

3. על המועמד לבקש  2 מכתביהמלצה ממרצי המכללה, אשר ישלחו ישירות אל רות בר-סיני עד לתאריך 18.3.19.

מנחת הסמינר רשאית לבטלאת השתתפותו של הסטודנט בכל שלב משלבי הסמינר!

בהצלחה,

רותי בר-סיני,

רכזת התכניות הבין-לאומית

 

 


הנושא : קורס סמינריון השולח : גב' קפון חני 16/03/2019 22:17:23
 דניאלה, שבוע טוב,
הנושא : המטלה הראשונה בקורס מעברים השולח : גב' קפון חני 16/03/2019 22:53:52
 שבוע טוב, אלעד,
 מצורף לעיונך קובץ עבודתך והתייחסותי.
 חני


הנושא : קורס סמינריוני השולח : גב' קפון חני 16/03/2019 22:19:52
 שבוע טוב, דניאלה,
 מה שלומך?
 מצב העדרויותייך אינו טוב מבחינת דרישות המכללה.
 אנא דברי אתי בסוף השיעור ביום שני.
 חני
 
 
הנושא : הגשת רפראט השולח : גב' קפון חני 16/03/2019 22:14:45
 שבוע טוב, נעמי,
 מזכירה לך.
 חני 
 
הנושא : הגשת רפראט השולח : גב' קפון חני 16/03/2019 22:16:39
 שבוע טוב, סונדוס,
 בבקשה שלחי לי את מה שהכנת לקראת הגשת הרפראט
 ובשני הקרוב נקבע זמן חדש להצגתו.
 תודה ולהתראות,
 חני
הנושא : שינוי במערכת השעות 08/01/2019 13:46:08
התווסף מפגש לשעור 6666666-13 "מיכל -ויקטור שבאר – הכשרת קבוצות – פיתוח מיומנויות הנחייה"בתאריך: 31/03/19 משעה: 16:30 עד שעה: 20:30
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 09:16:17
המפגש לשעור 2280652-00 "הספריה בעידן הלמידה מרחוק - ב'" עם המרצה ד"ר כרמי גולן בתאריך 30/04/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר ד205
הנושא : רשימת מציגים לפרזנטציה הראשונה- בית הספר הקהילה והממסד השולח : ד"ר מאור רותם 15/03/2019 12:35:50
שלום לכולם,

להלן רשימת המציגים ותאריכי ההצגה:

3.4.19- אור, טל וישי
             צליל, שיר כהן וליטל

10.4.19- אוריה, בת אל ודנה
              יוסף ויעקב

כל מי שלא משובץ- שייצור איתי קשר בהקדם.

סופ"ש נעים

רותם
הנושא : אפשרות להפחתת מספר מילים בעבודה השולח : ד"ר בר זקן שרית 15/03/2019 07:28:58
שלום לכולם,

כדי לעזור לכם להפחית את מספר המילים, אתם יכולים להתייחס לסעיפים ד' (התבוננות) וה' (ערך מוסף)
רק פעם אחת בסוף העבודה ולא לכל מאמר בנפרד.

שרית
הנושא : צפייה במבחנים השולח : ד"ר ליט אפורי רות 15/03/2019 11:32:01
שלום לכולן,
לכל מי שמעוניינת לצפות במבחן שלה (מועד א'), ביום ראשון, ה-17.3, אהיה בספריית הילדים בין השעות 13:45 - 14:15 .
מי שרוצה לצפות במבחן צריכה לשלוח לי עד מוצש הקרוב, 16.3, בשעה 22:00 את שמה ואת מספר תעודת הזהות שלה. אביא עימי רק את המבחנים שיידרשו על-ידכן.
שבת שלום,
רות

הנושא : חוברת שיעורים -- יחסוך הדפסה לעתיד הקרוב :-) השולח : ד"ר טבל אמיר 15/03/2019 14:15:15
תלמידותי היקרות שלום, 

אני מצרף בזאת חוברת של שיעורים שנעבוד עליהם בכיתה ובבית בסמסטר הקרוב. אם תדפיסו אותה ותביאו אותה ואת חוברת הטקסטים, לא תצטרכו כנראה להדפיס יותר דבר נוסף לשיעור ! :-). בנוסף, החוברת מכילה כרונולוגיה של הטקסטים שנעבוד עליהם , כך שאם תרצו להדפיס בנאגלות, תוכלו להדפיס את העמודים לפי הטקסט הבא. נאמר שסיימנו את הטקסט בעמוד 8 ואתם שואלים את עצמכם מה הטקסט הבא -- פנו לעמוד 9. 
אל תחשבו שזה אומר שהטקסטים האחרים לא רלוונטיים - רובם יהיו שיעורי אונליין פשוט. (וחלקם לא רלוונטיים מיידית אבל אפשר תמיד לעבוד איתם) 
בכבוד רב,
אמיר.

And now in English,
Dearest Students,
I'm attaching the booklet with class and homework assignments for the rest of the semester! Assuming you print this and the text booklet that I've already sent out, you will have printed all you need for the rest of the semester :-). 

The booklet is also wonderful as a tool for knowing what text we're going to work on , as it is arranged chronologically. So , if we're just finished with a text on page 8 of the booklet, and you're asking yourself - what is the next text? You can just turn to page nine and the answer will be at the top of the page. 

Sincerely Yours,
Amir 
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/10/2018 12:29:20
יתקיים בחדר א215
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 16:01:56
המפגש לשעור 9085657-01 "שיטות מחקר " עם המרצה גב' שפר נועה בתאריך 29/05/19 בשעה 15:45 יתקיים בחדר ד205
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 14:13:25
המפגש לשעור 3172248-01 "מה זה אינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות" עם המרצה גב' ברקן איריס בתאריך 29/04/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר א432
הנושא : סדנת מעברים השולח : גב' קפון חני 14/03/2019 21:38:30
 קראו בבקשה את המכתב המצורף.
 שתהיה לנו שבת מנוחה,
 חני
הנושא : השלמות לפרשת הפרש הריבועים ומועדים למפגשים נוספים השולח : ד"ר פרוסק נעמי 14/03/2019 18:19:56
הי לכולם

ניפגש שוב ביום רביעי 15.5 בשעה 19:15
וביום רביעי 19.6 באותה השעה

מצרפת את הנקודות של החקירה שערכנו 

שבת שלום לכולם


נעמי
הנושא : שיר עם הרמוניה פתוחה השולח : מר שוורץ דוד 14/03/2019 21:03:17
זאת הודעה לדבורה, שרי, ברכה, דנה ורות:
בהמשך למה שנאמר בכיתה, אני מבקש שכל אחת תשלח לי הקלטה של שיר עם הרמוניה פתוחה למייל שלי. 
תודה. 
הנושא : שלום, חנה, מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 14/03/2019 15:08:05
חנה יקרה,

שמתי לב שחסר לי ציון בתרגיל הראשון שמסרת.
תוכלי לצלם לי את מה שהחזרתי לך? זכור לי הציון 80.
כנראה לא כתבתי את הציון כי קיוויתי שתגישי תיקון.
רוצה להגיש תיקון? אאפשר לך בשמחה.

להתראות,
אירית זילברשץ
הנושא : שלום, סיון, מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 14/03/2019 15:11:50
סיון יקרה,

מה שלומך?
שמתי לב שלא כתוב לי ציונך בנוגע לביטויים
של תרגיל 2.
האם תוכלי בבקשה לשלוח צילום של התרגיל שבידייך?
אולי קרה משהו אחר ששכחתי ממנו?
אודה לך אם תעזרי לי לפתור את התעלומה.

מצאתי את המכתב המקסים והמרגש ששלחת לי בנוגע לשפת האהבה וראיתי
שלא עניתי לך עליו.
אני מבקשת את סליחתך.
כתבת מכתב כה מרגש!!! אני מודה לך מעומק הלב!!!

בשורות טובות!
הנושא : משימת הסיום השולח : גב' ששון לילך 14/03/2019 11:46:45
שלום לכולכם,

אני מצרפת את משימת הסיום של הקורס, כולל תאריכי הגשות.

בשיעור הקרוב תוכלו להשתבץ באחד התאריכים.

שבת שלום ולהתראות,

לילך
הנושא : מלילך השולח : גב' ששון לילך 14/03/2019 11:44:29
שלום לכולכם,

אני מצרפת קובץ מעודכן של המשימה הקבוצתית, כולל תאריכים וקבוצות עדכניות.

בבקשה, שימרו את הקובץ.

בנוסף, מצרפת שוב את סילבוס הקורס, הכולל מקורות ביבליוגרפיים מומלצים לכל המגזרים והקבוצות.

ביום שני הקרוב אעביר לכם שיעור מדגים על השכלת מבוגרים של מתמודדי נפש.

שבת שלום ולהתראות,

לילך
הנושא : ציונים ותודה רבה מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 14/03/2019 14:56:13
שלום לכולכם,

העליתי את ציוניכם המרשימים ל"פורטל".
יישר כוח על ההישגים הנהדרים!
תודה רבה על ההשקעה והמאמץ!!! יישר כוחכם!!!

מי שניגשו למועד ב' - אעבוד בע"ה בקרוב מאוד על מבחניכם.

תודה רבה מעומק הלב על המשובים המרגשים עד דמעות שכתבתם.
הרגע ראיתי אותם.
אין מילים בפי לתאר את התרגשותי ואת תודתי!!!
אשתדל להמשיך לשרת את ציבור הסטודנטיות והסטודנטים בצורה מיטבית.

עלו והצליחו בכול!
שבת שלום ומנוחה,
אירית זילברשץ
הנושא : לקראת השיעור הבא- מלילך השולח : גב' ששון לילך 14/03/2019 11:50:55
שלום לכולכם,

לקראת השיעור הבא אני מבקשת להזכיר לאסוף ולהביא:

קופסה (במימדים של קופת נעליים)

חפצי ילדות ונעורים כגון: משחקים, חלקי אוספים, פריטי לבוש, מכתבים, ציורים...

מבטיחה שהכל יחזור הביתה בשלום...

שבת שלום ולהתראות,

לילך
הנושא : מלילך השולח : גב' ששון לילך 14/03/2019 11:40:27
שלום לכולכם,

מזכירה לכולכם להביא את המקראות לשיעור ביום שני הקרוב .

שבת שלום,

לילך
הנושא : מוסיקה ואמנויות השולח : ד"ר ברט אפרת 14/03/2019 09:12:09
שלום לכולם,

לשיעור הבא אנא קראו את שני הסיפורים הקצרים מאת חיים נחמן ביאליק המופיעים במודל.

יום טוב,
אפרת
הנושא : ירושלים בתקופת המקרא השולח : גב' רפ רונית 14/03/2019 09:33:31
שלום לכולםן,

ביום רביעי 20.3 יתקיים שיעור סדנה כרגיל.

חג שמח ולהתראות,
רונית ורונה
 
הנושא : הערכות לשבוע עבודה מעשי השולח : גב' ויילר אורנה 14/03/2019 16:43:35
שלום לכם, מועד ההגשה מתקרב ולכן מצרפת שוב מחוונים להגשת עבודות. כמו כן מצרפת לו"ז לשבוע הקרוב. לצערי יום ב נשאר מלא בשיעורים אך ביום א ו-ג הוספנו שעות פתיחה וב-ד כרגיל פתוח עד 18. מוזמנים לבוא ולהיעזר בהנחייה ואם יש צורך גם בחומרים לצורך הכנת הפרויקט. 
שחר מציעה לשחזר את אחד הספרים שנעלמו בסדנה: א. אפשר להכין ספרון להעברת מידע. ב. אם למישהו יש צילום של תוכן אחד הספרים אשמח אם יעבירו אלי או אל שחר לצורך שחזור.
בהצלחה לכולם.  תנשמו... תגייסו מתוככם כוחות ותצליחו לצלוח את השבוע ובינתיים - פורים שמח. אורנה
הנושא : השואה באומניות ודרכי הוראתן- שעור 17/3/19 השולח : ד"ר זמיר לילי 14/03/2019 10:33:34
שלום רב,
ביון א' הקרוב השעור יתקיים בצורה מקוונת, כלומר תעבדו מהבית או הספריה, לפי נוחיותכם ואני אהיה זמינה לשאלות.
את העבודה ניתן לעשות בזוגות ולשמור בקלסר עבודות שיאסף אי"ה בסוף הסמסטר.
יש לציין פרטים מלאים של כותבי העבודה.
הקף העבודה עד 300 מילה (אם לחוץ לכם, ניתן להרחיב, דברי טעם...
בהצלחה
לילי
הנושא : השואה באומניות ודרכי הוראתה - שעור מקוון 17/3/19 השולח : ד"ר זמיר לילי 14/03/2019 12:38:46
שלום רב,
בעקבות פניות סטודנטיות ולמען הסר ספק אני מבהירה:
שעור מקוון-איננו מפגש בכתה, ואתן עובדות באופן אישי בזמנכן החופשי, היכן שנוח לכן.
כלומר- אין ביום א הקרוב מפגש בכתה.
את העבודה יש להביא לשעור הפרונטלי הבא, ולהגישה מודפסת בקלסר עבודות בסוף הסמסטר.
מקווה שכעת הכל ברור.
כמו תמיד, אם יש שאלות ותהיות אני לרשותכן במייל.
בהצלחה
לילי
הנושא : שעור מקוון במקום פרונטלי ביום ב 18/3/19(סקס, שקרים ודיאטה, היבטים חינוכיים) השולח : ד"ר זמיר לילי 14/03/2019 10:38:15
שלום רב,
מספר סטודנטיות פנו אלי בשאלות, אז למען הסר ספק:
1- שעור מקוון אתן עובדות היכן שנוח לכן.
2- שעור מקוון אפשר לעבוד עליו גם יום לפני או אחרי, העיקר שהמטלה תתבצע.
3- אני לשירותכן במייל ועונה תוך יממה, לפעמים  הרבה פחות.
בהצלחה (המשימה כבר נשלחה)
לילי
הנושא : עדכון לקראת המפגש הקרוב, ה- 17/03, בקורס השולח : ד"ר ברונשטיין בועז 14/03/2019 08:44:52
שלום רב.

ביום ראשון הקרוב, ה- 17/03, לא מתקיים מפגש במליאת הקורס "התבגרות ותקשורת - הורים, מורים וחברים".
כפי שציינתי בזמנו, באתר הקורס מוצעת משימה המסכמת את שלושת המפגשים הראשונים. משימה זו מאפשרת לתרגל מיומנות הנדרשת במסגרת המענה לחלק מרכזי במבחן המסכם. המשימה נועדה לתרגול עצמי, אין צורך להגישה כלל. אתייחס אליה במפגש הבא, המתקיים ב- 31/03 (אחרי שבוע עבודה מעשית).

חופשת פורים מהנה.

להתראות,
בועז
הנושא : קורס גישות מכוון השולח : גב' וילר יסמין 14/03/2019 12:11:10
שלום,
ראיתי שטרם השלמתם את משימתכם בפורום המכוון של קורס גישות ותיאוריות. 
לידיעתכם התאריך האחרון להשלמת המשימה הראשונה היה ה 10.3. וכעת יש באתר כבר את המשימה השנייה.
באפשרותכם להשלים את המטלה הראשונה עד ליום ראשון ה17.3. (למרות שתאריך ההגשה חלף).
לאחר מכן לא ניתן יהיה להשלים את המטלות והדבר יבוא לידי ביטוי בציון בסוף הקורס.
לשאלות ניתן לפנות אלי למייל: wieler.jasmine@mail.huji.ac.il בהצלחה,
יסמין
הנושא : ورشتي عمل مع مؤسسة قوس ووظيفة للاسبوع القادم لمن لم يحضروا השולח : ד"ר חגאזי יחיא 14/03/2019 14:37:40
مرحبا
لقد استطعت ترتيب ورشتين مع مؤسسة القوس. اشترطوا ان يكون هناك ورشتين. كل ورشة لساعتين على الاقل، لان المرشدة ستأتي من حيفا أيضاً
ولذا سنقوم بعمل لقائين
25-3
1-4
من الساعة 5:45- 7:45 أي عليكم التأخر نصف ساعة في كل لقاء
قوموا بالترتيب للموضوع.

سوف نقوم بإنزال واحد من اللقاءت
الحضور الزامي لان اللقاء رتب اليه بحسب طلبكم وقد عملنا جاهدين لعمله 

بالمناسبة كل من لم يأت الاسبوع الماضي للقاء المعلمين المرافقين عليه أن يكتب وظيفة سأقوم باعطائها لكم الاثنين القادم.

הנושא : הערכות לשבוע עבודה מעשי השולח : גב' ויילר אורנה 14/03/2019 16:54:46
שלום לכם, מועד ההגשה מתקרב ולכן מצרפת שוב מחוונים להגשת עבודות. כמו כן מצרפת לו"ז לשבוע הקרוב. לצערי יום ב נשאר מלא בשיעורים אך ביום א ו-ג הוספנו שעות פתיחה וב-ד כרגיל פתוח עד 18. מוזמנים לבוא ולהיעזר בהנחייה ואם יש צורך גם בחומרים לצורך הכנת המטלות. 

בהצלחה לכולם.  תנשמו... תגייסו מתוככם כוחות ותצליחו לצלוח את השבוע ובינתיים - פורים שמח. אורנה
הנושא : קצת עדכונים פורמלים השולח : גב' ויילר אורנה 14/03/2019 16:52:37
שלום לכם, מצרפת סילבוס, מחוונים להגשת עבודות ולו"ז לשבוע הקרוב. לצערי יום ב נשאר מלא בשיעורים אך ביום א ו-ג הוספנו שעות פתיחה וב-ד כרגיל פתוח עד 18. מוזמנים לבוא ולהיעזר בהנחייה ואם יש צורך גם בחומרים לצורך הכנת המטלות. נתראה ביום שני הקרוב, 
ובינתיים - פורים שמח. אורנה
הנושא : לקראת שבוע עבודה מעשי השולח : גב' ויילר אורנה 14/03/2019 16:44:42
שלום לכם, מועד ההגשה מתקרב ולכן מצרפת שוב מחוונים להגשת עבודות. כמו כן מצרפת לו"ז לשבוע הקרוב. לצערי יום ב נשאר מלא בשיעורים אך ביום א ו-ג הוספנו שעות פתיחה וב-ד כרגיל פתוח עד 18. מוזמנים לבוא ולהיעזר בהנחייה ואם יש צורך גם בחומרים לצורך הכנת הפרויקט. 
שחר מציעה לשחזר את אחד הספרים שנעלמו בסדנה: א. אפשר להכין ספרון להעברת מידע. ב. אם למישהו יש צילום של תוכן אחד הספרים אשמח אם יעבירו אלי או אל שחר לצורך שחזור.
בהצלחה לכולם.  תנשמו... תגייסו מתוככם כוחות ותצליחו לצלוח את השבוע ובינתיים - פורים שמח. אורנה
הנושא : הודעה בדבר קורס מעברים השולח : גב' אורן דקלה 14/03/2019 22:31:49

ללומדות בקורס המרוכז "מעברים"

מאת: דקלה אורן וחני קפון – מנחות הקורס

שלום,

לאור אי הבהירות המצטברת כלפי שאלת חובת הנוכחות בארבעת מפגשי הקורס, חני ואני מבקשות להודיע את ההחלטה הסופית והחד משמעית המאושרת על ידי ד"ר סמדר גלילי.

נתן לקבל אישור על היעדרות אחת ממפגש מליאה (= 4 שש).

אין פטור מחובת הגשת כל המטלות המקוונות לקורס במועדן.

מי שלא היתה במפגש הראשון ולא הגישה את המשימה שניתנה במפגש זה, יכולה להגישה עד יום ג 19.3.19 . משימה שתתקבל אחרי מועד זה לא תבדק והלומדת תגרע מהקורס.

בברכה,

דקלה וחני

הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 10:08:08
המפגש לשעור 2280652-00 "הספריה בעידן הלמידה מרחוק - ב'" עם המרצה ד"ר כרמי גולן בתאריך 28/05/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר ד205
הנושא : קול קורא לתחרות הכרזות השולח : ד"ר גלילי סמדר 13/03/2019 11:05:45
שלום לכולם,
שולחת לכם את הקול קורא לתחרות הכרזות ומקוה שבעקבות הסדנה המוצלחת שהיתה לנו בהנחית ניצן מישהי או ממישהו מכם "ירים את הכובע" ויגש לתחרות. ההגשה רק באוגוסט כך שיש עדייןן מלא זמן וניצן לרשותכם.
המעוניינים מוזמנים לכתוב לי וגם אני כמובן אלווה ואסייע.
יאללה..תביאו כבוד לשנת הסטאז' המורכבת.
כל טוב,
סמדר
הנושא : לקראת שיעור תיאטרון סיפור ביום ראשון 17/3 השולח : גב' ליפשיץ שלומית 13/03/2019 15:45:14

שלום לכולם,

ביום ראשון הקרוב נקדיש את חלקו של השיעור כדי להתקדם עם מלאכת הבובות. 
הביאו את הבובות וכן חומרי עבודה רלונטיים, לדוגמא: חוט ומחט, מספרים, חוטי צמר ושאריות בדים אם יש. חשבו על הפנים של הבובה ובעיקר על העיניים שלה.
אני מציעה למי שרוצה ויכול, להישאר חצי שעה נוספת בתום השיעור כדי להתקדם/לסיים את הבובה.
בשיעור שאחרי פורים הבובות צריכות להיות מוכנות.
כמו כן אני מזכירה לכם שיש לצייר תרשים/גרף להצגה בכיתה, דרכו נוכל לראות מבנה של סיפור. (ליצור ויזואליזציה של המבנה הסיפורי). 
נפגש בראשון,
שלומית

הנושא : העלאת מטלות למודל השולח : ד"ר גלילי-שכטר ענבר 13/03/2019 11:53:54
אחדים מכם טרם סיימו את העלאת המטלות של הסימסטר הראשון. אני מבקשת שאת המטלות תעלו למודל, ואל תשלחו לי במייל.
תודה
ענבר
הנושא : מעשה חמור השולח : גב' מושכל עצמון סיגל 13/03/2019 12:54:14
סליחה אם המייל נשלח פעמיים. היתה תקלה בעת כתיבת המייל ולא יודעת אם נשלח

בדף הנוכחות שהעברתי היום בשיעור "הוראה, למידה ואני", נרשמו כמה וכמה מתמחים שלא היו בשיעור

אני מבקשת מכל מי שרשם את חברו/חברתו הנעדרים לפנות אלי במייל פרטי לכתובת sigalmus@dyellin.ac.il
ובעקבות פנייתכם/ן אסיר את השם מהרשימה. 

אם לא אקבל פניות כאלה עד מחר בבוקר, אעביר את הטיפול ליעלה והרשומים שלא נכחו יעלו לועדת משמעת.

חתימה כוזבת בדף נוכחות היא עבירה משמעתית. 

אני משתדלת שהאוירה בקורס תהיה נעימה ושיתקיימו בינינו יחסי כבוד הדדי.
לא אסכים למעשים מסוג זה. 

סיגל


הנושא : קבצים לתרגול מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 13/03/2019 23:03:35
שלום לכולכם,

העליתי ל"מודל" את הקבצים האלה לתרגול:

  * תרגול ניקוד מ' השימוש

  * קובץ האזנה לכללי מ'השימוש 

  * תרגול ניקוד ש' השימוש

  * קובץ האזנה לכללי ש'השימוש 

  * תרגול ניקוד"ה" היידוע

  * קובץ האזנה להסבר ניקוד"ה" היידוע" 

  * קובץ (1) האזנה לתרומתכל"ב למילים ומהותן בשפה 

  * קובץ (2) האזנה להסברניקוד כל"ב 

  * כללי הניקוד של אותיותהשימוש כל"ב

 * תרגול ניקוד כל אחתמאותיות כל"ב+תשובות (בתרגול קראתי להן עיצורים. ההבדל הוא שאת האותיותכותבים ואת העיצורים מממשים בדיבור.)

  * שירים לתרגול מש"הוכל"ב

  * דף סרוק (צד אחד) לגיבויהדף שבידיכם - צילום הקטעים "הרי האלפים", "הרי האנדים"ו"הרי ההימליה"

 * דף סרוק (צד שני) לגיבויהדף שבידיכם - צילום הקטעים "הרי האלפים", "הרי האנדים"ו"הרי ההימליה"

 * תשובות לתרגיל זיהויאותיות מש"ה וכל"ב והסבר ניקודן בקטעים "הרי האלפים","הרי האנדים" ו"הרי ההימליה" שצולמו מאנציקלופדיית אוקספורדלילדים. (הדף המצולם בשני צדדיו נמצא בידיכם.)

  * האזנה לקריאה של קטע א'"הרי האלפים" לשם תרגול קריאה מדויקת ולשם האזנה להגיית ניקוד אותיותמש"ה וכל"ב

 * האזנה לקריאה של קטע ב'"הרי האנדים" לשם תרגול קריאה מדויקת ולשם האזנה להגיית ניקוד אותיותמש"ה וכל"ב

 * האזנה לקריאה של קטע ג'"הרי ההימליה" לשם תרגול קריאה מדויקת ולשם האזנה להגיית ניקוד אותיותמש"ה וכל"ב

תודה רבה וכל טוב,

אירית זילברשץ

הנושא : קבצים מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 13/03/2019 23:10:38
שלום לכולכן,

העליתי ל"מודל" בקורס שלנו את הקבצים האלה לתרגול:

  * תרגול מספר 3 - מילות היחס, נטיית שמות העצם וכתיב חסר ניקוד

   * תשובות לתרגול מספר 3 

תרגול מספר 1 ומספר 2 יעלו ברגע המתאים.
היום הקדמתי את המאוחר ולימדתי את מה ששייך לתרגיל מספר 3.

אני מקווה שתרגילים אלה יאירו את עיניכן.

תודה רבה וכל טוב,
אירית זילברשץ
הנושא : מבחן בית השולח : ד"ר בר זקן שרית 13/03/2019 07:21:36
שלום לכולם,
המבחן נפתח היום ויסגר בתאריך 17.3.
הוא נמצא כרגע במודל ואני גם מצרפת אותו למייל זה.
צריך להגיש אותו באמצעות מערכת מודל (לא לשלוח אותו אלי למייל).
אורכו עד 2 עמודים בלבד.
אם יש שאלות ניתן לשלוח אלי מייל.

שיהיה בהצלחה,
שרית
הנושא : שירים במוזיאון לטבע השולח : מר פרדקין דני 13/03/2019 19:21:46
שלום לכולם,
שירים שהבטחתי,
מחשבות לסוף שבוע מבורך וגשום.
דני
הנושא : נקודות למחשבה השולח : מר בלוך אייל 13/03/2019 13:47:52
שלום לכולן
נותרו עוד מספר מפגשים משותפים עם הסטודנטים של עמותת גוונים., אצל חלקכן מתעוררות שאלות ומחשבות לגבי האינטרקציה בינכם לבין הסטודנטים של גוונים. 
האם בדיאלוג כל אחד נשאר באזור הנוחות?
האם עולות תחושות של לא נעים להגיד/להביע שמע מישהו יפגע? שלב לגיטימי וידוע שבתהליך של שינוי עמדות. שלב אשר עוזר לנו להיפתח אם אנחנו מעיזים לעצור ולהתבונן פנימה. להבין שזה בסדר לחוש ככה, מתוך קבלה עצמית זו ניתן להתחיל לשנות גישה. חשבו איך תוך כדי הפיכת הרעיונות למעשים אתם מעיזים להתבטא בלי חשש.
 רובד נוסף שכדאי לחשוב אותו מה משמעות ההתנסות זו לתפקידכם כמורים אשר ישלבו בצורה כזו או אחרת?
שבוע הבא נתרגם את הרעיונות למעשים פשוטים ומשמעותיים, הזדמנות והזמנה לצאת מעבר למוכר, מקובל וידוע.
סילביה ואיל

הנושא : תנועה בחברה הערבית - מירב אשר השולח : גב' אשר מירב 13/03/2019 17:44:30
שלום לכם 

רצ"ב קובץ עם  הפעילויות שעשינו במהלך השיעורים האחרונים בנושא מודעות לגוף, בהמשך אצרף גם בנושא של התמצאות במרחב אישי וכללי . 

*** צרפתי גם ב moodle 
 צרו לכם תיקייה ושמרו לכם את הקבצים על שולחן העבודה - במחשב שלכם 
להתראות :) 
מירב אשר 
הנושא : מטלת כתיבה ראשונה להגשה בקורס עיון וכתיבה השולח : ד"ר ישראלי יפה 13/03/2019 16:13:08
שלום לכם
מצ"ב מטלת כתיבה ראשונה להגשה ידנית (!) בשיעור הראשון לאחר פורים.
יפה
הנושא : מטלת כתיבה ראשונה להגשה השולח : ד"ר ישראלי יפה 13/03/2019 16:11:10
שלום לכם
מצ"ב מטלת כתיבה ראשונה להגשה ידנית (!) בשיעור הראשון לאחר פורים
יפה
הנושא : מטלת סיכום ראשונה להגשה בקורס עיון וכתיבה השולח : ד"ר ישראלי יפה 13/03/2019 16:26:46
שלום לכם
מצ"ב מטלת סיכום ראשונה להגשה ידנית (!) בשיעור הראשון לאחר פורים
יפה
הנושא : הדפסת מאמר לשיעור השולח : ד"ר ישראלי יפה 13/03/2019 16:06:30
שלום לכם
צלמו את המאמר המצ"ב לשיעור
יפה
הנושא : שיעור מקוון השולח : גב' ברקן איריס 13/03/2019 17:18:35
שלום רב לכולם,

מאחר וב - 25.3.19, לא מתקיים שיעור, 
השיעור המקוון שהיה מיועד לתאריך זה, יעבור לתאריך 6.5.19
באותו שבוע תקבלו מטלת ללמידה עצמית, אותה ניתן יהיה לעשות במהלך כל אותו השבוע.

אנא רשמו ביומן.

איריס

הנושא : 18/3/19 שעור מקוון השולח : ד"ר זמיר לילי 13/03/2019 09:26:20
שלום רב,

כמובטח שעור זה הוא מקוון, אנא קרא בתשמת לב את ההוראות:

1- בחרו סרט , פרק מסדרה, או פרסומת.
2- התמקדו ב 5- דקות תוכן
3-בודדו נושא המתמקד בקשר שבין תזונת הדמות ואושרה/הצלחתה בחיים.
4- סכמו את הרעיון ב-250 מילה.
5- אין צורך בכתיבה אקדמית הנשענת על מקורות.
6-הדפיסו והכניסו לקלסר, שיאסף לקראת סוף הסמסטר.
העבודה בזוגות, לנוחיותכן.
בהצלחה
לילי
הנושא : עבודות גמר ושעות השלמה השולח : גב' וולפיש רחל 13/03/2019 14:57:23
שלום
אני שולחת את המייל הזה לתלמידים שנמצאים בתכנית להרחבת הסמכה במקרא בלבד. 
מעבר ללימוד קורסים במקרא לפי המתווה עליכם לעמוד גם בדרישות של שתי עבודות גמר ו24 שעות השלמה. במסמך המפורט מוסבר כיצד עליכם לעשות זאת. 
לשאלות תמיד אפשר לפנות אלי
בהצלחה
רחל
הנושא : מבחן בית - קובץ מעודכן השולח : ד"ר בר זקן שרית 13/03/2019 07:34:48
שלחתי לכם בהודעה הקודמת קובץ לא מעודכן.

אני מצרפת לכאן את הקובץ המעודכן של מבחן בית.
ההבדל היחידי בניהם הוא שצריך להעלות את הקובץ שלכם למודל ולא לשלוח אלי למייל.

שרית
הנושא : שיטת מחקר השולח : ד"ר ורטה זהבי תמר 13/03/2019 10:00:37
שלום יקרות,
כפי שהתבקשתי אני כותבת לכן את סכום השעור.
מי שלא שעדיין לא מבינה שתפנה אליי ללא הסוס.

אני מבקשת לראות את שיטת המחקר בכללותה עד ה26.3 . מי שרוצה לשלוח תצפית/פיות לבדיקה - תבורך.
בשבוע הבא אני מקיימת פגישות אישיות. נא לקבוע איתי במייל וחכות לאישורי.
כח טוב ובהצלחה,
תמר

הנושא : שיעור מקוון השולח : גב' ברקן איריס 13/03/2019 17:19:42
שלום רב לכולם,

מאחר וב - 25.3.19, לא מתקיים שיעור, 
השיעור המקוון שהיה מיועד לתאריך זה, יעבור לתאריך 6.5.19
באותו שבוע תקבלו מטלת ללמידה עצמית, אותה ניתן יהיה לעשות במהלך כל אותו השבוע.

אנא רשמו ביומן.

איריס

הנושא : עבודות גמר במקרא השולח : גב' וולפיש רחל 13/03/2019 15:02:17
שלום
מייל זה מיועד לסטודנטים הלומדים בתכנית להרחבת הסמכה במקרא
מעבר ללימוד קורסים במקרא לפי המתווה עליכם לעמוד גם בדרישות של שתי עבודות גמר ו24 שעות השלמה. במסמך המפורט מוסבר כיצד עליכם לעשות זאת. 
לשאלות תמיד אפשר לפנות אלי
בהצלחה
רחל
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/03/2019 14:29:04
המפגש לשעור 1111111-11 "ועדת קבלה תנועה" עם המרצה בתאריך 28/03/19 בשעה 09:00 יתקיים בחדר א003
הנושא : שינוי במערכת השעות 12/03/2019 13:41:41
המפגש לשעור 2208301-01 "יידע האדם והמעבר מהגן לבית הספר- ולדורף ב/1 + ב/2 " עם המרצה גב' אבשלום שלומית בתאריך 28/03/19 בשעה 10:15 יתקיים בחדר א004
הנושא : שינוי במערכת השעות 18/03/2019 10:41:00
המפגש לשעור 2801009-01 "נערות במצבי מצוקה" עם המרצה ד"ר גוטפריד רות בתאריך 28/03/19 בשעה 12:15 יתקיים בחדר ד304
הנושא : שיעור בשבוע בא, ערב פורים השולח : ד"ר קינן ליסה 13/03/2019 17:16:16
מפני שהגן בחופש בשבוע הבא, החלטתי שהשיעור יהיה מקוון. לכן אין שיעור במכללה. יהיה שיעור מעניין ורלוונטי (וחובה) במודל, ויהיו לכם שבועיים להשלים אותו בבית (שבוע אחרי פורים שבוע עבודה מעשית מרוכז). פרטים נוספים בשבוע הבא... כל טוב, ליסה
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 09/10/2018 11:30:47
מועד א של הבחינה לשעור 5062115-4 "אנגלית לימודי יסוד בסיסי"בתאריך: 27/06/19 משעה: 09:00 עד שעה: 11:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 14:14:11
המפגש לשעור 3172248-01 "מה זה אינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות" עם המרצה גב' ברקן איריס בתאריך 27/05/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר א432
הנושא : פרידה השולח : גב' ליטבסקי צביה 12/03/2019 19:10:32
שלום ריהאם,

הבנתי מרשימות התלמידים שלא אפגוש אותך עוד בשיעוריי.

מתוך הערכתי לך אני מבקשת לתת לך מתנת פרידה קטנה.

האם תוכלי להגיע מחר, יום ד', כמה דקות לפני 12.15 או אחרי 13.45, לכיתה 303 בבניין ד?

אשמח...

צביה

 

 

הנושא : קבצים מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 12/03/2019 22:05:46
שלום לכולכן,

העליתי ל"מודל" את הקבצים האלה:
הנושא : מלילך השולח : גב' ששון לילך 12/03/2019 17:36:53
ורד יקרה שלום,

הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתה של אימך ואני רוצה להשתתף בצערך 

ולקוות שלא תדעי עוד צער.

מאחלת נחמה,

לילך
הנושא : מחר בשיעור מסיבת יחורים השולח : ד"ר יובל מיכל 12/03/2019 08:07:44
חברים יקרים,
מחר נחגוג את האביב במסיבת יחורי צמחי בית וגינה.
נכין יחורים וניקח עמנו הביתה.
מי שיש לה צמחים נחמדים שהיא יודעת שקל לייחר ורוצה להעשיר אותנו בהם - מוזמנת להביא!
תודה וברכה,
מיכל
הנושא : החזרת העבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:49:27
שלום אהוד,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה רבה בהמשך,

שולמית
הנושא : שלום, אהוד, מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 12/03/2019 20:57:16
שלום אהוד,

מה שלומך?
מה שלום נכדתך?

אני מקווה שתבשר בשורות טובות.

ליל מנוחה,
אירית זילברשץ
הנושא : החזרת עבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:29:50
שלום אורה,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה רבה בהמשך.

שולמית
הנושא : החזרת עבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:34:48
שלום אידית,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה רבה בהמשך,
שולמית
הנושא : החזרת עבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:40:53
שלום חן,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה רבה בהמשך,

שולמית
הנושא : החזרת עבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:36:53
שלום ליזה,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה רבה בהמשך,

שולמית
הנושא : קבצים מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 12/03/2019 22:18:42
הנושא : התנצלות מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 12/03/2019 21:48:04
שלום לכולכם,

המכתב הקודם נשלח כשחשבתי שכל מה שמחקתי אכן נמחק, אך ראיתי
שנשלח מכתב שרבים מהדברים לא נמחקו בפועל.
עימכם הסליחה.

העליתי ל"מודל" את הקבצים האלה:


הנושא : קובצי תרגול מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 12/03/2019 20:54:56
שלום לכולכם,

העליתי ל"מודל" בקורס שלנו את הקבצים האלה:
הנושא : עידכון מלילך- מחר בגלריה לאמנות השולח : גב' ששון לילך 12/03/2019 17:40:35
שלום לכולכם,

מחר נפגשים בשעה 17:45 בגלריה לאמנות במכללה .

(כבר ביקרנו שם- קומה שנייה סמוך לכניסה לאודיטוריום בבניין א').

אנחנו נתוודע לתערוכה החדשה שהוקמה בגלריה.

השיעור יהיה משותף עם קבוצת הקורס השנתי "הגלריה ככלי חינוכי".

להתראות,

לילך

הנושא : מבחני בדיקה עצמית לסטראוטיפים ודעות קדומות השולח : ד"ר סיפרפאל מיכל 12/03/2019 21:04:38
שלום לכולן,
בהמשך לשיעור היום, שולחת לכן קישור ששלחה לי ג'ורדן של מבחנים לבדיקת סטראוטיפים ודעות קדומות

https://implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html

תודה רבה לג'ורדן!!
נתראה בשבוע הבא
מיכל
הנושא : שיעור בשבוע הבא- פורים השולח : ד"ר סיפרפאל מיכל 12/03/2019 21:01:18
שלום לכולן,
בשבוע הבא, כאמור, לא יתקיים שיעור ותהיינה בגנים (גם לא השיעור משעה 12:15-13:45)
מצרפת פה את המטלה לחג פורים (לאחר תיקון קל). המטלה (כמו גם המצגת לגבי חגים ופורים) נמצאת גם במודל.
תיהנו בחג בגנים
מיכל
הנושא : החזרת העבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:19:31
שלום לכם שי הינס ליליאן ועמוס,

מצורפת העבודה הבדוקה.

מקווה שי שהתינוק מתחזק וגדל וכולכם בטוב.

בהצלחה בהמשך,
שולמית
הנושא : דיאלוג יהודי ערבי בפולין השולח : גב' בר סיני רות 12/03/2019 10:33:23
שלום לכן,
מצורף הקול הקורא לדיאלוג יהודי ערבי . השנה הסבסוד גדול במיוחד והסמינר מתקיים בחופשת טרום פסח. מוזמנות להגיש מועמדות.
בהצלחה, רותי
הנושא : דיאלוג יהודי ערבי השולח : גב' בר סיני רות 12/03/2019 10:31:24
שלום לכן,
מצרפת את הקול הקורא לדיאלוג יהודי ערבי שיתקיים השנה בפולין. המחיר זול במיוחד. מוזמנות להגיש בקשות ולספר לחברים ממסלולים אחרים. רותי
הנושא : עבודה בדוקה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 16:11:20
שלום מאיה,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה בהמשך,
שולמית
הנושא : בקשה אישית מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 12/03/2019 21:02:38
שלום מאירה ואדוה היקרות,

מניסיון העבר, האם אוכל לבקש מכן לא לשרבב

את שמי בשיחה עם מר עדי אמסטרדם, רכז הלשון?

זה יעזור מאוד. בסדר?

תודה רבה,
אירית זילברשץ
הנושא : החזרת עבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:35:41
שלום מוריה,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה רבה בהמשך,

שולמית
הנושא : החזרת עבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:21:36
שלום מורן,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה בהמשך,
שולמית
הנושא : דחוף מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 12/03/2019 11:25:04
שלום מירי היקרה,

במבחן שעשית בקורס "דקדוק שימושי" קיבלת 50

בזכות תוספת 5 נקודות בונוס שהוספתי לכולם.

לצערי, תצטרכי לגשת למועד נוסף כי יש לעבור את המבחן בציון 60.

אנא פני לדיקנית לקבלת אישור. אני בוודאי תומכת.

כשתקבלי אישור, אצטרך לקבלו גם כן מהדיקנית, ואחרי כן תתאמי עם אורלי וקנין צפריר במנהל הסטודנטים את מועד ג'.

בסדר?

כל טוב,

אירית זילברשץ
הנושא : החזרת העבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:39:53
שלום מרוה,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה רבה בהמשך,

שולמית
הנושא : החזרת העבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:42:44
שלום משה,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה רבה בהמשך,

שולמית
הנושא : החזרת עבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:33:42
שלום נופר,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה רבה בהמשך,
שולמית
הנושא : החזרת העבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 20:38:27
שלום קורין,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה רבה בהמשך,

שולמית
הנושא : מפגש מחר במוזיאון הטבע השולח : ד"ר יובל מיכל 12/03/2019 08:04:58
שלום רב לכולם,
מחר ניפגש בגינה הקהילתית במוזיאון הטבע. 
יש במקום אפשרות להכין לנו שתייה אך מי שרעב/ה יצטייד במזון מהבית בבקשה. 
דני ואני מבקשים כי מי שיש לה/לו מגדיר צמחים מכל מין וסוג שהוא אנא הביאו עמכם למפגש.
תמי תיאמה עם תלמידיה את המפגש שם ולא בדוד ילין. http://ginateva.net/odot/
נתראה,
מיכל

הנושא : ביטול השיעור מחר השולח : ד"ר כהן מיקי 12/03/2019 16:54:40
שלום רב,
השיעור מחר בקורס "מבוא ללקויי למידה" לא יתקיים.
המשך יום טוב,
מיקי כהן
הנושא : התנצלות ותיקונים :-) -- כמו גם חוברת טקסטים לעתיד הנראה לעין השולח : ד"ר טבל אמיר 12/03/2019 11:53:31
תלמידות יקרות שלום,

לקחתי ללב (במובן החיובי) את הביקורת מהשיעורים האחרונים. אני מתנצל על הבלגאן, והנה הפתרונות שיש לי לעת עתה:

א) הטקסטים מהשבוע הבא ואילך יהיו מחוברת טקסטים בסיסיים המצורפת. שבוע הבא נקרא את טקסט מספר אחד , wonder, שכיוון שהוא ארוך נבלה איתו יותר זמן. נא לקרוא ולהדפיס. בשבוע לאחר מכן נעבוד על how to be happy and "to Siri with Love" . בחוברת יש תוכן עניינים שאמור להקל עליכן למצוא את הטקסטים. 

ב) אנסה לוודא שמעתה ואילך הטקסטים והשיעורי אונליין יהיו שונים לחלוטין מהטרום-בסיסי. אם קורה ועדיין ישנם חומרים חופפים, אנא אמרו לי ואשנה או אוסיף חומרים תחליפיים עבור מי שעבדו על טקסטים אלה בעבר. הדבר אמור גם בשיעור אונליין שנפתח במודל ליום חמישי, על טקסט 7. נא לעשות אותו בשבוע הקרוב. 
ג) האימיילים ייכתבו בעברית ובאנגלית. פי שתיים סיכוי להבנה ולבלבול :-). 
אשמח אם תחשבו על רעיונות נוספים שישפרו את איכות הכיתה -- כקורס ראשון במכללה אני לא מצפה לשלמות חינוכית, ובאמת שאני מקווה לשמוע עוד היום. בהנחה שיישאר לנו זמן, בכוונתי להקדיש זמן מהשיעור לדיון קבוצתי בכיתה עצמה. 

Dear Class,
I've taken to heart (in the positive sense of the word) your criticisms from previous lessons, and have made the following changes:

1) The textbook for the rest of the class is attached! The text for next week is "Wonder". For the  week after that - "How to be Happy" and "To Siri with Love" . There is a table of contents that should make it easier to find all of these texts. Please read and print them out before class, in the order they appear :-).
2) I will do my best to make sure materials no longer overlap with previous classes. If you do see stuff you've done before, PLEASE LET ME KNOW so I can offer you alternatives. This  applies as well to the ONLINE LESSON on text 7 in the technology and Children section on Moodle.   
3) I genuinely appreciate the feedback, and would love to have more of it in class today  
הנושא : مواعيد اللقاءات الفعلية השולח : ד"ר חגאזי יחיא 12/03/2019 06:40:19
مرحبا
سكون لقاءتنا الفعلية للاشهر القادمة كالتالي
أيام الاثنين كما كانت من 15:45-17:15

18-3
1-4
29-4
27-5
17-6

بالنسبة للماضيع التي ستقومون بالعمل عليها حتى الاسبوع القادم يمكنكم اختيار واحدة من المواضيع التالية
1- احد أحياء القدس الرئيسية (الحي الاسلامي- المسيحي- الارمنى أو اليهودي)
2- عقبات البلدة القديمة
3- احدى الجاليات المقدسية (الافريقية- الدومرية- الارمنية...)
4- احدى الزوايا الصوفية في البلدة القديمة
5- الكنائس الشرقية والغربية في المدينة
6- ملامح الحقب المختلفة (العثمانية- المملوكية - الصليبية...)
7- أحد أزقة القدس
عليكم عمل الوظيفة على 4 شرائح واضحة على خلفية بيضاء (الخط لا يقل عن فونت حجم 20 وعليكم استخدام الصور الواضحة المعبرة).
عليكم كتابة المصادر التي ترجعون اليها في اسفل كل شريحة
سنقوم في النهاية بتجميع كل الشرائح وعمل عرض 

مهم: انزلوا على هواتفكم تطبيق ZIQAQ من انتاج مؤسسة الرؤية الفلسطينية وقوموا بجولة في البلد
تستطيعون اخذ موضوع من عناوين التطبيق
يحيى


הנושא : تقرير الرحلة השולח : ד"ר חגאזי יחיא 12/03/2019 19:17:53
مرحيا للجميع
فهمت من بعضكم ومن أريج أن الغالبية سيشارك غدا في رحلة تعليمية مع صفه
مرفق تقرير الرحلة. عليكم تعبئة كل الاقسام قبل، خلال وبعد الرحلة. ظبعا يمكنكم الاستفسار من المعلمة المرافقة.
يمكن أن تكون هناك أمور مشتركة في الصفوف التي بها شخصين (ليست هناك مشكلة) ولكن كل طالب يقدم تقرير لوحده
بالتوفيق
يحيى

הנושא : קבצים מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 12/03/2019 21:36:47
   * קובץ כללי הפיסוק הועלה לרווחתכם. לצערי לא נלמד לפסק, אך עיון בו יכול להעניק לכם "כלי עבודה" חשובים בכתיבה.

לשיעור הבא אנא תרגלו את נושא המאזכרים. כמו כן, קראו בבקשה את פסקת המידע שבעמוד הראשון בקובץ הדפים שבידיכם וענו על המשימה שאחרי פסקה זו.
נבדוק את התוצרים בכיתה. 
העליתי ל"מודל" את מה שקיבלתם היום ביד. בסוף קובץ זה הוספתי הסבר למילים משמעותיות הנמצאות בטקסט האחרון שבדפים. הסבר בנוגע לכך תקבלו בשיעור הבא.

תודה רבה וכל טוב,
אירית זילברשץ
הנושא : קורס מעברים השולח : גב' אורן דקלה 12/03/2019 21:11:24
דניאלה ערב טוב
מסומן לי כי לא היית במפגש הראשון של קורס מעברים המרוכז ובנוסף לכך, לא הגשת את המשימה הראשונה.
אני יודעת שנכחת במפגש השני אצל חני , ויחד עם זאת לפי החלטתה של ד"ר סמדר  גלילי ראש המסלול, הקורס לא יכול להיחשב לך בגלל ההיעדרות , אלא באישורה.
אנא פני אליה והודיעי לי אם קיבלת את אישורה להמשיך את הקורס.
ערב טוב
דקלה
הנושא : קורס מעברים השולח : גב' אורן דקלה 12/03/2019 21:07:28
היי אנה,
מה שלומך?
מסומן לי כי לא היית במפגש השני של קורס מעברים המרוכז.
יחד עם זאת, בדקתי את העבודה שהגשת במשימה הראשונה, ואני יודעת שנכחת במפגש הראשון.
לפי החלטתה של ד"ר סמדר  גלילי ראש המסלול, הקורס לא יכול להיחשב לך בגלל ההיעדרות , אלא באישורה.
אנא פני אליה והודיעי לי אם קיבלת את אישורה להמשיך את הקורס.
ערב טוב
דקלה
הנושא : קורס מעברים השולח : גב' אורן דקלה 12/03/2019 21:07:51
היי עדן,
מה שלומך?
מסומן לי כי לא היית במפגש הראשון של קורס מעברים המרוכז.
יחד עם זאת, בדקתי את העבודה שהגשת במשימה הראשונה, ואני יודעת שנכחת במפגש השני.
לפי החלטתה של ד"ר סמדר  גלילי ראש המסלול, הקורס לא יכול להיחשב לך בגלל ההיעדרות , אלא באישורה.
אנא פני אליה והודיעי לי אם קיבלת את אישורה להמשיך את הקורס.
ערב טוב
דקלה
הנושא : החזרת העבודה השולח : גב' אלעד שולמית 12/03/2019 21:28:57
שלום לירון,

מצורפת העבודה הבדוקה.

בהצלחה בהמשך,

שולמית


הנושא : קבצים מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 12/03/2019 21:59:11
שלום לכולכם,

העליתי ל"מודל" את הקבצים האלה:
הנושא : שיעור בשבוע הבא- פורים השולח : ד"ר סיפרפאל מיכל 12/03/2019 21:02:30
שלום לכולן,
בשבוע הבא, כאמור, לא יתקיים שיעור ותהיינה בגנים (גם לא השיעור משעה 12:15-13:45)
מצרפת פה את המטלה לחג פורים (לאחר תיקון קל). המטלה (כמו גם המצגת לגבי חגים ופורים) נמצאת גם במודל.
תיהנו בחג בגנים
מיכל
הנושא : המשך דיאלוג יהודי ערבי השולח : גב' בר סיני רות 12/03/2019 10:34:23
שלום לכן,
מצורף הקול הקורא לדיאלוג יהודי ערבי . השנה הסבסוד גדול במיוחד והסמינר מתקיים בחופשת טרום פסח. מוזמנות להגיש מועמדות.
בהצלחה, רותי
הנושא : דיאלוג יהודי ערבי השולח : גב' בר סיני רות 12/03/2019 10:35:37
שלום לכן,
מצורף הקול הקורא לדיאלוג יהודי ערבי . השנה הסבסוד גדול במיוחד והסמינר מתקיים בחופשת טרום פסח. מוזמנות להגיש מועמדות.
בהצלחה, רותי
הנושא : مسابقة الستاج- وزارة التربية والتعليم השולח : ד"ר חגאזי יחיא 12/03/2019 05:15:47
مرحبا 
كما في كل عام تقوم وزارة التربية والتعليم بعمل مسابقة لمعلمي الستاج
1- عمل صورة (بطاقة) تعكس تربة الستاج
2- عمل فلم قصير
3- كتابة قصة/مقالة ثصيرة تعكس تجربتك بالستاج

الجائزة تتراوح بين 500-3000 شيكل

يمكنكم الدهول الى الرسالة وقراءة شروط المسابقة 
للمعنيات والمعنيين يمكننا الحديث عنها في الحصة القادمة

للتعرف على امثلة لناتج الطلبة من السنوات الماضية 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj

يحيى
הנושא : סדנת סטאז' השולח : גב' קפון חני 12/03/2019 11:55:33
 שלום, אני מבקשת לקרוא את המכתב בעיון רב ולענות במייל חוזר עד יום חמישי 14/03 על השאלות.
 אפרת מהקבוצה שלנו שאלה אותי על החובה לקורס מד"א (מגן דוד אדום, קורב עזרה ראשונה) , שלא ידעה עליו.
  כדי להתקדם עם תשובות ברורות, אני מבקשת שתתייחסו לשאלות שלפניכן:
 
  1. האם את(ה) מורים עולים בעלי תעודה מחו"ל שהוכרה בישראל?  (אם התשובה כן, אתם פטורים מקורס מדא)

 

  2. אם עשית הסבה בארץ -  א. איזו הסבה? בוגרי תכנית ההכשרה המיוחדת לעולים וגם בוגרי התכנית המואצת לאנגלית, המכונה "תכנית בנט"? ב. איזה אישור קבלת ממנהל הסטודנטים  (אישור 80 אחוז או אישור זכאות)? הג. אם עשית קורס עזרה ראשונה? 

 (התשובה למי שעשה הסבה בארץ היא שצריך לעשות קורס מדא כמו כל בוגר הכשרה בישראל).

 

 אחרי שאקבל את המיפוי, סיגל מושכל במכללה תתייעץ עם ד"ר  שרה זילברשטרום שתבדוק כיצד ניתן לסייע בפתרון הנושא.

 בבקשה שתפו פעולה באופן מיידי.


  תודה ויום יפה,

  חני 


הנושא : מחר אין שיעור השולח : גב' נזר אורלי 12/03/2019 20:49:11
שכחתי להזכיר שמחר אין לנו שיעור.
להת בשבוע הבא.
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 09:39:08
המפגש לשעור 3068202-02 "התנסות מותאמת למתקשים בחינוך לשוני משלבת מחשב ( קליניקה)" עם המרצה ד"ר כהן מיקי בתאריך 27/03/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר ב301
הנושא : שינוי במערכת השעות 04/02/2019 14:06:14
המפגש לשעור 3172135-01 "מוצרט, הביטלס' והדי-גי': מוסיקה בעבר ובהווה ככלי עזר בהוראה" עם המרצה ד"ר בלושטיין מירי בתאריך 27/03/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר ד500
הנושא : שינוי במערכת השעות 04/02/2019 14:06:47
המפגש לשעור 3172240-01 "מרוקנ'רול לשרית חדד: המוסיקה כחלק מארגז הכלים של הפרט והמחנך" עם המרצה ד"ר בלושטיין מירי בתאריך 27/03/19 בשעה 17:45 יתקיים בחדר ד506
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/03/2019 11:44:21
המפגש לשעור 9085444-06 "פיתוח מקצועי לעו"ה דרגות 7-8-מורה חונך -שנה ב' ( מכללה)" עם המרצה גב' כהן משה מינה בתאריך 27/03/19 בשעה 16:30 הועבר לתאריך: 27/03/19 משעה: 16:30 עד שעה: 20:30 יתקיים בחדר א215
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 15:59:28
המפגש לשעור 9085656-01 "סטטיסטיקה " עם המרצה גב' שפר נועה בתאריך 27/03/19 בשעה 15:45 יתקיים בחדר ד205
הנושא : יחידה 2 - מיומנויות המאה ה- 21 השולח : ד"ר קפלן רגינה 12/03/2019 01:48:52
סטודנטים יקרים
יחידה מס' 2 בנושא מיומנויות המאה ה- 21 באתר מלווה קורס - Moodle  
פתוחה ללמידה ולפעילויות.
שימו לב: ביחידה זו מספר פעילויות.
פעילויות שיתופיות ופעילויות יחידניות.
פעילויות המתבצעות בענן ופעילויות בקובץ Word  בסיום  להעלות לאתר. 

הלמידה בקורס הינה הבנייתית קונסטרוקטביסטית, הקפידו להגיש את המטלות במועדן. 
שימו לב : למועד ההגשה.
בהצלחה 
רגינה


הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 13/11/2018 12:47:11
הבחינה לשעור עבריינות נוער במועד א בתאריך: 26/06/19 משעה: 17:10 עד שעה: 19:10 תתקיים בחדר ד407
05/02/2019 14:52:39
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/10/2018 14:24:20
יתקיים בחדר ד304
הנושא : מצגת ליום רביעי השולח : ד"ר לוי מיכל (ח"מ) 11/03/2019 18:46:44
שלום וברכה,
ביום רביעי הקרוב נמשיך לעסוק בדרכי הערכה של כשירות חברתית (יחידת לימוד 2) ואז נעסוק בהתפתחות של כשירות חברתית בגיל ילדות (יחידת לימוד 3).
בברכה,
מיכל לוי
הנושא : ציונים מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 11/03/2019 10:32:01
שלום לכולכן,

הקלדתי "בפורטל" את ציוניכן בקורס "בעין בוחנת - קריאה וכתיבה ביקורתית". 

את תרגיל 3 ואת תרגיל 4 תוכלו לקבל בתיאום איתי. הם יהיו בתא שלי.
מי שירצו לקחת כמה עבודות לחברותיהן יצטרכו להצטייד באישור כתוב מהן. בסדר?

תודה רבה על ההשקעה והמאמץ!
יישר כוח על ההישגים!

תודה מעומק הלב לכל כותבות המשוב! 
אשתדל בע"ה להמשיך לתת שירות מיטבי.

הצלחה רבה בכול וחיים טובים ומאושרים,
אירית זילברשץ
הנושא : עבודתך בקורס מעברים השולח : גב' קפון חני 11/03/2019 15:37:26
 ראוואן היקרה,
 מצורפת עבודתך בקורס מעברים.
 בברכה, חני קפון
הנושא : ההתנהלות עם הילדים ביום רביעי השולח : גב' אלעד שולמית 11/03/2019 18:09:57
היי חן,

לא הספקתי לדבר איתך לגבי יום רביעי.

אני מציעה שתתני לזוהר לכתוב כתיבה חופשית ובזמן הזה, תתחילי את האבחון עם ליאם.

כל פיתרון אחר, שראוי בעינייך גם מקובל עלי.

שולמית
הנושא : מועד ב למשימת הכתיבה השולח : מר אמסטרדם עדי 11/03/2019 09:57:27
סטודנטים יקרים,
בשבוע הבא ייפתח מועד ב למשימת הכתיבה, באותה מתכונת שבה הייתה במועד א.
המשימה תיפתח ביום א ה-17 במרץ בשעה 20:00 ותיסגר ביום ג ה-19 במרץ בשעה 20:00.
מי יכול לגשת למועד ב? כל סטודנט שאינו מרוצה מהציון שקיבל בעבור המשימה במועד א.
בהצלחה,
עדי א.
הנושא : מצגת ליום רביעי השולח : ד"ר לוי מיכל (ח"מ) 11/03/2019 18:38:22
שלום וברכה,
ביום רביעי הקרוב נמשיך לעסוק בדרכי הערכה של כשירות חברתית ואז נעסוק בהתפתחות של כשירות חברתית בגיל ילדות.
בברכה,
מיכל לוי
הנושא : מצגת ליום רביעי הקרוב השולח : ד"ר לוי מיכל (ח"מ) 11/03/2019 18:31:52
שלום וברכה,
ביום רביעי הקרוב נמשיך לעסוק בצופים מהצד. המצגות ביחידת לימוד 7.
בברכה,
מיכל לוי
הנושא : חדר בקורס ספרות ילדים (ליק"ל) השולח : גב' מושכל עצמון סיגל 11/03/2019 20:18:25
שלום לכולן, 

למיטב הבנתי
ובתקוה שלא ניתקל בהפתעות
החדר בו מתקיים הקורס בספרות ילדים הוא 433 בבניין א'

להתראות
סיגל
הנושא : מאמרים למבחן סוף שנה השולח : ד"ר שהם קוגלמס דנה 11/03/2019 11:29:16
שלום לכולן,
שחרתתי את החומרים במודל כך שהמאמרים למבחן סוף שנה זמינים עבורכן.
בברכה, דנה
הנושא : הנחיות להעברת אבחון בכתיבה השולח : גב' אלעד שולמית 11/03/2019 18:06:48
שלום לכם,

להלן סדר הפעולות באבחון כתיבה:

1. לבקש מהילדים לכתוב את רצף אותיות הא"ב
2. להכתיב לילדים צרופים  כמו: גי, לה (בערך 10 . אם ידוע לכם שהילדים לא מכירים צליל מסוים הימנעו מצרופים עימם)
3. הכתבת מילים (לקחת 8-10 מילים מתוך רשימת המילים ברמת הקריאות של התלמיד/ה שלכם)
4. הברקת מילים  - הברקה, להראות כרטיסיה עם מילה כ-5 שניות ואז להסתיר את הכרטיס ולבקש מהילד לכתוב את המילה. אם רואים שהילד אחרי פעם לא מצליח, תראו להם את הכרטיסייה ותבקשו מהם להעתיק. לשים לב היטב איך הם מעתיקים. (נדבר על כך בכתה)

כתה ב' צרופי מילים: קבלת שבת, שיעור מלאכה, העפיפון התעופף
5. הכתבת משפט קצר. כתה ב' : רועי הלך אל הגן 
                                           לפתע ראה חתול קטן רועד מקור
                               כתה ג'    אם תתאמן עכשיו כמו שצריך, הוא בכלל לא יצליח לנצח אותך(אפשר לחלק לשניים )
6. העתקת 3-4 משפטים מסיפור ברמת הקריאות של הילד
7. העתקה מרחוק, אפשר לכתוב על הלוח 2 משפטים ולבקש שיעתיקו (אפשר לקחת משפטים מתוך הטקסטים שקראו)
8. כתיבה חופשית . אפשר להציע נושא כמו: טיול שעשו, מסיבת יום הולדת, פורים, לספר על תחביב וכדומה. אפשר גם להביא תמונה שתיתן רעיון לילדים. 
אם מתקשים, אפשר לעזור להם עם התחלת סיפור ולראות אם מסוגלים להמשיך
אפשר גם להציע שיספרו סיפור ואתם תכתבו. (ייתן לכם מושג על יכולת שלהם לספר סיפור מבחינת מבנה ושפה)

מקווה שהכל ברור.
אם יש לכם שאלות לגבי הכתוב כאן וגם לגבי המשך האבחון בקריאה, אל תהססו לפנות אלי לעזרה.

להתראות,
שולמית

הנושא : השיעור מחר השולח : ד"ר גולן בן אורי יהודית 11/03/2019 18:44:12
שלום לכם,
מחר לא יהיה שיעור, כי אני לא אהיה.
אבל, יש לכם מה לעשות:
 עמ' 101 - 103.
ביום ראשון המבחן.
להתראות,
יהודית
הנושא : ביטול שיעור מחר 12/3 השולח : גב' שי ורדית 11/03/2019 18:42:10
שלום לכם.

בשל סיבות רפואיות מחר לא יתקיים שיעור.

נשוב וניפגש שבוע הבא.
רק בריאות!
ורדית

במידה ויש לכם קבוצת וואצאפ אשמח שתעבירו את ההודעה לטובת מי שלא מחובר כ"כ למייל.
הנושא : מבחן בעל פה השולח : גב' בן אברהם קרפ רוני 11/03/2019 10:12:23
שלום רב,
מי שמתכונן להגיע היום לבחינה בעל פה בלשון (מועד ב), מתבקש להודיע לי.
אוכל לבחון בשעה 15:00 בחדר ד 200.
בברכה
רוני
הנושא : הבהרה בקשר למייל ששלחתי אתמול השולח : גב' מושכל עצמון סיגל 11/03/2019 18:40:27
שלום, 

הבהרה בקשר למייל ששלחתי אתמול, על כך שהקורס עובר למתכונת של "מרחוק" עד ה 30.4 בגלל אירועים שונים.

ההודעה ששלחתי מתייחסת רק ללומדות בשיעור של השעה 12:00.

מי שלומדת בשעה 16:00 אך עדיין רשומה לשיעור של 12:00 אנא הסדירו את ההרשמה בהקדם אצל מיכל במשרד. 

השיעור של השעה 16:00 מתקיים מחר כסדרו

להתראות
סיגל 
הנושא : מועד ב במשימת הכתיבה השולח : מר אמסטרדם עדי 11/03/2019 10:00:15
סטודנטים יקרים,
בשבוע הבא ייפתח מועד ב למשימת הכתיבה, באותה מתכונת שבה הייתה במועד א.
המשימה תיפתח ביום א ה-17 במרץ בשעה 20:00 ותיסגר ביום ג ה-19 במרץ בשעה 20:00.
מי יכול לגשת למועד ב? כל סטודנט שאינו מרוצה מהציון שקיבל בעבור המשימה במועד א.
בהצלחה,
עדי א.
הנושא : מועד ב למשימת הכתיבה השולח : מר אמסטרדם עדי 11/03/2019 09:59:07
סטודנטים יקרים,
בשבוע הבא ייפתח מועד ב למשימת הכתיבה, באותה מתכונת שבה הייתה במועד א.
המשימה תיפתח ביום א ה-17 במרץ בשעה 20:00 ותיסגר ביום ד ה-20 במרץ בשעה 23:00.
מי יכול לגשת למועד ב? כל סטודנט שאינו מרוצה מהציון שקיבל בעבור המשימה במועד א.
בהצלחה,
עדי א.
הנושא : قراءة المادة وطباعتها لمحاضرة اليوم 1 + 2 השולח : ד"ר אבו סמרה מחמד 11/03/2019 10:59:21
تحياتي
على غير العادة وعلى حين غرة الرجاء قراءة المادة وطباعتها لمحاضرة اليوم
הנושא : שלום לך אסתר מחני קפון השולח : גב' קפון חני 11/03/2019 15:44:38
 למיטב זיכרוני ההסכם בינינו הוא שלא תעדרי ממפגשי הסטאז' בסמסטר ב' עד סוף השנה.
 בשבוע שעבר איחרת באופן משמעותי ואתמול לא הגעת ולא הודעת.
 מה קורה?
 מקווה שאת בטוב ומחכה לשמוע ממך.
 תודה, חני קפון
הנושא : סדנת סטאז' השולח : גב' קפון חני 11/03/2019 15:46:17
 מה שלומך, מימי?
 נעדרת משני השיעורים האחרונים ולא הודעת דבר.
 אני מקווה שאת בטוב ומבקשת שתעדכני אותי.
 תודה.
 בברכה, חני קפון
הנושא : נגה היקרה, השולח : גב' קפון חני 11/03/2019 15:41:41
 מה שלומך?
 נעדרת מאז תחילת הסמסטר ואני מקווה שאת בטוב.
 עדכני אותי בבקשה.
 הרבה טוב ,
 חני
הנושא : הגשת רפראט השולח : גב' קפון חני 11/03/2019 17:37:29
 סונדוס,
 מה קרה? 
היום היית אמורה להגיש רפראט .
 לא הגעת ולא הודעת?
 מה אתך?
 חני
הנושא : הערכה מסכמת - סטאז' השולח : גב' קפון חני 11/03/2019 15:53:19
 שלום לך שרה היקרה,
 אני מקווה שאת ובתך התנוקת לומדות אחת את השנייה בנחת.
 אני מבקשת להודיע לך שהפלטפורמה של ההערכה המסכמת נפתחת במשרד החינוך בימים אלה ואת יכולה לבקש ממנהל   בית הספר שלך למלא אותה על בסיס 
 משוב האמצע והצפיות שערכו לך הוא והחונכת.
 אם יש בעיה, את מוזמנת לקשר אותם לסיגל מושכל ראש יחידת הסטאז' במכללה, בידיעתה ובאישורה.
 זכרי שגם לך יש חלק של הערכה עצמית שעלייך להקליד לאחר שמנהל בית הספר נכנס לתכנה של משרד החינוך.
 אני ממליצה שתקראי בסטאז'קל של תלפיות כיצד ממלאים הערכה מסכמת כדי שתהיי מוכנה.
 בבקשה ידעי את בית הספר וכאמור, תעזרי בסיגל וגם במפקחת האזורית שלך, שאת מכירה.
 
 הרבה מזל טוב וברכות חמות, 
 חני

הנושא : עבודה בקורס מעברים השולח : גב' קפון חני 11/03/2019 07:29:51
 בוקר אור שיר,
 מצורפת עבודתך עם התייחסותי.
 בברכה, חני קפון
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 09:31:41
המפגש לשעור 1100055-01 "מסלול יחודי- משפחות בעידן פוסט מודרני" עם המרצה ד"ר פופר-גבעון אריאלה בתאריך 26/03/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר ב301
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 10:20:43
המפגש לשעור 1132401-01 "הכרות עם ילדים ומתבגרים עם מוגבלויות מרובות- מלמ"מ" עם המרצה גב' ורטהיימר לילי בתאריך 26/03/19 בשעה 12:15 יתקיים בחדר ד204
הנושא : שינוי במערכת השעות 13/03/2019 16:24:54
המפגש לשעור 3069904-01 "פונולוגיה של השפה הערבית" עם המרצה מר חאמד מחמד בתאריך 26/03/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר א005
הנושא : שינוי במערכת השעות 26/02/2019 15:20:30
המפגש לשעור 3333333-13 "סטודנט בודד" עם המרצה בתאריך 26/03/19 בשעה 08:00 יתקיים בחדר ד401
הנושא : שינוי במערכת השעות 18/03/2019 11:44:10
המפגש לשעור 5062214-04 "אנגלית לימודי יסוד מתקדמים א'- שנה ב'" עם המרצה ד"ר מלכיאל בת שבע (ברנדה) בתאריך 26/03/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר א403
הנושא : שינוי במערכת השעות 13/03/2019 16:03:00
המפגש לשעור 5329925-01 "אולפן עברית לדוברי ערבית - קבוצת הבסיס" עם המרצה מר אוסצקי פלדמן מקסים בתאריך 26/03/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר חדר שחר
הנושא : שינוי במערכת השעות 05/02/2019 14:52:39
התווסף מפגש לשעור 3068312-01 "הקניית שליטה עצמית בהתנהגות בח"מ" עם מר צימרמן יעקב בתאריך: 26/03/19 משעה: 14:15 עד שעה: 15:45 יתקיים בחדר א403
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 25/02/2019 08:41:58
מועד ב לבחינה מבחן בשעור 2280287-3 "שיטות מחקר כמותיות ב'- התנהגות" עם המרצה ד"ר בר אלווירה בתאריך 27/03/19 בשעה 10:40 הועבר לתאריך: 26/03/19 משעה: 08:30 עד שעה: 10:30
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 25/02/2019 08:42:28
מועד ב לבחינה מבחן בשעור 2280287-4 "שיטות מחקר כמותיות שנה ב'- ל"ל" עם המרצה ד"ר בר אלווירה בתאריך 27/03/19 בשעה 10:40 הועבר לתאריך: 26/03/19 משעה: 08:30 עד שעה: 10:30
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 25/02/2019 08:33:20
מועד ב לבחינה מבחן בשעור 3124103-1 "התפתחות שפה-מלמ"מ ב' ( ימים מרוכזים)" עם המרצה ד"ר ליט אפורי רות בתאריך 26/03/19 בשעה 15:00 הועבר לתאריך: 26/03/19 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 25/02/2019 08:33:48
מועד ב לבחינה מבחן מסכם בשעור 5329912-4 "בעין בוחנת- קריאה וכתיבה ביקורתית-סטודנטים עובדי חינוך" עם המרצה ד"ר ישראלי יפה בתאריך 26/03/19 בשעה 15:00 הועבר לתאריך: 26/03/19 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 25/02/2019 08:34:14
מועד ב לבחינה מבחן סופי בקורס בשעור 5329919-3 "דקדוק שימושי" עם המרצה גב' זילברשץ אירית בתאריך 26/03/19 בשעה 15:00 הועבר לתאריך: 26/03/19 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 25/02/2019 08:30:42
מועד ב לבחינה מבחן סמסטר א' בשעור 2280722-1 "היבטים שונים של דו לשוניות ותמיכה בקידומה - חלק א- ל"ל א' ( קורס מקוון)" עם המרצה פרופ' קוטיק בלה בתאריך 26/03/19 בשעה 12:50 הועבר לתאריך: 26/03/19 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 25/02/2019 08:32:56
מועד ב לבחינה מבחן סמסטר א' בשעור 3087073-1 "מבנים אלגבריים א' " עם המרצה ד"ר קרמינצקי אינה בתאריך 26/03/19 בשעה 15:00 הועבר לתאריך: 26/03/19 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 25/02/2019 08:34:36
מועד ב לבחינה מבחן סמסטר א' בשעור 8060033-1 "מתמטיקה- מכינה יעודית - קבוצה א'" עם המרצה מצליח משה בתאריך 26/03/19 בשעה 15:00 הועבר לתאריך: 26/03/19 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 25/02/2019 08:40:50
מועד ב לבחינה מבחן סמסטר א' בשעור 2280723-0 "מבט על: לקויות והפרעות בלמידה- ל"ל א'" עם המרצה ד"ר שהם קוגלמס דנה בתאריך 27/03/19 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 26/03/19 משעה: 08:30 עד שעה: 10:30
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 25/02/2019 08:32:34
מועד ב לבחינה מבחן רב ברירה סמס' א בשעור 3083047-1 "כימיה כללית" עם המרצה ד"ר גרוס תרצה בתאריך 26/03/19 בשעה 15:00 הועבר לתאריך: 26/03/19 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 03/12/2018 09:21:30
הבחינה לשעור אנגלית - שנה ב' - מורים מזרח י-ם ( מתחילים) במועד א בתאריך: 25/06/19 משעה: 09:00 עד שעה: 11:00 תתקיים בחדר ד501
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 12/11/2018 13:43:27
הבחינה לשעור אנגלית לימודי יסוד מתקדמים א'- שנה ב' במועד א בתאריך: 25/06/19 משעה: 09:00 עד שעה: 11:00 תתקיים בחדר ד407
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 03/12/2018 09:20:39
מועד א של הבחינה לשעור 9082923-0 "אנגלית - שנה ג' - מורים מזרח י-ם ( בינוני)"בתאריך: 25/06/19 משעה: 09:00 עד שעה: 11:00
הנושא : מקום המפגש מחר השולח : ד"ר גלילי סמדר 10/03/2019 11:04:58
בוריס שלום,
המפגש מחר יתקיים בשעה 16 בסדנה לחינוך יסודי ועל יסודי.
כך מגיעים: בכניסה הראשית למכללה בבנין א פונים מהכניסה ימינה, ומיד נתקלים במדרגות. יורדים במדרגות למטה ושם נמצאת הסדנה.
להתראות,
סמדר
הנושא : שיעור ביבליוגרפית - בסיפריה השולח : ד"ר מרילי עדי 10/03/2019 09:14:03
שלום! הדרכה ביבליוגרפית היום בשעה 10:15 יתקיים בחדר אבנר בסיפרייה. נתראה! עדי
הנושא : ضرورة تعبئة نموذج التشغيل للعام القادم השולח : ד"ר חגאזי יחיא 10/03/2019 07:45:47
مرحبا للجميع
المعلمين والمعلمات الجدد ومعلمي الستاج لهذا العام عليهم التسجيل مجددا للعمل في العام القادم

مرفق ملف توضيحي للتسجيل

שלוםלכולם/ן, 

 

היום נודע לי, שלארק הבוגרים שרוצים לצאת לסטאז' צריכים להירשם למערכת הטלבאת, אלא גם המתמחים שכבר עובדים השנה, כדי שישובצו לשנההבאה (תש"פ). 

הטופס מצורף וצריךלהגיד למתמחים למלא אותו ולצרף את המסמכים הנדרשים, עד ה 19.3.19

הייתי בקשר עם ביאןוגם עם שירין (שמכותבת).

ביאן אומרת שמישעובד במשרד החינוך במשרה פנויה וממשיך לעבוד בה לא צריך למלא. 

אבל כל אלה צריכיםלמלא:

כאלה שעבדו במילוימקום של חופשות לידה

מי שעבד בשעותתוספתיות 

מי שעובד במוסדותשל המוכש"ר

 תודהרבה  

סיגל


הנושא : ציון במטלה 1 השולח : גב' פרחי מורן 10/03/2019 12:00:35
בוקר טוב, 

הציון שקיבלת במטלה מס' 1 הוא 10 מתוך 10. כל הכבוד! 

מורן 
הנושא : ציונים לקורס פיתוח תהליכי חשיבה השולח : גב' אורן דקלה 10/03/2019 08:30:33
בוקר טוב
הבוקר הזנתי ציונים לקורס לכל מי ששלח אלי את העבודה והכניס את המשחק שלו למודל.
אם לא קיבלתם ציון, אנא בדקו אם הגיעה אלי העבודה ואם הכנסתן את המשחק למודל.
זמינה עבורכן/ם במייל לכל שאלה,
יום טוב ושבוע טוב
דקלה
הנושא : המייל שלי השולח : גב' מור רשתי תמי 10/03/2019 17:13:11
הי מיקי,
מאמינה שההצגה בכיתה עברה טוב,
את יכולה לצרף את המצגת במייל חוזר למייל הזה.
בברכה,
תודה וסקרנית לראות,
תמי

הנושא : שלד תוכנית עבודה בגינון טיפולי השולח : גב' מור רשתי תמי 10/03/2019 17:11:20
הי שולי,
מצרפת קובץ בסיסי של תוכנית עבודה שכתבתי לאחד הפרויקטים.
מוזמנת להשתמש בזה, מקווה שיעזור.
בברכה,
תמי
הנושא : בשעה טובה דיאלוג ערבי יהודי קבוצת השים השולח : גב' שוויקי מירה 10/03/2019 21:20:15
מחר  זה מתחיל!!!!!
כל הנרשמים לקבוצת דיאלוג יהודי ערבי,בשיתוף,כפר צאדקה רעות,
מפגש נשים ערביות ויהודיות,
יתקיים מחר בחדר 303 בניין ד'
אנא הגיע בבקשה כתבו לי אשור .
מי שרוצה עוד להצטרף..מוזמנת להגיע בשעה 16:00 לחדר הסדנא.
מי שרשומה בוודאי זה הזמן סוף סוף שנתחיל.
מחר מיכל ודימה תנחנה את הסדנא.
מי שנרשמה אינה יכולה להחליף.
בואו למפגש המעניין.
להתראות
מירה
הנושא : משוב מטלה 1 השולח : גב' פרחי מורן 10/03/2019 11:54:02
שלום אבלין 

מצורף קובץ המטלה עם משוב. הציון הוא 9/10. 

בהצלחה
מורן 
הנושא : דחוף עבור אורית מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 10/03/2019 12:42:05
שלום אורית יקרה,

חסר לי תיקון תרגיל מספר 1. 

בגלל חסרונו איני יכולה להקליד עבורך ציון המטלות.

אנא שלחי את תיקון מטלה מס' 1. בסדר?

כל טוב,
אירית זילברשץ
הנושא : ציונים מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 10/03/2019 19:10:55
שלום לכולכם,

הקלדתי "בפורטל" את ציוניכם בקורס "בעין בוחנת - קריאה וכתיבה ביקורתית". 

את תרגיל 3 ואת תרגיל 4 תקבלו לידיכם בע"ה ביום רביעי.

תודה רבה על ההשקעה והמאמץ!

יישר כוח על ההישגים!

תודה מעומק הלב לכל כותבי המשוב! אני לוקחת לתשומת ליבי את מה שיש
לתקן ולשפר ואשתדל לתת שירות מיטבי.

כל טוב,
אירית זילברשץ
הנושא : תזכורת לגבי המבחן בתאריך 13.3 השולח : ד"ר בר זקן שרית 10/03/2019 14:15:57
שלום לכולם,

אני רוצה להזכיר לכם שהמבחן בית המסכם של הקורס יפתח בתאריך 13.3 בבוקר ותוכלו להגיש אותו
דרך מודל עד לתאריך 17.3.
להתראות,
שרית
הנושא : עדכון רשימת מספרי הסיפורים ונושאי המתנות השולח : גב' הרשקוביץ ענת 10/03/2019 14:11:09
שלום לכולם,
עדכנתי את טבלת מספרי הסיפורי ונושאי המתנות,
בעקבות עזיבתה של וונדי את המסלול.
שימו לב לשינויים במועדים.
להתראות בחמישי,
כל הטוב,
ענת
הנושא : משוב למטלה 1 השולח : גב' פרחי מורן 10/03/2019 11:58:00
שלום משה ושני, 

מצורף קובץ עם משוב למטלה. 
הציון הוא 9 מתוך 10. 

בהצלחה
מורן 
הנושא : מפגש הדרכה במוזאון הטבע השולח : גב' מור רשתי תמי 10/03/2019 17:04:27
שלום קבוצה ב' יקרה,
השבוע ביום ד', יום הלימודים מתקיים במוזיאון הטבע, 
לכן אנו ניפגש ב 12:00, בכניסה התחתונה (הכניסה לגינה הקהילתית), 
נחמה ושולי - הזמן יהיה עבורכן.

להתראות ברביעי
תמי
הנושא : תזכורת השולח : גב' מזור גליה 10/03/2019 19:58:05
שלום, נפגשים מחר לפיתוח מקצועי: אימון לכניסה לתפקיד בחדר 215 בשעות 16:30 עד 19:00 גליה
הנושא : שיתוף מנהיגות בכיתה השולח : ד"ר שטיגליץ סילביה 10/03/2019 09:43:21
תהילה שלום,
על פי הרישום במודל, מחר תורך להציג בתחילת השיעור את העשייה שמשקפת את המנהיגות שבך.
נתראה מחר,
איל, יואב וסילביה

הנושא : محاضرات يوم الإثنين 11/3/2019 השולח : ד"ר צייאד חוסיין 10/03/2019 14:26:19
أعزائي الطلبة :
أسعد الله أو قاتكم بكل خير
ستكون موضوع محاضرتنا في الساعتين على التوالي ليوم الإثنين 11/3 إن شاء الله حول موضوع : (علم الاجتماع التربوي - النشأة والتطور والموضوع...إلخ) مع مناقشة مستفيضة لعرض مقدم من الطالبتين :
  1. أريج شمالي .
  2. شيرين سدر .
فأرجو من الطالبتين المذكورتين ضرورة التواجد في الوقت المحدد على رأس الساعة دون تأخر ليتسنى لهنّ تجهيز عرضهن.
ملاحظة : مرفق نسخة عن عرض الأسبوع الماضي بعنوان (التربية) للفائدة .
وتقبلوا احترامي وتقديري
د.حسين الصياد
הנושא : محاضرة يوم الإثنين 11/3/2019 השולח : ד"ר צייאד חוסיין 10/03/2019 14:32:48
أعزائي الطلبة
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
ستكون محاضرتنا يوم الإثنين 11/3 إن شاء الله حول موضوع : (الإطار النظري لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة) ، وهو موجود في الملف الذي تم رفعه لكم في الأسبوع الماضي ، فأرجو الاطلاع عليه استعدادا للمحاضرة .
كما سنقوم بتوزيع الأدوار وتواريخ العروض حسب الموضوعات المطروحة للمساق .
ملاحظة : أرجو الانتظار في حال تأخري عن المحاضرة بسبب حركة المواصلات ، كما أرجو الحضور على رأس الساعة بدون تأخر .
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
أستاذ المساق
د.حسين الصياد
הנושא : تأجيل اللقاء الوجاهي للأسبوع القادم- ووظيفة لقاء الغد. השולח : ד"ר שיך- חשמה לינה 10/03/2019 20:38:43
مساء الخير،

لأسباب قاهرة لن أستطيع أن أعلّمكم بشكل وجاهي، لذا أرجئ اللقاء إلى الأسبوع القادم.
وعليه، غدًا سيكون أيضًا عن بعد.
 وظيفة الغدا- اللقاء عن بعد: عليكم تلخيص أبرز الأفكار في مقالة "عوامل النهضة وتأثير الحملة الفرنسيّة" في صفحة واحدة فقط.

عليكم تسليمها في لقاء الأسبوع القادم الوجاهي.
المقالة رفعت منذ يوم عدّة أيّام في الموديل.
تحيّاتي

הנושא : الموقع الجديد للمجلات http://archive.alsharekh.org/ השולח : ד"ר אבו סמרה מחמד 10/03/2019 23:39:55
هذا هو الموقع الجديد للمجلات  http://archive.alsharekh.org/
على كل من ينسخ المقالات الانتهاء من الامر خلال اليومين القادمين
د. محمد ابو سمرة
הנושא : ציונים בקורס פיתוח תהליכי חשיבה השולח : גב' אורן דקלה 10/03/2019 08:31:31
בוקר טוב
הבוקר הזנתי ציונים לקורס לכל מי ששלח אלי את העבודה והכניס את המשחק שלו למודל.
אם לא קיבלתם ציון, אנא בדקו אם הגיעה אלי העבודה ואם הכנסתן את המשחק למודל.
זמינה עבורכן/ם במייל לכל שאלה,
יום טוב ושבוע טוב
דקלה
הנושא : מחר דיאלוג ערבי יהודי מתחיל השולח : גב' שוויקי מירה 10/03/2019 21:27:09
מחר  זה מתחיל!!!!!
כל הנרשמים לקבוצת דיאלוג יהודי ערבי,בשיתוף,כפר צאדקה רעות,
מפגש נשים ערביות ויהודיות,
יתקיים מחר בחדר 303 בניין ד'
אנא הגיע בבקשה כתבו לי אשור .
מי שרוצה עוד להצטרף..מוזמנת להגיע בשעה 16:00 לחדר הסדנא.
מי שרשומה בוודאי זה הזמן סוף סוף שנתחיל.
מחר מיכל ודימה תנחנה את הסדנא.
מי שנרשמה אינה יכולה להחליף.
בואו למפגש המעניין.
להתראות
מירה
Please note that tomorrow is starting !!!!!
Everyone I wrote to the Jewish-Arab Dialogue Group, in cooperation with the village of Tzadka Reut, emphasized this year
A meeting of Arab and Jewish women,
Will take place tomorrow in Room 303 Building 4 '
Please come please write me a confirmation email.
Those who want to join are invited to arrive at 4:00 pm.
Whoever is listed must be the time to finally start.
Tomorrow Michal and Dima will lead the workshop.
Those who registered can not exchange.
Come to the interesting meeting.
Goodbye
Mira
הנושא : لقاء اليوم مع المعلمين المرافقين השולח : ד"ר חגאזי יחיא 10/03/2019 13:35:26
مرحبا
سيكون اللقاء اليوم في القاعة الكبيرة في الكلية (الاوديتوريوم) الساعة الرابعة
يحيى
הנושא : الموقع الجديد للمجلات http://archive.alsharekh.org השולח : ד"ר אבו סמרה מחמד 10/03/2019 23:41:28
هذا هو الموقع الجديد للمجلات  http://archive.alsharekh.org/
على كل من ينسخ المقالات عليه الانتهاء من الامر خلال اليومين القادمين - قبل اغلاق الموقع
د. محمد ابو سمرة
הנושא : השיעורים בקורס פדגוגיה ביקורתית השולח : גב' מושכל עצמון סיגל 10/03/2019 23:39:00

שלום רב,

כפי שכבר אמרנו במפגש האחרון, בגלל רצף ארוך של אירועים, מועדים וחגים, לא יתקיימו שיעורים בקורס פדגוגיה ביקורתית עד ה 30.4. אז, סוף סוף, נקיים שיעור. 

במהלך התקופה בה לא ניפגש אשלח לכם/ן מטלות.
המטלות יוצגו במודל, אבל אשלח מייל כדי להפנות אתכם/ן לשם

להתראות
סיגל
הנושא : No class today השולח : ד"ר ג'אבר דג'אני דועא 10/03/2019 10:17:58

Dear Students,

Today I will not be able to come to class. You will have to work by yourselves.

Please find the booklet for our level on moodle. 

Please prepare the article page 43: THE CLASSROOM Jean Piaget and Lev Vygotsky Two Giants in the Field of Education

Make sure that you answer wizer individually.

https://app.wizer.me/learn/CQBA1S

 

Good luck!

 

הנושא : עבודתכן בקורס מעברים השולח : גב' קפון חני 10/03/2019 13:26:39
 זוהר ושירז,
 מצורף קובץ עבודתכן והתייחסותי.
 שבוע טוב, 
 חני
הנושא : עבודתכן בקורס מעברים השולח : גב' קפון חני 10/03/2019 13:09:51
 מצוף קובץ העבודה עם התייחסותי.
 שבוע טוב, לכן, לינה ורעות.
הנושא : עבודתכן בקורס מעברים השולח : גב' קפון חני 10/03/2019 13:39:35
 סתיו ואורטל היקרות,
 כתבתן עבודה טובה מאוד. 
 בפעם הבאה אני מבקשת לשלוח בקובץ וורד, כדי שאוכל להתייחס בקובץ עצמו.
 בספר "צנצנת הדמעות" הפתרון נותן לגיטימציה לבכי, מעודד שימוש בדמיון מצד אחד ובמציאות, בהשקייה מפרה, מצד שני.
 בספר "גן הבוכים" - הפתרון הוא בעידוד ובשימוש בהומור- אחד הכלים המשמעותיים והחשובים בחינוך.
 בכתיבתכן על מאמרו של ג. לוין, 
 ניכר שחשבתן עליו ביחד ביסודיות. 
 איזה משלושת הפתרוונת שמוצעים הכי מקובל על כל אחת מכן ומדוע?
 (שימו לב, לא כותבים "לעשות" מפגשים, אלא לקיים?)
 מקווה שהשכלתן.

 יפה מאוד.
 שבוע טוב, חני 
הנושא : עבודתך בקורס מעברים השולח : גב' קפון חני 10/03/2019 12:46:26
 קרן היקרה,
 מצורפת עבודתך הטובה.
 שבוע טוב, חני
הנושא : עבודתכן בקורס מעברים השולח : גב' קפון חני 10/03/2019 12:21:37
 שבוע טוב לכן, נעה וזוהר,
 מצורפת עבודתכן המשותפת והטובה.
הנושא : עבודתכן בקורס מעברים השולח : גב' קפון חני 10/03/2019 12:36:05
 ספיר ועדן,
 מצרפת את קובץ עבודתכן הטובה ואת התייחסותי.
 שבוע טוב,
 חני
הנושא : ציון בקורס השולח : ד"ר קינן ליסה 10/03/2019 19:39:47
פזואלו אלישבע 302142625 מן המנין פעיל 92            
92.00
הנושא : שינוי במערכת השעות 24/02/2019 10:25:26
המפגש לשעור 1133303-04 "הוראה , למידה ואני-לסטודנטים עובדי חינוך " עם המרצה גב' ששון לילך בתאריך 25/03/19 בשעה 08:30 יתקיים בחדר א206
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 09:12:11
המפגש לשעור 3087074-01 "מבוא לאנליזה- יסודי א'" עם המרצה ד"ר גל הגר בתאריך 25/03/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר ד603
הנושא : שינוי במערכת השעות 24/02/2019 10:25:03
המפגש לשעור 3172182-01 "פגיעות מיניות: איתור ומניעה" עם המרצה ד"ר קאקונדה מועלם הלן בתאריך 25/03/19 בשעה 12:15 יתקיים בחדר ד506
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 14:12:49
המפגש לשעור 3172248-01 "מה זה אינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות" עם המרצה גב' ברקן איריס בתאריך 25/03/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר א432
הנושא : שינוי במערכת השעות 08/01/2019 12:38:50
התווסף מפגש לשעור 3094002-01 "טיפול רגיש תרבות"בתאריך: 24/06/19 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : איזה כיף יהיה לנו מחר!- הודעות נוספות השולח : ד"ר שרמן חן 09/03/2019 21:44:46
שבוע טוב!

בבקשה לחכות מחר בתחנת האוטובוס שמול תחנת הרכבת הקלה "החלוץ" ב-7:45.

האוטובוס יצא בשעה 8:00 בדיוק! לא נוכל לחכות למאחרים!!!

אחראית האוטובוס, עד שתאספו אותי, היא תהילה- 0545545646

מי שעולה בלטרון (גם המאבטח עולה שם)- מתבקש לשלוח לתהילה הודעה.

מי שעולה בחמד- גם כן- נא לשלוח הודעה לתהילה.

מי שעולה בתחנת מחנה המעפילים עתלית- נא לשלוח לי הודעה כדי שלא אשכח אתכם (:

חן- 0544931935

לא לשכוח אוכל, מים, כובע, כלי כתיבה וכמובן המון מצב-רוח טוב (:

להתראות מחר!

חן.

 

הנושא : הגשת מטלה בקורס תכנון יישום ופיקוח תכניות התערבות השולח : גב' קנקזיל מימון רונית 09/03/2019 23:37:10
אחינועם שלום,
טרם קיבלתי ממך את המטלה בנושא מתן משוב  שהיה עלייך להגיש בקורס תכנון יישום ופיקוח תכניות התערבות. 
שווי המטלה הוא 25 נקודות ועלייך להגישה  עד לתאריך 24.3.19
בברכת שבוע טוב
רונית 
 
הנושא : נוכחות בשיעור השולח : ד"ר קינן ליסה 09/03/2019 20:42:19
לירון שלום, נא להיות בקשר אתי לגבי נוכחותך בקורס "מושגים כמותיים וגיומטריים", ימי רביעי 8:30 - 11:45. חשוב לי לדעת האם לשבץ אותך לילדים בגן. כל טוב, ליסה קינן
הנושא : מאמר לעבודה בשיעור השולח : ד"ר מאור רותם 09/03/2019 19:38:00
סטודנטים יקרים,

הכנסתי ליחידת הוראה 3 במודל שני מסמכים: 1. מאמר לניתוח בכיתה 2. שאלות- ניתוח מאמר
אנא הביאו את שני המסמכים לשיעור ( ניתן להביא עותק אחד לזוג או שלשה).
תודה ושבוע טוב,
רותם
הנושא : מלילך השולח : גב' ששון לילך 09/03/2019 20:55:56
ערב טוב לכן תהילה, עדן, איילת השחר ורלי,

לצערי, לא התפנו מקומות בקורס "התנסויות בעקבות אמנים" ואני נאלצת להודיע שלא אוכל לצרף אתכן לקורס, 

על אף שנהניתי מהנוכחות ומהלמידה של כל אחת מכן בפני עצמה ושל כולכן ביחד, בסמסטר הראשון.

אני מקווה שאולי זה יתאפשר בעתיד ומאחלת כל טוב.

לילך
הנושא : הודעה משמחת לישראלה מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 09/03/2019 20:08:39
שבוע טוב ישראלה היקרה,

יש לי הודעה משמחת:

רכז הלשון כתב שמטלת הכתיבה של מבחן מועד א'
יכולה להילקח בחשבון במועד ב',
על כן בדקתי, וציונך 85. כל הכבוד.
לא תצטרכי לכתוב מטלה נוספת!

שבוע מבורך בכול והצלחה רבה בבינה הקרובה,
אירית זילברשץ
הנושא : מועד פתיחת מטלת הכתיבה במבחן הקורס "בעין בוחנת" מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 09/03/2019 19:02:32
שבוע טוב לכולכם,

לניגשים למועד ב' בקורס אני מאחלת הצלחה רבה!

מטלת הכתיבה תתפרסם ב 17.3 בשעה 20:00.

כשאפרסם אותה אודיע על מועד סגירתה.

רכז הלשון הודיע לנו כך: "סטודנט שהצליח במשימת הכתיבה אך לא בבחינה יכול לגשת רק לבחינה וההפך."

לשיקולכם!

שבוע מבורך בכול,

אירית זילברשץ
הנושא : תזכורת - הגשת עבודת סיכום השולח : גב' דהאן רינה 09/03/2019 11:19:01
שלום לכם, 
רק מזכירה שיש להגיש את עבודת הסיכום בימים אלה כדי שאוכל לבדוק ולמסור ציונים בזמן,
המשך שנה מוצלחת
רינה
הנושא : עבודה -סוף הקורס- עד 6עמודים השולח : ד"ר ברקוביץ' סנדה 09/03/2019 09:39:49
שלום שמרית,

מה שלומך? 

האם שלחת לי את העבודה הסופית? אינני מוצאת. 
שלחי לי שוב בקשה,
 סנדה
הנושא : מאמר לעבודה בשיעור השולח : ד"ר מאור רותם 09/03/2019 19:38:53
סטודנטים יקרים,

הכנסתי ליחידת הוראה 3 במודל שני מסמכים: 1. מאמר לניתוח בכיתה 2. שאלות- ניתוח מאמר
אנא הביאו את שני המסמכים לשיעור ( ניתן להביא עותק אחד לזוג או שלשה).
תודה ושבוע טוב,
רותם
הנושא : מידע בנוגע למטלת הכתיבה של המבחן בקורס "בעין בוחנת..." מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 09/03/2019 19:04:34
שבוע טוב לכולכם,

לניגשים למועד ב' בקורס אני מאחלת הצלחה רבה!

מטלת הכתיבה תתפרסם ב 17.3 בשעה 20:00.

כשאפרסם אותה אודיע על מועד סגירתה.

רכז הלשון הודיע לנו כך: "סטודנט שהצליח במשימת הכתיבה אך לא בבחינה יכול לגשת רק לבחינה וההפך."

לשיקולכם!

שבוע מבורך בכול,

אירית זילברשץ
הנושא : מידע בנוגע למטלת הכתיבה בבחינה של הקורס "בעין בוחנת..." מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 09/03/2019 19:06:08
שבוע טוב לכולכן,

לניגשות למועד ב' בקורס אני מאחלת הצלחה רבה!

מטלת הכתיבה תתפרסם ב 17.3 בשעה 20:00.

כשאפרסם אותה אודיע על מועד סגירתה.

רכז הלשון הודיע לנו כך: "סטודנט שהצליח במשימת הכתיבה אך לא בבחינה יכול לגשת רק לבחינה וההפך."

לשיקולכן!

שבוע מבורך בכול,

אירית זילברשץ
הנושא : הודעה משמחת לשני מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 09/03/2019 20:10:43
שבוע טוב שני היקרה,

יש לי הודעה משמחת:

רכז הלשון כתב שמטלת הכתיבה של מבחן מועד א'
יכולה להילקח בחשבון במועד ב',
על כן בדקתי, וציונך 85. כל הכבוד.
לא תצטרכי לכתוב מטלה נוספת!

שבוע מבורך בכול והצלחה רבה בבחינה הקרובה,
אירית זילברשץ
הנושא : הגשת מטלה בקורס מיומנויות חברתיות ושליטה עצמית השולח : גב' קנקזיל מימון רונית 09/03/2019 23:33:08
אחינועם שלום,
טרם קיבלתי ממך את 2 המטלות שהיה עלייך להגיש בקורס מיומנויות חברתיות ושליטה עצמית. 
להזכירך, מטלה אחת בשווי 40 נקודות היא מטלה בה עלייך להכין מצגת הכוללת יחידת הוראה של מיומנות חברתית על פי מודל ה ssis, כפי שלמדנו. (ביום הבחינה נתתי לך קובץ עם המיומנות המבוקשת).
מטלה נוספת היא בנושא של ניהול עצמי ושוויה 10 נקודות. 
עלייך להגיש את המטלות עד לתאריך 24.3.19
רונית 
הנושא : מחני קפון - סדנת מעברים השולח : גב' קפון חני 09/03/2019 18:39:08
 שבוע טוב, שיר,
 לפי רשימותיי, עדיין לא הגשת את המטלה של המפגש הראשון.
 אנא שלחי לי לא יאוחר מיום שלישי, 12/03.
 תודה ובבקשה אשרי את המייל.
 חני קפון
הנושא : שינוי במערכת השעות 03/03/2019 10:08:31
המפגש לשעור 1348357-01 "סדנה מלווה התנסות מעשית -חינוך בלתי פורמאלי-קידום נוער - שנה ג'" עם המרצה גב' ארקין נטע בתאריך 24/03/19 בשעה 12:15 יתקיים בחדר ד302
הנושא : שינוי במערכת השעות 24/02/2019 10:19:43
המפגש לשעור 1348996-01 "מבוא לגישה קהילתית" עם המרצה ד"ר גולדמן יפתח בתאריך 24/03/19 בשעה 10:15 יתקיים בחדר ד206
הנושא : שינוי במערכת השעות 04/03/2019 11:32:08
המפגש לשעור 3035031-01 "נתן אלתרמן משורר של כולם(סמינריון)" עם המרצה ד"ר רובין נגה בתאריך 24/03/19 בשעה 12:15 יתקיים בחדר ד101
הנושא : שינוי במערכת השעות 24/02/2019 10:21:08
המפגש לשעור 3480074-01 "מחול אתני, מחולות עמים ועדות (עיון)" עם המרצה ד"ר רונן תמיר רונית בתאריך 24/03/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר ד203
הנושא : שינוי במערכת השעות 24/02/2019 10:20:29
המפגש לשעור 3480158-01 "מבוא לתולדות התאטרון ( מבוא+ עיון)" עם המרצה גב' מלצר אלינה בתאריך 24/03/19 בשעה 12:15 יתקיים בחדר א206
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 26/02/2019 08:22:33
מועד ב לבחינה מבחן בשעור 3069063-1 "מורפולוגיה של השפה הערבית - מתקדמים" עם המרצה שיך- חשמה לינה בתאריך 24/03/19 בשעה 10:40 הועבר לתאריך: 24/03/19 משעה: 15:00 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/03/2019 14:44:51
המפגש לשעור 9080015-01 "הערכה תפקודית של התנהגות" עם המרצה ד"ר אייבזו שירי בתאריך 23/06/19 בשעה 09:00 הועבר לתאריך: 23/06/19 משעה: 08:30 עד שעה: 10:00 יתקיים בחדר ד205
הנושא : ציונים לקורס ליקויי למידה השולח : ד"ר לויאן דינה 08/03/2019 00:17:13
שלום לכולם,

מקווה ששלומכם בטוב.

הקבוצה שלמנו ביחד היתה גדולה יחסית ולכן לקח זמן לבדוק את כל העבודות.

זמן ההגשה היה מאוחר ולכן רק עכשיו סיימתי לבדוק את העבודות, אך עמדתי בזמנים של הנוהלים במכללה, החזרת עבודות.

למדו מזה, להעזר בסבלנות ולדרוש לשלום כולם ולא ישר להתלונן..חבל..

חודש טוב ושבת שלום

ובהצלחה רבה לכולם בהמשך

דינה

הנושא : attendance השולח : ד"ר די קסטרו בזיזינסקי אריאלה 08/03/2019 11:13:51

,Dearstudents

 

since the beginningof the semester some of you have asked about the possibility of skipping aclass once a week or not attending at all.

Unless thereis a medical reason for it, I will not agree to that.  It is not without reason that attendance is obligatoryin our course. It is only by attending classes that you can really improve yourskills, and finally pass the exam. 

Missing aclass should be a rare occurrence.

 

Hope youwill understand.

 

I wish youall successful and fruitful work, 

 

Ariela

 

 


הנושא : attendance השולח : ד"ר די קסטרו בזיזינסקי אריאלה 08/03/2019 11:15:18

Dearstudents,

 

since the beginningof the semester some of you have asked about the possibility of skipping aclass once a week or not attending at all.

Unless thereis a medical reason for it, I will not agree to that.  It is not without reason that attendance is obligatoryin our course. It is only by attending classes that you can really improve yourskills, and finally pass the exam. 

Missing aclass should be a rare occurrence.

 

Hope youwill understand.

 

I wish youall successful and fruitful work, 

 

Ariela

 

 


הנושא : מלילך השולח : גב' ששון לילך 08/03/2019 09:27:38
שלום לכולכם,

אני מזכירה להביא את המקראת ליום שני הקרוב.

להתראות ושבת שלום,

לילך
הנושא : מלילך השולח : גב' ששון לילך 08/03/2019 09:26:17
שלום לכולכם,

אני מכירה לקרוא את המאמר "למידה לאורך החיים" /טוקטלי רחל,

ליום שני הקרוב ולהביא אותו איתכם.

שבת שלום ולהתראות,

לילך
הנושא : דחוף מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 08/03/2019 14:53:50
שלום לכולכם,

ראיתי שיש שלושה שייגשו למועד ב' 
בקורס "בעין בוחנת..."
על סטודנט אחד אני יודעת, אך רשומים שניים נוספים.
מי אתם?
אני מוכרחה לדעת.
אנא כתבו לי בדחיפות. בסדר?

שבת שלום וחודש טוב,
אירית זילברשץ
הנושא : דחוף דחוף עבור עדה מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 08/03/2019 14:51:13
שלום עדה יקרה,

היכן תרגיל 4???
לא מסרת לי אותו.

אנא הגיבי למכתבי.

שבת שלום וחודש טוב,
אירית זילברשץ
הנושא : على مدارج الكتابة השולח : ד"ר פתיחה אחמד 08/03/2019 14:45:30
سلامات
مرفق الكتاب المقرر للمساق
بالتوفيق
د.أحمد
הנושא : עדכונים: ייצוגי מורים ותלמידים בספרות השולח : ד"ר פלק פרץ סמדר 08/03/2019 17:12:06


                                                                                        יום ו' 8.3 , 17:00

שלום לכולם/ן,

בשיעורהראשון, אשר התקיים ביום ד' השבוע, הוצג מבוא לקורס, סילבוס הקורס והוסברו דרישותהקורס. דנו בשירו של אהרון אלמוג "היה לי מורה" והעלינו זכרונות לגבימורים משמעותיים שהיו לנו

יישרכוח לסטודנטיות ששיבצו את שמותיהן בטבלת הפרזנטציות באתר הקורס.

אבקשמכל מי שעדיין לא תאם תאריך לפרזנטציה לבחור תאריך.

כעת מופיעה אף עמודה במסמך השיתופי המיועדת לציון שם היצירה הנבחרת על ידכם/ן. 

באתר מופיעה רשימתהיצירות שנלמד בקורס.

כפישציינתי, ניתן לבחור אף ביצירות שלא נלמדו במהלך הקורס, בתיאום מראש איתי

לידיעתכם/ן,העליתי לאתר הקורס במודל שני קבצים הכוללים סריקה של 8 הפרקים הראשונים בספר"המורה" מאת מיכל בן נפתלי. אבקש להתחיל בקריאת פרקים אלה

בשיעורהקרוב נארח את ד"ר מרתה פיטרוזינצקה מאוניברסיטת ורשה. נושא הרצאתה יהיה:

Polish Take on Historical Memory and Commemorationin Schools

ההרצאהתעסוק בפדגוגיה של הזיכרון ובפוליטיקה של הזיכרון תוך התמקדות בהקשר הפולני, ותוךמתן דוגמאות מן הפעילות והעשייה בנושא בבתי ספר בפולין.

לקראתהשיעור בעוד שבועיים נא עיינו ברשומה מאת רחלי מלק-בודה המופיעה באתר: "איךכל מי שרוצה יכול להיות מורה?" וכן בעמודים נבחרים מתוך הפרק "המוריםשלנו"/מאיר שלו (מתוך: סוד אחיזת העיניים"), ע' 124-128.

בברכתשבת שלום ובהצלחה,

סמדר.

הנושא : קורס סנסו- מוטורי השולח : גב' וילר יסמין 08/03/2019 08:31:05
שלום לכולם,
השיעור הקרוב יתקיים ביום ראשון, 10.3, באולם בן נון, ויתקיים בשתי קבוצות:
קבוצה ראשונה מהשעה 10:15- 11:00 כל מי ששם משפחתו מ א' ועד כ'.
קבוצה שנייה מהשעה 11:00 - 11:45 כל מי ששם משפחתו מ ל' ועד ת'.
הנוכחות חובה. נא לבוא בבגדים המאפשרים פעילות סנסו-מוטורית. (בגדי התעמלות וגרביים).
נא לא להחליף קבוצות.
יסמין
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 09/10/2018 11:31:26
מועד ב של הבחינה לשעור 5062115-4 "אנגלית לימודי יסוד בסיסי"בתאריך: 22/07/19 משעה: 09:00 עד שעה: 11:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 03/12/2018 09:20:52
מועד ב של הבחינה לשעור 9082923-0 "אנגלית - שנה ג' - מורים מזרח י-ם ( בינוני)"בתאריך: 22/07/19 משעה: 09:00 עד שעה: 11:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 03/12/2018 09:19:03
מועד ב של הבחינה לשעור 9082943-0 "אנגלית - שנה ב' - מורים מזרח י-ם ( מתחילים)"בתאריך: 22/07/19 משעה: 09:00 עד שעה: 11:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/10/2018 12:29:10
יתקיים בחדר א215
הנושא : שינוי במערכת השעות 27/02/2019 12:04:44
המפגש לשעור 3021420-01 "דרמה ואמנות בגיל הרך" עם המרצה מר חלף נסים בתאריך 22/05/19 בשעה 10:15 יתקיים בחדר ד403
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 16:01:29
המפגש לשעור 9085657-01 "שיטות מחקר " עם המרצה גב' שפר נועה בתאריך 22/05/19 בשעה 15:45 יתקיים בחדר ד205
הנושא : הרצאה רביעית במפגשי תקשורת 31.3. חדר 215 א שעה 19:00 השולח : פרופ' פלד אלחנן נורית 07/03/2019 09:16:27
הרצאה הבאה תיערך ב-31.3. בחדר 215 בניין א. בשעה שבע בערב . ביקשתי ממי שמלמדים בשיעור זה לשחרר את התלמידים להרצאה לפני תום השיעור. רבע שעה יותר מוקדם. תודה
 
ירצה העיתונאי והכתב ירון אברהם. הנה תקציר הרצאתו:
יחסי תקשורת ופוליטיקאים - בדגש על עידן נתניהו: ההרצאה תראה איך התקשורת הפכה משחקן שמשקיף על הזירה הפוליטית לשחקן שמשתתף בחיים הפוליטיים. אלו לא רק עיתונאים שהפכו לפוליטיקאים, תופעת חסרת תקדים במימדיה הישראליים ביחס לעולם - ונברר מדוע, אלא גם עיתונאים שמזמן שינו את תפקידם מכאלה שמתווכים את המציאות, לכאלו שיוצרים אותה. עוד בהרצאה:  האובססיה ההדדית של בנימין נתניהו והתקשורת, ומה היא גורמת לצופה

ההרצאה תלווה גם בעזרים ויזואלים - תמונות, סרטונים וקטעי טלוויזיה,

הנושא : הרצאה במםגשי תקשורת 31.3. שעה 19:00 חדר 215 בניין א השולח : פרופ' פלד אלחנן נורית 07/03/2019 09:17:29
הרצאה הבאה תיערך ב-31.3. בחדר 215 בניין א. בשעה שבע בערב . ביקשתי ממי שמלמדים בשיעור זה לשחרר את התלמידים להרצאה לפני תום השיעור. רבע שעה יותר מוקדם. תודה
 
ירצה העיתונאי והכתב ירון אברהם. הנה תקציר הרצאתו:
יחסי תקשורת ופוליטיקאים - בדגש על עידן נתניהו: ההרצאה תראה איך התקשורת הפכה משחקן שמשקיף על הזירה הפוליטית לשחקן שמשתתף בחיים הפוליטיים. אלו לא רק עיתונאים שהפכו לפוליטיקאים, תופעת חסרת תקדים במימדיה הישראליים ביחס לעולם - ונברר מדוע, אלא גם עיתונאים שמזמן שינו את תפקידם מכאלה שמתווכים את המציאות, לכאלו שיוצרים אותה. עוד בהרצאה:  האובססיה ההדדית של בנימין נתניהו והתקשורת, ומה היא גורמת לצופה

ההרצאה תלווה גם בעזרים ויזואלים - תמונות, סרטונים וקטעי טלוויזיה,

הנושא : רשימת הביטויים של שנה א' סמסטר א' מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 07/03/2019 13:01:46
שלום לכן,
מצורפת רשימת הניבים לסמסטר זה.
זו הרשימה של הביטויים לשנה א' מ 1 עד 63.
תחכה לכם בחינה מקוונת המתאימה לרשימה ביחידה 7
ב"מודל" בקורס שלנו
הנושא : סיור כרמל וחוף- 10.3.2018 השולח : ד"ר שרמן חן 07/03/2019 00:06:53
לילה טוב סטודנטים יקרים,

מצ"ב פרטי הסיור, תחנות איסוף והציוד הנדרש.

כרגע רק סטודנטית אחת הודיעה לי שלא תגיע לסיור, כך שאני מחכה לראות את כולכם (:

סופש נעים ושבת שלום!

חן.

הנושא : תזכורת למחר ממרים המדריכה השולח : ד"ר שרמן חן 07/03/2019 00:19:38
לילה טוב,

הודעה ממרים המדריכה:

הנכם מתבקשים להביא למחר כמה שיותר עיתונים.

תודה וסופש נעים!

חן.

הנושא : הפרעות בעיבוד החושי השולח : ד"ר ורטה זהבי תמר 07/03/2019 06:34:01
יקרות,
(בזכות שני) אני שולחת לכן את המידע החשוב שחילקה דורית דיל בהרצאתה.
האיבחונים המצורפים הם אוצר עבורכן! קראו, הפנימו והשתמשו.
כל טוב,
תמר
הנושא : סמינריון השולח : ד"ר ורטה זהבי תמר 07/03/2019 06:29:21
יקרות,
יום ג' הבא, שעור חובה במליאה!
נתרכז בשיטת המחקר.
לא כולן שלחו לי סקיצות של המשחק ואנחנו כבר יוצאות לדרך אחרי חופשת פורים.  בבלחצה בלו"ז היא לטובתכן.
כל טוב,
תמר
הנושא : סילבוס ציורי ילדים השולח : ד"ר ורטה זהבי תמר 07/03/2019 06:36:27
יקרות,
עליכן לבחור באחת מהמקורות ולהציג בכיתה. אפשר בזוגות.
כל טוב,
תמר
הנושא : הקורס הדי המקרא בספרות העברית השולח : ד"ר למפרום תמר 07/03/2019 07:56:43
סטודנטים יקרים,
בשבוע הבא והשבוע לאחר מכן אפגוש בשיעור שלנו את הקבוצה ששמות המשפחה שלה הם מא-י, ושבוע לאחר מכן את הסטודנטים ששמות משפחתם הם מי-ת. 
העלתי למודל את הקטע מתוך הערך "חלום" מהאנציקלופדיה המקראית. הכינו אותו לשיעור, לפי ההנחיות שניתנו בכיתה.
בשבוע המרוכז שבין ה-28-24 במרץ ניפגש במתכונת של כל הכיתה לכמה שיעורים:
ביום ראשון ה-24 במרץ ב- 11:45-10:15
ביום שלישי, השיעור הקבוע שלנו ב-  10:00-8:30
וביום רביעי ה-27 במרץ בשעה 15:45-14:15.
בשבועות לאחר מכן נמשיך במתכונת הרגילה של שיעורים לכל הכיתה בימי שלישי. 
ב-7 במאי וב-4 ביוני לא יתקיימו שיעורים
כל טוב ובהצלחה,
תמר
הנושא : רצ"ב סילבוס של הסדנא ושאלת הכנה לשבוע הבא השולח : גב' הרשקוביץ ענת 07/03/2019 19:48:12
שלום לכולם,
רצ"ב סילבוס של הסדנא ושאלת הכנה לשבוע הבא.
אני שמחה על הזכות לעבוד אתכן,
להתראות,
ענת

הנושא : Materials for Tuesday -- and a Request השולח : ד"ר טבל אמיר 07/03/2019 15:40:19
Dear Students,

One of you had the temerity of requesting the Tuesday materials before sunday :-) Ever eager to oblige, I am attaching Tuesday's text and worksheets- Please read and print both, though some of the worksheets I had already shared with you so you can bring them instead

THERE WILL ALSO BE A QUIZ ON TUESDAY. Screaming in case you don't read the second paragraphs of emails :-). I am attaching the quiz ahead of time! and if you're not going to be there on Tuesday, you have to print it out with your answers ON SUNDAY. 

Yours,
Amir

הנושא : הרצאה רביעית במפגשי תקשורת 31.3. שעב 19:00 השולח : פרופ' פלד אלחנן נורית 07/03/2019 09:15:24

ההרצאה הבאה תיערך ב-31.3. בחדר 215 בניין א. בשעה שבע בערב . ביקשתי ממי שמלמדים בשיעור זה לשחרר את התלמידים להרצאה לפני תום השיעור. רבע שעה יותר מוקדם. תודה
 
ירצה העיתונאי והכתב ירון אברהם. הנה תקציר הרצאתו:
יחסי תקשורת ופוליטיקאים - בדגש על עידן נתניהו: ההרצאה תראה איך התקשורת הפכה משחקן שמשקיף על הזירה הפוליטית לשחקן שמשתתף בחיים הפוליטיים. אלו לא רק עיתונאים שהפכו לפוליטיקאים, תופעת חסרת תקדים במימדיה הישראליים ביחס לעולם - ונברר מדוע, אלא גם עיתונאים שמזמן שינו את תפקידם מכאלה שמתווכים את המציאות, לכאלו שיוצרים אותה. עוד בהרצאה:  האובססיה ההדדית של בנימין נתניהו והתקשורת, ומה היא גורמת לצופה

ההרצאה תלווה גם בעזרים ויזואלים - תמונות, סרטונים וקטעי טלוויזיה,
הנושא : Request - טובה למרצה :-) השולח : ד"ר טבל אמיר 07/03/2019 15:58:13
תלמידות יקרות שלום,

התלמידות שובה מרדכי ושיר זמר לא מופיעות עדיין ברשימה אבל היו בשיעור . אודה לכן ואראה בזה סימן טוב מאוד של השתתפות אם מי ממכן שמכירה אותן תחלוק את החומרים לשבוע הבא מהמיילים, שכן אינן ברשימת התפוצה האוטומטית. 

אם תצטרפו אותי לאימייל המשועתק ארשום לי לטובה את שומרוניותכן המרשימה. 

בכבוד,

אמיר
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/10/2018 14:24:34
יתקיים בחדר ד304
הנושא : תיקון טעות השולח : גב' ליטבסקי צביה 06/03/2019 18:56:33
הספר "רקוויאם גרמני" נכתב על ידי עמוס אליון ולא על ידי בועז נוימן, כפי שאמרתי בטעות היום בשיעור.

נוימן כתב ספר אחר, מרתק ומשמעותי ביותר אף הוא, בשם "ראיית העולם הנאצית".

סופ"ש נעים,

צביה

הנושא : טעות השולח : גב' ליטבסקי צביה 06/03/2019 18:57:19
עמוס אילון (הטעות רודפת אחרי...)
הנושא : רשימת ניבים מתאימה מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 06/03/2019 16:47:04
שלום לכן,

אם אינכן תלמידות הסבה, עליכן לקבל רשימת ניבים אחרת

מתלמידי ההסבות.

מצורפת הרשימה המתאימה לכן.

ביחידה 7 ב"מודל" בקורס שלנו תמצאו את בחינת הניבים המקוונת.

 כל טוב,

אירית זילברשץ

 

הנושא : רשימת ניבים להסבות מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 06/03/2019 16:33:36
שלום מיה היקרה,

 מצורף קובץ הניבים המתאים להסבות אקדמאים.

הבחינה המקוונת המתאימה נמצאת ביחידה 7 ב"מודל" בקורס שלנו.

 כל טוב,

אירית זילברשץ

 

 

הנושא : English Course השולח : ד"ר דקל מיכאל 06/03/2019 19:18:55
Dear English Students:

I expect to be in class with you next week. I have updated Moodle now to give you an online lesson. The homework is to finish the questions before class next week.

—Michael
הנושא : English Course השולח : ד"ר דקל מיכאל 06/03/2019 19:17:46
Dear English Students:

I expect to be in class with you next week. I have updated Moodle now to give you an online lesson. The homework is to finish the questions before class next week.

—Michael
הנושא : English course update השולח : ד"ר דקל מיכאל 06/03/2019 16:28:54
Dear English Students—

I have posted the online lesson for this week. It is to help you with some very technical words in the next article. The lesson tells you this, but I want to say it again—you do not have to memorize all of these words. Use the lesson to help you recognize them, and the resources to help you when you read the article.

You will be reading the article as homework next week. You are adults, so I will let you figure out the best use of your time. Please do the lesson before you read the article, though. Otherwise, you may get frustrated.

To help you relax, there is a humorous video at the end of the first online page for the lesson, and another humorous link after the lesson page link. The second one might be harder to understand, but it is just for your entertainment. You don't have to "learn" anything from it, other than to laugh at English a little. Feel free to stop the video when you have had enough laughing. Or if you are not laughing. :)

—Michael
הנושא : Short note השולח : ד"ר דקל מיכאל 06/03/2019 16:30:57
I saw that the SMS gets cut off quickly. This SMS is to say: I will see you next Monday. Check your email for a longer message.

This message will also be an email. I apologize, but I don't know how to send an SMS without an email. I will figure it out.

—Michael
הנושא : השיעור של יום שני הקרוב - 11.3.2019 Fish are Friends נמצא במודל יחידה 5 השולח : גב' רבין ירמית 06/03/2019 18:25:02
שלום לכולם,

השיעור של יום שני הקרוב - 11.3.2019
Fish are Friends
נמצא במודל יחידה 5.

נא להדפיס את שני המסמכים וכן להביא מילונים!!!!!

סופ"ש שמשי לכולם,
ירמית
הנושא : השיעור של יום שני ה -11.3.2019 - נמצא במודל - יחידה 28 השולח : גב' רבין ירמית 06/03/2019 17:33:49
 שלום לכולם,

השיעור של יום שני הקרוב - 11.3.2019
Fish are Friends
נמצא במודל יחידה 28.

נא להדפיס את שני המסמכים וכן להביא מילונים!!!!!

סופ"ש שמשי לכולם,
ירמית

הנושא : שיעור מעברים מחר השולח : גב' אורן דקלה 06/03/2019 08:45:43
בוקר טוב
שיעור מעברים עם חני יתקיים בחדר ד 302.
יום טוב
דקלה
הנושא : מבחן מועד ב בהוראת הקריאה השולח : גב' ורטהיימר לילי 06/03/2019 06:47:18
לקראת המבחן בהברות נוספות.
המבחן בנוי משני חלקים
חלק א- תאורי מקרה
חלק ב- התייחסות למאמר שהתבקשתם לקרוא וחיבורו לחומר הנלמד.

המאמר שעליכם לקרוא לקראת המבחן 
מופיעה ביחידה 
מאמר לקריאה לפני המבחן-  מאמר 8.3

שם המאמר- " מודל התפתחותי ברכישת הקריאה"- עמליה בר און.

המאמר במודל יפתח ב 9.00 ויסגר ב 11.30
לבעלי התאמות יש תוספת זמן ויכנס תחת מבחן לבילי התאמות.

אם משהו לא ברור לא לחכות לרגע האחרון
הנושא : תזכורת השולח : ד"ר ורטה זהבי תמר 06/03/2019 06:45:50
מזכירה לשלוח לי עד יום שלישי הבא ולא יאוחר ממנו!(לא אקבל אחרי מועד זה כי נדון בסוגיות בשעור).
מה הקשר בין בעייתיות בויסות חושי למרחב אישי?
מה הקשר בין בעייתיות בויסות חושי למניעת הטרדה מינית.

טקסט קצר וחופשי.
מי שלא נכחה בהרצאה החשובה הזאת שתעבוד עם סטודנטית שנכחה.

רק טוב,
תמר

הנושא : הבלשן הבולש - הזמנה להרצאה השולח : מר אמסטרדם עדי 06/03/2019 08:18:49
סטודנטים חביבים,
בשבוע הבא יתקיים המפגש השישי של הבלשן הבולש - סדנת המחקר של החוג ללשון.
הנושא יהיה מעניין וייתכן שתגיעו לתובנות לגבי הרגלי הכתיבה שלכם. 
כל טוב,
עדי א.
הנושא : הבלשן הבולש - המפגש הבא השולח : מר אמסטרדם עדי 06/03/2019 08:09:14
סטודנטים חביבים,
המפגש הבא של הבלשן הבולש יתקיים ביום רביעי ה-13 במארס.
מצ"ב הזמנה רשמית. ראו הוזמנתם.
בברכה,
ישי, עירית ועדי
הנושא : שינוי ייעוד הקורס - עיון וכתיבה השולח : מר אמסטרדם עדי 06/03/2019 08:45:41
סטודנטים יקרים,
לצערי הרב הגב' סיגל ויסמן לא תוכל להמשיך ללמד אתכם הסמסטר. 
במקומה הקורס יעבור למתכונת מקוונת בהנחייתה של הגב' אילנה רענן. אנא התעדכנו באתר הקורס שבמוודל במשימות השוטפות ובסילבוס. 
אתם יכולים לפנות לאילנה בכל שאלה ובכל תהייה (בגבולות ההיגיון הסביר, כמובן).
אאחל לכם הצלחה רבה,
עדי אמסטרדם
מרכז לימודי היסוד בלשון העברית
המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין
הנושא : שינוי ייעוד הקורס - מבוא לתורת ההגה והצורות השולח : מר אמסטרדם עדי 06/03/2019 08:38:56
סטודנטים יקרים,
לצערי הרב המרצה שלכם, הגב' סיגל ויסמן, לא תוכל ללמד אתכם הסמסטר. במקומה הקורס יעבור למתכונת מקוונת בהובלתה של ד"ר קרן דובנוב (אציע לכם לבדוק עליה בגווגל).
בהצלחה,
עדי א.
מרכז לימודי היסוד בלשון העברית
המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין
הנושא : הרשימה הביבל. עם התאריכים ושמות הסטודנטים השולח : ד"ר ברקוביץ' סנדה 06/03/2019 18:36:39
ערב טוב נטליה,

אשמח לקבל במייל את הרשימה הביבל. עם שמות הסטודנטים ליד כל פריט עם תאריך בו כל אחד יציג בכיתה.

חייבים  לקחת בחשבון שבתאריכים הבאים אינני מלמדת (חגים ועוד). 
ה- 21.3
    11.4.
 ,  25.4
.    9.5 
אשמח אם תחברי את הרשימה לפי זה.(בימים מסוימים יציגו 2 או 3 באותו שיעור.

בתודה,
סנדה ברקוביץ


 
הנושא : קריאה לקורס ספרות ילדים השולח : ד"ר גרין שוקרון רננה 06/03/2019 16:42:46
שלום לכולם,
במהלך הקורס על פוליטיקה בספרות ילדים (שאני מקווה שנפתח סוף סוף ביום שלישי הקרוב),
ניפגש עם שתי סופרות שכותבות לילדים ולנוער: תמר ורטה-זהבי (בתאריך 26.3.19) ונעמי שמואל (אחרי פסח).
לפיכך, אני מזמינה אתכם לקרוא כבר מספריהן של הסופרות ולהכין שאלות שתרצו לשאול אותן בעקבות הקריאה.
כיוון שהמפגש עם תמר ורטה-זהבי די קרוב, אנא התחילו לקרוא כבר. הספרים נמצאים בספריית המכללה אבל בוודאי תוכלו למצוא גם במקום מגוריכם. יהיה טוב אם כל אחד יצליח לקרוא לפחות שני ספרים שכתבה.
ספריה של תמר: רים הילדה מעין חוד
החלום של יוסף
שרוטה
סלטה לאחור
מרטין
גנדי
מנדלה
ואנגרי
לפחד יש ריח
האישה ששינתה את אמריקה
זה אני הדוד תום
מולו וצגאי
השיר של רוזי
המרד של מון
מולו וצגאי חוצים את הים
סוגיהארה- הסמוראי שסירב לציית

קריאה נעימה, רננה
הנושא : بدء الارشاد بالستاج مع د. ديانا دعبول وتعليمات مهمة في مودل השולח : ד"ר דעבול דיאנא 06/03/2019 13:00:16
تحياتي لكم\ن جميعا

مع بدء ارشادي لكم\ن في مساق\ورشة الستاج ، 
ارجو الانتباه لما اضفت في وحدة رقم ٣ في مودل، تعليمات ليوم الاحد القريب بتاريخ ١٠ اذار وارشادات وتعليمات اضافية مهمة بالنسبة لتوظيفكم\ن للسنة القادمة
ارجو متابعة ما كتبته والاهتمام به، واراكم\ن على خير يوم الاحد القريب ساعة قبل بدء برنامج اليوم الدراسي مع المعلمين\ات المرافقين\ات 

يوما طيبا
د. ديانا دعبول
הנושא : שינוי קורס - רטוריקה תגבור השולח : מר אמסטרדם עדי 06/03/2019 08:49:56
סטודנטיות יקרות,
לצערי הרב הגב' סיגל ויסמן לא תוכל להמשיך ללמד אתכן הסמסטר. 
במקומה תלמדו את הקורס המקוון "סוגיות בתחביר פונקציונלי" בהנחייתה של הגב' אילנה רענן. אנא התעדכנו באתר הקורס שבמוודל  במשימות השוטפות ובסילבוס. 
אתן יכולות לפנות לאילנה בכל שאלה ובכל תהייה (בגבולות ההיגיון הסביר, כמובן).
אאחל לכן הצלחה רבה,

עדי אמסטרדם
מרכז לימודי היסוד בלשון העברית
המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין
הנושא : תאריך מבחן סמסטר ב השולח : גב' רבין ירמית 06/03/2019 06:49:33

בוקר טוב,
המבחן הסופי של סמסטר ב'
יתקיים ביום שלישי ה - 25.6.2019
בשעה 9:00

יום מקסים,
ירמית

הנושא : תאריך מבחן סמסטר ב השולח : גב' רבין ירמית 06/03/2019 06:50:41

בוקר טוב,
המבחן הסופי של סמסטר ב'
יתקיים ביום שלישי ה - 25.6.2019
בשעה 9:00

יום מקסים,
ירמית

הנושא : סיור בגן בית הילדים - יום שלישי בבוקר בעוד שלושה שבועות השולח : ד"ר רוז'ני נורית 06/03/2019 07:33:22

שלום לכולכן, 

הסיור לגן "בבית הילדים",יתקיים ביום ג' 26.3. יש להגיע בשעה 9:00 לכתובת : עציון גבר 5. 

נטלי שהיא מדריכה של שנה ב' תדריך את הסיור. הטלפון שלה לשימוש במידת הצורך ביום הסיור: 0547440876.

להתראות,

נורית

 

הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 14:13:59
המפגש לשעור 3172248-01 "מה זה אינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות" עם המרצה גב' ברקן איריס בתאריך 20/05/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר א432
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 16:02:43
המפגש לשעור 9085657-01 "שיטות מחקר " עם המרצה גב' שפר נועה בתאריך 19/06/19 בשעה 15:45 יתקיים בחדר ד205
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 14/11/2018 09:12:20
הבחינה לשעור מדע סביבנו-תופעות פיזיקליות וחשיפתן לילדי הגן-ג"ר ג'-קב' ב' במועד א בתאריך: 17/07/19 משעה: 15:00 עד שעה: 18:00 תתקיים בחדר ד603
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 14:14:34
המפגש לשעור 3172248-01 "מה זה אינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות" עם המרצה גב' ברקן איריס בתאריך 17/06/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר א432
הנושא : שינוי במערכת השעות 03/03/2019 14:20:06
המפגש לשעור 1139901-05 "מבוא לפסיכולוגיה של החינוך- מכינה יעודית חד" עם המרצה גב' יונה ליטל בתאריך 16/06/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר ג301
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/02/2019 10:45:18
המפגש לשעור 6666666-11 "זיוה- מלמ"מ" עם המרצה בתאריך 16/05/19 בשעה 08:30 יתקיים בחדר ד303
הנושא : רישום לקורס עזרה ראשונה 05/11/2018 13:09:00

שלום,

נפתחה ההרשמה לקורס עזרה ראשונה לשנה"ל תשע"ט.

ההרשמה הינה באחריותו הבלעדית של הסטודנט,  בפורטל האישי שלו.

שימו לב !

לנרשמים לקורס מתוקשב - במסגרת לימודי הקורס ישנם חלק עיוני וחלק מעשי:

חלק עיוני - הנלמד בבית הסטודנט ואותו תקבלו במייל מחברת מד"א כשבועיים לפני תחילת הקורס.

החלק המעשי - נלמד במכללה במשך יומיים מלאים על פי המועדים אותם בחרת בפורטל האישי .

לנרשמים לקורס הפרונטלי - הלימודים יתקיימו במכללה במשך 4 ימים מלאים על פי המועדים אותם בחרת בפורטל האישי .

נוכחות הסטודנטים  בקורס המתוקשב/פרונטלי הינה חובה  (ללא היעדרויות כלל ).

ביטול הקורס עד חודש ימים לפני תחילתו ללא תשלום, לאחר מכן ביטול/אי הגעה לקורס יהיה כרוך בקנס של 200 שח.

טרם ההרשמה לקורס עזרה ראשונה חובה לקרוא את עמוד ההסבר בלינק הרצ"ב.:  http://www.dyellin.ac.il/student/academic-information/firstaid

בהצלחה מדור בחינות וציונים.

 

 

 

הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 14/11/2018 08:51:41
הבחינה לשעור הילד קשה ההסתגלות-ח"מ א' - קבוצה א' במועד א בתאריך: 15/07/19 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40 תתקיים בחדר ד500
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 15/01/2019 09:20:04
הבחינה לשעור יסודות המתמטיקה לכיתות א-ב - יסודיג' במועד א בתאריך: 15/07/19 משעה: 12:50 עד שעה: 15:50 תתקיים בחדר ד206
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/10/2018 12:29:00
יתקיים בחדר א215
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 16:01:14
המפגש לשעור 9085657-01 "שיטות מחקר " עם המרצה גב' שפר נועה בתאריך 15/05/19 בשעה 15:45 יתקיים בחדר ד205
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 10:07:43
המפגש לשעור 2280652-00 "הספריה בעידן הלמידה מרחוק - ב'" עם המרצה ד"ר כרמי גולן בתאריך 14/05/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר ד205
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 10:39:24
המפגש לשעור 2280662-00 "אוריינות מיידע - שנה ב'" עם המרצה ד"ר כרמי גולן בתאריך 14/05/19 בשעה 12:15 יתקיים בחדר ד205
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 14:13:48
המפגש לשעור 3172248-01 "מה זה אינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות" עם המרצה גב' ברקן איריס בתאריך 13/05/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר א432
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 12:19:28
המפגש לשעור 3172250-01 "רחוק מהעין - סרטים ממחוזות זרים" עם המרצה ד"ר זילברשטיין טלי בתאריך 12/06/19 בשעה 17:45 יתקיים בחדר ד500
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 16:02:28
המפגש לשעור 9085657-01 "שיטות מחקר " עם המרצה גב' שפר נועה בתאריך 12/06/19 בשעה 15:45 יתקיים בחדר ד205
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 14:14:23
המפגש לשעור 3172248-01 "מה זה אינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות" עם המרצה גב' ברקן איריס בתאריך 10/06/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר א432
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 16:32:29
המפגש לשעור 9086021-01 "מורים חונכים בפועל - קורס יסוד שנה א'" עם המרצה גב' מאמא טלי בתאריך 09/04/19 בשעה 16:30 יתקיים בחדר א006
הנושא : שינוי במערכת השעות 08/01/2019 12:39:51
המפגש לשעור 3094002-01 "טיפול רגיש תרבות" עם המרצה בתאריך 07/07/19 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 08/07/19 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 13/03/2019 09:05:47
מועד א של הבחינה לשעור 3083905-3 "גוף האדם - ג"ר א' - קבוצה א'"בתאריך: 08/07/19 משעה: 08:30 עד שעה: 10:30
05/02/2019 10:06:14
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 14:13:13
המפגש לשעור 3172248-01 "מה זה אינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות" עם המרצה גב' ברקן איריס בתאריך 08/04/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר א432
הנושא : שינוי במערכת השעות 05/02/2019 10:06:14
התווסף מפגש לשעור 3052120-01 "אזרחות ודמוקרטיה : התרבות והחברה הערבית בישראל- בחברה הערבית א/1" עם מר חלף אמין בתאריך: 08/04/19 משעה: 14:45 עד שעה: 15:45 יתקיים בחדר ד507
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 16:32:39
המפגש לשעור 9086021-01 "מורים חונכים בפועל - קורס יסוד שנה א'" עם המרצה גב' מאמא טלי בתאריך 07/05/19 בשעה 16:30 יתקיים בחדר א006
19/03/2019 12:10:30
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 14:13:37
המפגש לשעור 3172248-01 "מה זה אינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות" עם המרצה גב' ברקן איריס בתאריך 06/05/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר א432
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 12:10:30
התווסף מפגש לשעור 1111111-09 "ועדת קבלה בביליותרפיה"בתאריך: 06/05/19 משעה: 08:30 עד שעה: 12:30 יתקיים בחדר א433
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 16:02:11
המפגש לשעור 9085657-01 "שיטות מחקר " עם המרצה גב' שפר נועה בתאריך 05/06/19 בשעה 15:45 יתקיים בחדר ד205
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 10:08:30
המפגש לשעור 2280652-00 "הספריה בעידן הלמידה מרחוק - ב'" עם המרצה ד"ר כרמי גולן בתאריך 04/06/19 בשעה 14:15 יתקיים בחדר ד205
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/03/2019 10:40:24
המפגש לשעור 2280662-00 "אוריינות מיידע - שנה ב'" עם המרצה ד"ר כרמי גולן בתאריך 04/06/19 בשעה 12:15 יתקיים בחדר ד205
הנושא : נוכחות בשיעור היום פורים השולח : גב' נזר אורלי 20/03/2019 10:51:09
אנא הודיעו שתפו איתי את כוונותיכם בנוגע לנוכחות בשיעור היום. orlynezer@gmail.com
יש היום שתי התנסויות וחשוב לי לכבד את כולללם. אורלי
הנושא : תזכורת על עבודת ביניים השולח : פרופ' שור ירון 20/03/2019 17:56:38
שלום לכולם,
תודה על השיעור המרגש של אתמול.
מזכיר שיש להגיש עבודת ביניים תיאורטית מיד לאחר חופשת הפסח.
מצורפים דפי ההנחיה לעבודת הביניים.
פורים שמח,
ירון
הנושא : חג שמח השולח : גב' ליטבסקי צביה 20/03/2019 19:52:45
מור יקרה,

נרמז לי שאת היא זו שהענקת לי את משלוח המנות החמוד...

אני רוצה להודות לך על כך, ועל עצם נוכחותך ההנלהבת והמלהיבה בשיעורים.

ותודה גם על מילותיך הטובות.

חג שמח!

צביה

הנושא : הצעת עבודה לחופשת הפסח למי שמעוניינ/ת השולח : ד"ר גלילי סמדר 20/03/2019 16:13:31
זכרו שבשבוע הבא 25.3 לא תתקיים סדנת הסטאז.
קראו את הקובץ המצורף לגבי הצעת עבודה בחופשת הפסח.
הנושא : עבודה במחוז תל-אביב השולח : ד"ר ורטה זהבי תמר 20/03/2019 06:00:53
יקרות,
מי שמתעתדת לעבוד במחוז תל-אביב שתפנה אליי ואצייד אותה בפרטים על יריד התעסוקה שם.
בסביבת תל אביב יש בקוש רב לגננות.

פורים שמח,
תמר
הנושא : שיר אום פה השולח : מר שוורץ דוד 20/03/2019 14:56:58
נא להקליט שיר אום פה לפי להוראות בדף ולשלוח למייל שלי (abbawabba)
תודה. 
חג שמח!
הנושא : ניפגש כרגיל בשעה 14:15 השולח : גב' נזר אורלי 20/03/2019 12:59:35
ניפגש כרגיל בשעה 14:15
הנושא : ביטול פגישה ב 20/3 השולח : ד"ר טישלר חגית 20/03/2019 16:04:36
נתנאל שלום,
ניסיתי לתפוס אותך בטלפון.
אתה רשום היום ה 20/3 לפגישת הנחייה אישית אתי.
המכללה נסגרת בגלל פורים ורציתי להודיע שהפגישה צריכה להדחות.
אני מקווה שאתה לא מגיע במיוחד.
אנא צור אתי קשר.
פורים שמח
חגית
הנושא : יום פתוח בכרם השולח : גב' וולפיש רחל 20/03/2019 15:29:58
פורים שמח לכולכם!!
מצרפת פרסום ליום הפתוח שלנו
נודה לך מאד אם תוכלו לעזור לנו בהפצה. בפייסבוק של חוגים באוניברסיטה ובכל הקשר רלוונטי אחר. 
תודה תודה
רחל
הנושא : סיכומך עם הערות לתיקון ולהעלאה במודל השולח : ד"ר גומל ניבי 20/03/2019 15:08:54
שלום אריאל,
הסיכום מצו"ב.
עברי על ההערות, התעדכני מה כתבתי על הלוח בכיתה בעניין,
הסתכלי במודל, תקני
והעלי תיקון במקום המיועד,
בהצלחה,
ניבי
הנושא : היום יהיה שיעור עברית רגיל עם אירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 20/03/2019 08:56:55
שלום לכולכם,

היום יהיה שיעור רגיל.
מי שלא עשתה את בחינת הקריאה, תעשה את הבחינה אחרי השיעור.

להתראות בשיעור,
אירית זילברשץ
הנושא : יום פתוח בכרם השולח : גב' וולפיש רחל 20/03/2019 15:31:35
שלום לכולם ופורים שמח
מצורף פרסום ליום הפתוח
אשמח מאד אם תוכלו לעזור לנו ולהפיץ במקומות רלוונטים, לשלוח לחברים..
תודה תודה
רחל
הנושא : הבאת חומרי למידה קצרים לשיעור הבא השולח : פרופ' שור ירון 20/03/2019 18:09:33
שלום לכולם,
אבקשכם להביא קטעים מתוך חומרי למידה מאתגרים ומשמעותיים שאתם עובדים עליהם עם לומדים שלכם בכול הגילאים.
בשיעור הבא נעבוד על למידה דינמית שתאפשר להורות בדרך של הוראה קשובה את הנושאים או המושגים שאתם מלמדים.
פורים שמח,
ירון
הנושא : מפגש עם הסופרת תמר ורטה זהבי השולח : ד"ר גרין שוקרון רננה 20/03/2019 15:36:45
שלום לכולם,
כיוון שחלקכם לא היו בשיעור האחרון, אני מזכירה שביום שלישי הקרוב בשיעור הראשון נארח את הסופרת תמר ורטה-זהבי. אנא השתדלו להגיע בזמן והכינו שאלות בעקבות הספרים שקראתם. 
פורים שמח, רננה
הנושא : משימה בקורס פדגוגיה ביקורתית השולח : גב' מושכל עצמון סיגל 20/03/2019 18:59:25
שלום לכולם/ן, 

שלום לכולם/ן, 

בעקבות פניות אלי:
ניתן להגיש את המשימה על הטקסט "מסיבת פורים"
עד ה 11.4 ולא עד ה 30.3 כפי שבקשתי בתחילה. 

להתראות
סיגל
הנושא : משימה בקורס פדגוגיה ביקורתית השולח : גב' מושכל עצמון סיגל 20/03/2019 18:57:52
שלום לכולם/ן, 

בעקבות פניות אלי:
ניתן להגיש את המשימה על הטקסט "מסיבת פורים"
עד ה 11.4 ולא עד ה 30.3 כפי בקשתי בתחילה. 

להתראות
סיגל
הנושא : משימה בקורס פדגוגיה ביקורתית השולח : גב' מושכל עצמון סיגל 20/03/2019 19:00:30
שלום לכולם/ן, 

בעקבות פניות אלי:
ניתן להגיש את המשימה על הטקסט "מסיבת פורים"
עד ה 11.4 ולא עד ה 30.3 כפי שבקשתי בתחילה. 

להתראות
סיגל
הנושא : פורים ועוד השולח : גב' וולפיש רחל 20/03/2019 15:19:43
שלום לכם
מקווה שמסיבות הפורים היום עבור בשמחה ובלי צרות. (למה התחפשתם???)
 מזכירה לכל מי שפספס שלא נפגשים היום... פורים שמח!!
שני המפגשים הבאים יהיו חשובים מאד, ויוקדשו לנושא של התמודדות חינוכית עם אלימות מינית מכל סוג, גבולות והתייחסות. הסדנה תועבר ע"י בת חן ממרכז הסיוע. 
חוץ מזה מצרפת פרסום ליום הפתוח בכרם בשבוע הבא
אם יש לכם מקום רלוונטי לפרסם נשמח מאד לעזרתכם
אין כמו מילה טובה ממישהו שמכירים
תודה רחל
הנושא : "זהות ושייכות במוזיקה היהודית והישראלית..." - נוכחות בשיעורים השולח : מר פיאמנטה משה 20/03/2019 18:31:44

לכלהלומדות והלומדים בקורס, "זהות ושייכות במוזיקה היהודית והישראלית...",שלום רב.

בקורסרשומים 34 משתתפות ומשתתפים. יחד עם זאת, למעט השיעור הראשון, בכל השיעורים נכחו בכיתה כמחציתמהמספר הזה.

א)  תקנון המכללה קובע במפורש: ניתן להיעדר עד 20%מסך השיעורים בקורס. מדובר בשלושה שיעורים. מעבר לכך יש צורך באישורים מיוחדים. בנוסף,על פי התקנון, היעדרות מעבר למכסה הזו מבטלת את היכולת להשתתף בקורס ולקבל בוציון.

ב) חובתהנוכחות בשיעורים על פי תקנון המכללה צוינה במפורש בסילבוס שחילקתי בשיעורהראשון של הקורס.

חלקכםכבר מתקרבים למספר ההיעדרויות האפשרי, וחלקכם כבר הגעתם אליו.  


קורס זה אינו מוגדר "קורס חובה". אולם, לא ניתן להיות רשומים לקורס ולאלהגיע לשיעורים.


א) מי שאינו מעוניין להשתתף בשיעורים: אבקש להסיר את שמכם מרשימת הלומדים בקורס.

ב) מעתהאבקש ליידע אותי במייל לפני כל היעדרות. אין צורך לציין מהי הסיבה.


אנא השיבו לי במייל חוזר שקראתם והבנתם 

למייל: piamenta@dyellin.ac.il

 

בשאיפהלהמשך לימוד פורה ומועיל

חג שמח

משהפיאמנטה

הנושא : סיכום אירועי היום + קובץ לתרגול + קובץ תשובות מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 20/03/2019 18:28:23

שלום לכולכן,

היום המשכנו להניח תשתית ולהכיר את מושגי היסוד בדקדוק כדי לראות

בעתיד הקרוב כיצד מושגים אלה ישמשו אותנו בטקסטים שנקרא ובטקסטים

שנכתוב.

קראנו בקובץ בנושא חלקי המשפט וחלקי הדיבור על מה שמכיל משפטשמני.

אחד המושגים שראינו הוא "שמות פעולה".

למדנו ששמות פעולה נגזרים מ7 תבניות הפועל (אותן תבניות מוסיקליותהקרויות "בניינים").

לשם היכרות איתם יצרתי טבלה על הלוח של הבניינים הפעילים והבניינים הסבילים ולמדנו את שמות הפעולה הנגזרים מחמישה בניינים. כמו כן הבהרנו אתהמושגים "פעיל", "סביל".

הזכרנו גם את המושג "נושא סתמי". עליו ארחיב בקרוב.

המידע שעל הלוח צולם באמצעות אחת מחברות הכיתה, שאמרה שתפיץ אותו בווטסאפהכיתתי. (שמה שמור במערכת. J)

מידע זה חשוב ביותר, ועליכם לדאוג להשלימו.

**********************************************************************************************

העליתי ל"מודל" שני קבצים:

*תרגול מספר 2 בנושא זיהוי חלקי הדיבור וחלקי המשפט

*תשובות לתרגול מספר 2 בנושא זיהוי חלקי הדיבור וחלקי המשפט

כרגע אין תרגילים להגשה. כל התרגילים ב"מודל" מלווים בקובציתשובות.

בבקשה, אל תצברו פערים. נסו לפתור את התרגילים ולבדוק את התשובות.

כל המידע ב"מודל" מהווה בסיס לחלקו השני של הקורס – ניתוח טקסטיםוניסוח טקסטים מחדש.

 תודה רבה ופורים שמח לכן ולמשפחתכן,

אירית זילברשץ

הנושא : מחני קפון השולח : גב' קפון חני 20/03/2019 16:33:01
 פורים שמח לכן ולך אור,
 התבקשתי להעביר אליכן את הקובץ המצורף בתקווה שיתאים למישהי.

 חג שמח וחופשה טובה,
 חני

הנושא : אישור על קורס מדא השולח : גב' קפון חני 20/03/2019 18:41:10
 שלום וחג שמח,
 ב- 12/03 שלחתי מייל. בבקשה קראו והשיבו עד יום ראשון הקרוב, 24/03.

 תודה רבה 
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 17/03/2019 14:05:54
מועד א של הבחינה לשעור 3083905-3 "גוף האדם - ג"ר א' - קבוצה א'"בתאריך: 03/07/19 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/10/2018 12:28:48
יתקיים בחדר א215
הנושא : test run השולח : ד"ר טבל אמיר 19/03/2019 16:46:18
testing - Tori Amos Rules! 
הנושא : שעורנו מחר 20/3 השולח : ד"ר זמיר לילי 19/03/2019 10:13:02
בוקר טוב,
שעורנו "שואה שואות" יתחיל מחר ב 9:00, באופן חד פעמי.
נושא השעור: אנטישמיות חדשה.
להת' מחר
לילי
הנושא : ועוד משהו... השולח : גב' ששון לילך 19/03/2019 14:18:15
חג פורים שמח לכם ולמשפחותיכם!

לילך
הנושא : שיעור מקוון במקום שיעור במכללה מחר השולח : ד"ר קינן ליסה 19/03/2019 17:54:52
לא לשכוח שיש שיעור מחר במקום שיעור במכללה. השיעור כבר מופיע במודל, בסוף יחידה 4. נא לזכור לאסוף קופסאות ריקות של דגני בוקר לשיעור הבא בעוד שבועיים. תודה, ליסה
הנושא : שיעור מקוון מחר במקום שיעור במכללה השולח : ד"ר קינן ליסה 19/03/2019 17:56:03
לא לשכוח שיש שיעור מחר במקום שיעור במכללה. חג שמח! ליסה
הנושא : אזניות=מחר השולח : גב' נזר אורלי 19/03/2019 08:57:39
סטודנטים יקרים מאד! אנא הביאו גם מחר אזניות. שלכם. אורלי 
הנושא : מצגת למחר בקורס: בדידות לעומת הסתגלות חברתית השולח : ד"ר לוי מיכל (ח"מ) 19/03/2019 14:17:34
שלום וברכה,
מחר נמשיך לעסוק בכשירות חברתית בגיל ינקות ואם נספיק, נתייחס גם לכשירות חברתית בגיל ההתבגרות. 
המצגות מופיעות ביחידת לימוד 3.
בברכה,
מיכל לוי
הנושא : מצגת למחר לקורס אלימות ובריונות השולח : ד"ר לוי מיכל (ח"מ) 19/03/2019 13:58:23
שלום וברכה,
מחר נמשיך לעסוק בצופים מהצד ונתייחס לתכנית ההתערבות של KIVa (יחידת לימוד 7).
ואז נעסוק בנושא של וויסות רגשי (המצגת ביחידת לימוד 8).
בברכה,
מיכל לוי
הנושא : מלילך השולח : גב' ששון לילך 19/03/2019 14:16:40
שלום לכולכם,

אני מזכירה להביא מחר:

קופסא במימדים של קופסת נעליים.

חפצי ילדות שונים- משחקים, בגדים, חלקי אוספים, מכתבים, מסמכים, ציורים וכו'..

כדאי להביא מבחר גדול, זה יאפשר לכם בחירה וחופש והכל יחזור הביתה בשלום.

להתראות וחג פורים שמח,

לילך
הנושא : מלילך השולח : גב' ששון לילך 19/03/2019 14:24:46
שלום לכולכם,

אני מזכירה שמחר לא יתקיים שיעור.

נתראה ב 3.4 בשיח הגלריה בתערוכה "הסירה כמשל".

להתראות וחג פורים שמח!

וגם- בהצלחה לכל המשתתפים בשבוע המרוכז.

לילך
הנושא : שלום מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 19/03/2019 13:07:32
שלום לכולכם,

בשורה טובה: 
בזכות התערבותה של ראשת המסלול של רובכם ד"ר הגר גל קיבלתי אישור מרכז הלשון לעשות התאמה לתוכנית שלכם, כלומר לקבל החלטה בנוגע לצמצום החומר כדי להקל 
את העומס הרב.

החלטתי לא לכלול בסמסטר זה את נושא הכתיב חסר הניקוד, שהוא נושא גדול מאוד, וכן לא לכלול את נושא המפיק. שני נושאים אלה היו אמורים להיות נושאים ללימוד עצמי.

החלטה זו תקל עליכם מאוד!

ב"מודל" תוכלו לראות שהסרתי את הנושאים האלה.

בואו היום בשמחה ובחדוות הלמידה.

מצפה לראותכם,
אירית זילברשץ


הנושא : מלילך השולח : גב' ששון לילך 19/03/2019 14:13:46
שלום לכולכם,

כפי שבקשתם, אני מצרפת קובץ עם החלוקה לשתי קבוצות, הכוללת:

תאריכי ההגעה לכל קבוצה.

חברי הקבוצה.

תאריכי ההגשות האישיות.

שמרו את הקובץ. 
אם מישהו מקבוצה א' מוכן ורוצה לעבור לתאריך ההגשה הראשון 1.4 במקום השני והשלישי, בהם הצטברו 6

 מגישים בכל פעם, אשמח מאוד. בבקשה, כתבו לי ב"השב" למייל זה במידה ומתאים לכם להקדים.

אני מזכירה שאנחנו חוזרים מהשיעור הבא (1.4) לחדר הקודם, בו למדנו, בקומת האמנות, חדר 434א'.

מצרפת גם את קובץ המשימה, כתזכורת.

להתראות ובהצלחה בסיום הראיונות ובהכנה להגשות,

לילך
הנושא : לקראת מחר השולח : גב' אברג'ל אתי 19/03/2019 19:13:13
שלום לכולם 
 סיגל לא תוכל להגיע מחר .
נתחיל עם הקרנת הסרטונים בהמשך היחידה של עופר ואחר כך אני אגיב לזה בסדנה קצרה על ציור עכשווי היברידי.
 מסיימים מחר ב3 וחצי בגלל תענית אסתר , 
אם נספיק הילה תיתן את היחידה שלה  על אמנות ואופנה . 
מי שעוד לא הגיש  את  יחידת הלימוד שלו ,  אשמח אם תגישו עד אחרי פורים  על מנת להתקדם במהלך התוכן של הסדנא.
נתראה מחר
אתי
הנושא : קורס משמעות המשחק - עבודות השולח : ד"ר בן נון ניקול 19/03/2019 09:31:33
שלום לכולן,
העבודות בקורס משמעות המשחק עם הערות נמצאות אצל זיוה.
פורים שמח,
ניקול
הנושא : מלילך השולח : גב' ששון לילך 19/03/2019 14:21:08
שלום מור,

כבר שתי סטודנטיות ביקשו לכתוב על מנשה קדישמן.

בבקשה, גשי לספריה, דפדפי בספרי אמנות ישראלית וכאשר תגיעי לאמן/ נית שידברו את ליבך תוכלי לבחור.

את גם יכולה להתייעץ איתי שוב. 

בהצלחה,

לילך
הנושא : שעורנו מחר 20/3 השולח : ד"ר זמיר לילי 19/03/2019 10:16:24
שלום רב,
מזכירה לכולן/ם כי מחר השעור "סמינריון בידע צבור" הוא שעור בעבודה עצמית בספריה, לפי התכנית שנקבעה בתחילת הסמסטר.
אהייה זמינה לשאלות במייל וטלפונית.
עבודה פוריה ופורים שמח
לילי
הנושא : محاضرة الأربعاء 20/3/2019 השולח : ד"ר צייאד חוסיין 19/03/2019 14:40:12
أعزائي الطلبة
سنتابع إن شاء الله في محاضرة هذا الأسبوع حل نموذج الامتحان الوزاري ، والوقوف مع أهم الموضوعات اللغوية فيه شرحا وحلولا .
أرجو استعداد الجميع ، والحضور مع نسخة مصورة من النموذج للامتحان الوزاري المرفوع سابقا على المودل للتعامل معه.
باحترام
د.حسين الصياد
הנושא : תזכורת הגשת מטלות השולח : ד"ר קפלן רגינה 19/03/2019 09:26:19
תזכורת 1 
סטודנטים יקרים 
פניה זו מופנת אל הסטודנטים שטרם הגישו את המטלה ביחידה 2 
להזכירכם מועד הגשת המטלה 26.3.19 ( מטלה זו קיבלה זמן ממושך לביצועה בשל מורכבותה).
מטלה 2 נחלקת ל- 3 חלקים 
פעילות 1 – כתיבה בקיר שיתופי לאחר הצפייה בסרטון המופיע  במצגת.
פעילות 2 – כתיבה במסמך שיתופי לאחר הצפייה במצגת 
פעילות 3 – פירוט אופן המטלה מובנה בתוך האתר המלווה – Moodle
סטודנטים שטרם מילאו שקופית הכרות. 
נעים להכיר – כל מי שטרם מילא פרטים במצגת נעים להכיר נא להזדרז אשמח להכיר את כל הלומדים בקורס. ממליצה להוסיף תמונה אישית של כל אחד ואחד .
           בהצלחה 
                          רגינה

הנושא : שלום מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 19/03/2019 10:30:43

שלוםלכולכם,

 
ברצונילהזכירכם, כי העליתי ל"מודל" תרגול לנושאים שלמדנו עד עתה בקובץ הזה:

חלקי משפט וחלקי דיבור - מושגי יסוד

 

אלה הקבצים:

תרגילים ראשונים המתרגלים זיהוי אוסף מילים כמשפטוזיהוי משפט שמני ופועלי

 

תשובות לתרגילים הראשונים המתרגלים זיהוי אוסף מיליםכמשפט וזיהוי משפט שמני ופועלי

 

תרגול מספר 2 בנושא זיהוי חלקי הדיבור וחלקי המשפט

 

תשובות לתרגול מספר 2 בנושא זיהוי חלקי הדיבור וחלקיהמשפט

 

תרגול מספר 3 - מילות היחס, נטיית שמות העצם וכתיב חסרניקוד

 

תשובות לתרגול מספר 3

 בתוךהקובץ "חלקי משפט וחלקי דיבור - מושגי יסוד" ביקשתי לעשות את התרגילשהתחלנו בכיתה על תוארי הפועל.

אזכיר,כי לתרגיל זה אין תשובות. נדון בו בכיתה.

 כרגעלא אעלה קבצים נוספים עד השיעור הבא. חשוב שאלה שבידיכם יטופלו כי הנושאים

האחריםתלויים בהם.

 תודהרבה ופורים שמח ורגוע,

איריתזילברשץ

הנושא : קבצים מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 19/03/2019 22:20:38

שלום לכולכם,

העליתיל"מודל" את הקבצים שלפניכם לשם תרגול.

(שימו לב לשני הקבציםהאחרונים. בהם תמצאו דוגמה למבחן הפנימי ודוגמה למבחן החיצוני):

* הדגשהקל - החוקים ללימוד עצמי

* תרגולזיהוי הדגש הקל

* חוקיהשווא הנע בהרחבה + מידעקצר על תופעת ההיחטפות +    תרגול + תשובות לתרגול

* תופעת ההיחטפות מאת ד"רדבורה הרפז, מנהלת הוראת הידע לשון והבעה ברשת אורט

* סיכוםתופעת ההיחטפות בעבריתקלה :)

* תרגיליחזרה בתוספת תשובות מאת ד"ר יפה ישראלי, מר עדי אמסטרדם וד"ר ניבי גומלכדי להכיר סגנונות נוספים של שאלות

* מבחן לדוגמה למבחן הפנימי שתכתוב איריתזילברשץ. ערכו 40% מציון הקורס

* מבחן לדוגמה בתוספת פתרון, מאת מורותהלשון ומורי הלשון בריכוזו של מר עדי אמסטרדם, לצורך תרגול לקראת המבחן המסכםבקורס. שאלות דומות לאלה יהיו במבחן סוף הקורס. חשוב שתכירו את דרכי התשאול השונות.

להתראותבשבוע הבא (26.3) שבו אנו אמורים ללמוד קריאה בתנ"ך.

השיעורים האחרונים שלהקורס הזה יתקיימו ביום שלישי (2.4). בשיעורים אלה אנו אמורים לתרגל קריאה שבהייושמו כל הנושאים שלמדנו. תרגול זה יכין אותנו למבחן שבע"פ.

המבחן הפנימי יתקייםמייד לאחר חג הפסח ב 30.4, בשעת השיעור.

(האם יש אפשרותשנקיים את הבחינה בבוקר ובערב נתחיל את הקורס השני? תוכלו לבדוק זאת?)

פורים שמח וכל טוב,

אירית זילברשץ

 

 

 

הנושא : קובץ מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 19/03/2019 22:46:47

שלום לכולכם,

העליתיל"מודל" את הקובץ הזה:

* האמצעיםהרטוריים - מידע, תרגול ותשובות לתרגיל

בבקשה קראו אותובעיון. התרגיל השני שאבקש להגיש יכלול

אמצעים רטוריים.

בקרוב אעלה את שניהתרגילים שיהיה להגיש לאחר חג הפסח.

 

פורים שמח לכםולמשפחתכם ושבוע עבודה מעשית מוצלח,

אירית זילברשץ

הנושא : קובץ מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 19/03/2019 22:47:25

שלום לכולכם,

העליתיל"מודל" את הקובץ הזה:

* האמצעיםהרטוריים - מידע, תרגול ותשובות לתרגיל

בבקשה קראו אותובעיון. התרגיל השני שאבקש להגיש יכלול

אמצעים רטוריים.

בקרוב אעלה את שניהתרגילים שיהיה להגיש לאחר חג הפסח.

 

פורים שמח לכםולמשפחתכם ושבוע עבודה מעשית מוצלח,

אירית זילברשץ

הנושא : קובץ מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 19/03/2019 22:48:21

שלום לכולכן,

העליתיל"מודל" את הקובץ הזה:

* האמצעיםהרטוריים - מידע, תרגול ותשובות לתרגיל

בבקשה קראו אותובעיון. התרגיל השני שאבקש להגיש יכלול

אמצעים רטוריים.

בקרוב אעלה את שניהתרגילים שיהיה להגיש לאחר חג הפסח.

 

פורים שמח לכןולמשפחתכן ושבוע עבודה מעשית מוצלח,

אירית זילברשץ

הנושא : from Dua- the questions of Homeschooling 101 השולח : ד"ר ג'אבר דג'אני דועא 19/03/2019 10:02:17

Good morning,

Please remember to print out the questions of Homeschooling 101  from moodle for today's class.

See you!

הנושא : ביטול המפגש היום השולח : גב' קפון חני 19/03/2019 13:37:45
 חג שמח, יקרות ויקרים,
 מקווה שקיבלתם את הודעת הווטסאפ של הדר שאמורה היתה להציג היום.
 לאור העובדה שהצטברה בשעתיים האחרונות, שחצי מהקבוצה לא תגיע, 
 החלטתי לבטל את המפגש.
 נפגש ב - 02/04 - אמיתי והדר יציגו.
 חג שמח,
 חני
הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 15:59:42
המפגש לשעור 9085656-01 "סטטיסטיקה " עם המרצה גב' שפר נועה בתאריך 03/04/19 בשעה 15:45 יתקיים בחדר ד205
הנושא : בירור ציון השולח : ד"ר קינן ליסה 18/03/2019 14:26:05
ניסיתי ליצור קשר איתך במייל ובטלפון. אני נמצאת במכללה היום כדי להיפגש עם סטודנטים בתכנית שלך. כנראה את לא פנויה היום. הטלפון שלי 054-2544-924. כל טוב, ליסה קינן
הנושא : No lesson tomorrow השולח : ד"ר די קסטרו בזיזינסקי אריאלה 18/03/2019 18:59:24
Dear students,

just in case you have not received this message yet:  I won't be able to teach tomorrow.  I still don't feel well.

See you on Sunday.

Best,

Ariela 
הנושא : NO lesson tomorrow השולח : ד"ר די קסטרו בזיזינסקי אריאלה 18/03/2019 19:01:57
Dear students,

just in case you have not received this message yet:  I won't be able to teach tomorrow.  I still don't feel well.

See you on Sunday.

Best,

Ariela 
הנושא : ביטול שיעור - והזדמנות להגיש לי את מטלת המאמר למי שלא הגיש השולח : מר בן חמו תומר 18/03/2019 10:54:36
הי חברים וחברות
לצערי היום לא יתקיים שיעור,
ניפגש בשיעור הבא
אני מבקש שתיכנסו אל האתר - communityplacemaking.com 
ונסו לתאר בפיסקה אחת - איך מה שעשינו בשיעור האחרון - העיסוק בסיפורים הייחודיים של כל אחד ואחת מאיתנו - קשור לפרוייקטים שאתם רואים באתר תחת סעיף "פרוייקטים" .
אנא שלחו לי תשובות אל  communityplacemaking@gmail.com וציינו בנושא את שמכם ושאתם ממכללת דוד ילין. 
תודה וחג שמח לכולם/ן 
תומר 
הנושא : מבחן בית - יחידה 29 השולח : גב' רבין ירמית 18/03/2019 20:58:51
הי מאיה,

אני מקווה שאת מרגישה טוב.
לא ראיתי אותך כבר שני שיעורים.

מעדכנת שהיום היה לנו מבחן יחידה.
המבחן נמצא במודל יחידה 29.
נא השלימי את המבחן וצרפי אותו לתיבה במודל.

נא לא להגיש לי ידנית.

תודה ובהצלחה,
ירמית


הנושא : תזכורת לקיום השיעור היום השולח : ד"ר ניסים מיכל 18/03/2019 15:57:52
מזכירה שהיום יתקיים שיעור מסכם על כל החומר שנלמד עד כה במצגות. נוכחות חובה במפגש זה.
נתראה, מיכל.
הנושא : הרצאה מרתקת עם דר' מחמד חאמד השולח : ד"ר אבו סמרה מחמד 18/03/2019 15:57:24
מרחבא\שלום
בגלל בעיות גב תחתון יחליף אותי דר' מחמד חאמד - מרצה מרתק ובטוח שתלמדן ממנו רבות.
הוא ידבר על התרבות הערבית-יהודית
היא חובה לכתיבת הרפלקציה בסוף הסמסטר
הרצאה נעימה
הנושא : קליניקת חשבון השולח : גב' לוי הילה 18/03/2019 09:44:43
סטודנטים יקרים,
השיעור השבוע שבין השעות 10:15-11:45 מבוטל.
שימו לב- השיעור שבין השעות 8:30-10:00 יתקיים כרגיל .
הילה.
הנושא : כמה הבהרות השולח : מר אמסטרדם עדי 18/03/2019 14:08:45
סטודנטים יקרים,
לאור הסיום הסוער של השיעור, אכתוב את סיכום הדברים:
א. משימת כתיבת המשוב: המשוב שתכתבו יהיה משוב בטקסט רציף וקצר (כ-150 מילים). המחוון שהועלה נועד לסייע לכם להתמקד בעיקר, אך אין צורך שתמלאו את הטבלה על שלל סעיפיה. כתבו משוב כללי ובהיר שיוכל לשמש את נמעניכם בעתיד. 
ב. משימת ההגשה: עדכנתי את תאריכי הגשת הטיוטה ואת תאריך ההגשה הסופי. ההנחיות למשימת ההגשה כתובות באתר, והן מסתמכות על המאמרים שכבר קראתם. אני מזכיר שעליכם לשבץ בעבודה חמישה ניבים (מתוך הרשימה) בהקשר המתאים, וראו הדרישות בסילבוס הקורס. 

אפשר לכתוב לי לדוא"ל בכל עניין שאינו ברור aamsterd@dyellin.ac.il 
בברכה,
עדי א.
הנושא : מטלת אמצע בקורס חגים ומועדים בגן השולח : ד"ר למפרום תמר 18/03/2019 22:17:06
סטודנטים יקרים,
קיבלתם בשעה האחרונה מסמך בגוגל דוקס - מטלת האמצע בקורס חגים ומועדים בגן. 
רשמו בו את שמותיכם ליד שם השיר שבחרתם להציג בכיתה. שימו לב לתאריך ההצגה.
תודה לרחלי על הכנת המסמך. אם לא קיבלתם אותו, כתבו לרחלי: rachlyrchy@gmail.com.
בהצלחה,
תמר
הנושא : שיעור מקוון השולח : גב' ברקן איריס 18/03/2019 19:13:17
ערב טוב יקיריי,

מזכירה לכולכם שבשבוע הבא 25.3.19, יתקיים שיעור מקוון.
רצ"ב המטלה לשיעור זה.

שיהיה פורים שווה

איריס
הנושא : יחידה 8 - מבחן השולח : גב' רבין ירמית 18/03/2019 20:54:39
שלום לכולם,
המבחן שנשעה היום נמצא במודל ביחידה 8.
אנא השלימו את המבחן ובסיומו צרפו אותו לתיבה.

נא לא להגיש לי את המבחן ידנית רק דרך המודל.

תודה ובהצלחה,

ירמית


הנושא : אשר שקדי מלים המנסות לגעת השולח : ד"ר כהן איילת 18/03/2019 17:55:05
שלום לכולם,
העליתי למודל קובץ PDF של הספר. תוכלו להעזר בו לתתיאור שיטות המחקר שבהן תשמתשו בעבודתכם.

להתראות,
איילת
הנושא : הבלון האדום השולח : ד"ר כהן איילת 18/03/2019 17:19:40
שלום לכולם,
מצורפת המצגת.
אנא שלחו לי את המטלה עד לסוף השבוע
ayeletkohn@gmail.com
להתרראות,
איילת
הנושא : טפסים השולח : גב' קווה לשם דניאלה 18/03/2019 15:24:52
שלום לכולם,
מקווה שאתם בטוב.
ֿמצ״ב כל הטפסים שנשלחו אליכם בעניין המורים המלווים.

הנושא : בדיקת שאלות 6-7 הפרש ריבועים ומועדי פגישה בעתיד השולח : ד"ר פרוסק נעמי 18/03/2019 07:25:05
שלום לכולם

שולחת שוןב את מועדי הפגישות העתידיות בימי ד' שעה 19:15  בתאריכים: 15 למאי וב- 19 ליוני

להתראות 

נעמי
הנושא : טקסט למחר - ולעתיד הנראה לעין :-) השולח : ד"ר טבל אמיר 18/03/2019 14:00:36
תלמידות יקרות שלום,

כפי שציינתי, חוברת השאלות מסודרת לפי הטקסטים שאנחנו עושים בכיתה. אם תדפיסו אותה ואת הטקסטים שבכותרת לא תחסרו עוד חומרים לשיעור! כמובן שהדבר גם אמור בלהביא אותם בתוך מחשב.

מחר, כיוון שהשיטה עדיין חדשה, אני מזכיר שנעשה את how to be happy , הטקסט הבא בחוברת. נא לקרוא אותו מראש!!!  לאחריו - סירי :-). 

בכבוד רב,
אמיר
הנושא : הורים פורים בגן השולח : גב' סמית ימין יעל 18/03/2019 15:56:42
הי לכולן/ם
במשימה ששלחתי לכן/ם העוסקת בהורים בפורים בגן נעסוק יחדיו בשיעור הבא של קשר עם הורים ואין צורך לכתוב ולשלוח.
היינה ערניות לסוגיות שעולות ונדון בהן בכיתה.
פורים שמח
יעל
הנושא : הורים-פורים בגן השולח : גב' סמית ימין יעל 18/03/2019 15:57:52
הי לכולן/ם
במשימה ששלחתי לכן/ם העוסקת בהורים בפורים בגן נעסוק יחדיו בשיעור הבא של קשר עם הורים ואין צורך לכתוב ולשלוח.
היינה ערניות לסוגיות שעולות ונדון בהן בכיתה.
פורים שמח
יעל
הנושא : שלום השולח : מר אוסצקי פלדמן מקסים 18/03/2019 14:56:13

שלום רב,

שמי מקסים אוסצקי-פלדמן ואני מרצה בחוג ללשון. 

זהו קורס מקוון שישלב נושאים מתחומים שונים. מדי שבוע או שבועיים אעלה חומרים ואנחה אתכם בקריאתם.

במהלך הסמסטר תתבקשו להגיש מספר מטלות קצרות. הציון הסופי ישוקלל מן הציונים השוטפים. חשוב לציין:

10 אחוזים בשקלול יוערכו בציון 100 עבור כל סטודנט/ית שיגיש/תגיש את כל המטלות בזמן ובאופן שישקף ביצוע 

רציני ויסודי. 

ונתחיל - אתם מתבקשים להיכנס ליחידה 1 הדנה בתחום הרטוריקה. אמנם קשה ללמד רטוריקה באופן מקוון, אבל נושאים מסוימים כן ניתנים לעיבוד בדרך זו. לאור קרבת שבוע ההתנסות המעשית אינני מבקש להגיש לי מטלה, אך זו תינתן לכם לקראת סוף השבוע הבא. לכן, כדאי לקרוא את החומרים עד אז - זה בעיקר מהנה.

אבקש לקבל מכל אחד/אחת מכם/ן אישור קבלת המייל. אפשר להגיד שלום ואם יש שאלות - אני כאן.

מקסים

הנושא : לעיונכן - השולח : גב' קפון חני 18/03/2019 08:27:20

 נתבקשתי להעביר את הקובץ המצורף ולידע שמועד הגשת המועמדות הוא 21/03.
 אולי מעניין מישהי? מישהו?

 שבוע טוב ופורים שמח,
 חני
 

הנושא : שינוי במערכת השעות 05/03/2019 14:46:53
המפגש לשעור 9083422-00 "עריכת לשון באנגלית-עריכה אקדמית" עם המרצה ד"ר גוטליב יוסף בתאריך 02/04/19 בשעה 14:30 יתקיים בחדר ד205
הנושא : פגישות אישיות מחר בסמינריון השולח : ד"ר מאור רותם 18/03/2019 19:53:13
כל מי שהשתבץ למחר- ניפגש בחדר ד209
להתראות 
רותם
הנושא : שינוי במערכת השעות 08/01/2019 12:39:39
המפגש לשעור 3094002-01 "טיפול רגיש תרבות" עם המרצה בתאריך 30/06/19 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 01/07/19 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 26/02/2019 14:56:54
המפגש לשעור 1029901-12 "סמינריון בחינוך: דמיון, אמנות ויצירתיות בחינוך" עם המרצה ד"ר ברט אפרת בתאריך 01/05/19 בשעה 10:15 יתקיים בחדר ד404
הנושא : שינוי במערכת השעות 26/02/2019 15:00:13
המפגש לשעור 1111111-08 "ועדת קבלה מוסיקה" עם המרצה בתאריך 01/05/19 בשעה 09:00 הועבר לתאריך: 01/05/19 משעה: 09:00 עד שעה: 12:15 יתקיים בחדר ד105
הנושא : אנא העלי למודל את המצגת החסרה- קורס מרוכז צמחים בשירות האדם השולח : ד"ר שרמן חן 17/03/2019 10:24:52
בוקר טוב אומר,

בבקשה העלי למודל את המצגת בנושא התמר. היא לא מופיעה שם בפורום תחת השם שלך..

תודה,

חן.

הנושא : practice unseen today השולח : ד"ר הנריקסן ארין 17/03/2019 09:04:37
Reminder: please bring "On Behalf of their Animal Friends" and your dictionary (not phone) for today's practice unseen.
הנושא : מאתי - האם תוכלי להעביר את היחידה שלך ביום רביעי הקרוב ??? השולח : גב' אברג'ל אתי 17/03/2019 14:33:55
היי הילה
הייתי שמחה אם תוכלי לתת את היחידה שלך ביום רביעי כי בעלה של סיגל חולה  והיא לא תוכל 
מה את  אומרת ?
תקציר של התוכנית , ותרגיל קצר לפי בחירתך 
תודה 
אתי 
תאשרי לי בבקשה שקיבלת את המייל 

הנושא : תזכורת למפגש 6 מחר השולח : גב' מזור גליה 17/03/2019 14:33:02
נפגש כאמור מחר במסגרת ההשתלמות למורים חדשים - אימון בכניסה לתפקיד, קבוצה ב'. בשעה 16:30 עד 19:00.
מפגש מספר 6 להתראות גליה
הנושא : הגדה של פסח -תרגיל השולח : ד"ר בינג נגה 17/03/2019 20:27:10
שלום לכולם 
מה שלומכם?
מצרפת לכם לינק לשיבוץ זוגות ונושאי ההגדה 
https://docs.google.com/document/d/12BnjvAfEP9ipSGdqi9ybXE4eX1cuOUdgCoGrVPcB5-o/edit
מבנה העבודה: עמוד- שניים
תאריך סופי 7.4 
עליכם לבחור חלק מההגדה ולכתוב עליה פירוש שלכם המבוסס על שני טקסטים קלאסיים מארון הספרים היהודי וכן טקסט ישראלי. ניתן לשלב ורצוי תמונה /איור/ שיר
יכולים להסתכל באתר הספריה הלאומית- חינוך- פסח/ הגדה 
וכן בהגדה הישראלית 
תיעזרו בי בלי להסס
בהצלחה
נגה 
הנושא : משימה במקום השיעור השבוע השולח : גב' מושכל עצמון סיגל 17/03/2019 22:57:47
שלום לכולן, 

במקום השיעור השבוע, שלא יתקיים בגלל אירועי פורים בבתי הספר, 
אני מבקשת שתקראו את שני הקטעים שכתבה לאה גולדברג. 

הם נמצאים במודל של הקורס.

בעקבות הקריאה, כתבו מכתב ללאה גולדברג, כתגובה למה שאמרה בשני הקטעים (על הסופר שכותב לילדים, על תפקידיו ועל האופן בו יש לכתוב לילדים). 

היקף המכתב: עד עמוד. 

נא שלחו אלי, לכתובת sigalmus@dyellin.ac.il, עד ה 30.3

פורים שמח
סיגל 
הנושא : במקום השיעור השבוע השולח : גב' מושכל עצמון סיגל 17/03/2019 23:02:22
שלום לכולן, 

במקום השיעור שלא מתקיים השבוע (בגלל פורים) - 

אני מבקשת לקרוא באופן עצמאי את הקטע "מסיבת פורים" מתוך הספר 'הקול השותק'. הקטע נמצא במודל של הקורס

נסחו כמה סוגיות ערכיות וחברתיות, שעולות בעקבות הקריאה וכיצד ניתן להתמודד איתן באופן מיטבי בבית הספר. 

אנא שלחו אלי לכתובת sigalmus@dyellin.ac.il,  עד ה 30.3.19

להתראות
סיגל
הנושא : העבודה השולח : ד"ר גרין עדנה 17/03/2019 21:46:45
שלום לכם 
בקשתי להגיש עד ה20.3 כיוון שרק אחרי פורים אתחיל לבדוק את העבודות אני מאפשרת לכן למי שלא הספיקה להגיש לי עד שבוע אח"כ ב29.3.19
פורים שמח
עדנה
הנושא : השיעור השבוע 19.3 השולח : גב' פז איילה 17/03/2019 09:12:33
שלום לכן,
השיעור השבוע יתקיים כרגיל ונמשיך ללמוד (ולא נחזור על השיעור הקודם)
אילה
הנושא : קבוצה שנייה מפגש 6 השולח : גב' מזור גליה 17/03/2019 14:34:17
תזכורת למי שהחסיר מפגש 6 העוסק בעבודת צוות
נפגש  מחר 18.3.19 במסגרת ההשתלמות למורים חדשים - אימון בכניסה לתפקיד, קבוצה ב'. בשעה 16:30 עד 19:00.
מפגש מספר 6 להתראות גליה
הנושא : תזכורת: נפגשים היום בספריה הלאומית! השולח : ד"ר ברט אפרת 17/03/2019 08:54:28
תזכורת: נפגשים היום בספריה הלאומית!
הנושא : במקום השיעור בפדגוגיה ביקורתית השבוע השולח : גב' מושכל עצמון סיגל 17/03/2019 23:05:07
שלום לכולם/ן, 

במקום השיעור שלא מתקיים השבוע (בגלל פורים) - 

אני מבקשת לקרוא באופן עצמאי את הקטע "מסיבת פורים" מתוך הספר 'הקול השותק'. הקטע נמצא במודל של הקורס

נסחו כמה סוגיות ערכיות וחברתיות, שעולות בעקבות הקריאה וכיצד ניתן להתמודד איתן באופן מיטבי בבית הספר. 

אנא שלחו אלי לכתובת sigalmus@dyellin.ac.il,  עד ה 30.3.19

להתראות
סיגל
הנושא : משימת כתיבה לנבחנים מועד ב בלבד השולח : ד"ר ישראלי יפה 17/03/2019 21:02:05
שלום לכם
משימת הכתיבה לנבחנים במועד ב בלבד
הועלתה היום למודל.
היא פתוחה החל מהשעה 20:30 היום עד ליום ג 19.3.23:30 בשעה 23:30 בלבד
יש לשלוח את המאמר דרך המודל בלבד
מצ"ב משימת הכתיבה
יפה
הנושא : משימת כתיבה מועד ב בלבד השולח : ד"ר ישראלי יפה 17/03/2019 20:59:18
שלום לכם
משימת הכתיבה לנבחנים במועד ב בלבד
הועלתה היום למודל.
היא פתוחה החל מהשעה 20:30 היום עד ליום ג 19.3.23:30
יש לשלוח את המאמר דרך המודל בלבד
מצ"ב משימת הכתיבה
יפה
הנושא : משימת כתיבה לנבחנים מועד ב בלבד השולח : ד"ר ישראלי יפה 17/03/2019 21:00:59
שלום לכם
משימת הכתיבה לנבחנים במועד ב בלבד
הועלתה היום למודל.
היא פתוחה החל מהשעה 20:30 היום עד ליום ג 19.3.23:30בשעה 23:30 בלבד.
יש לשלוח את המאמר דרך המודל בלבד
מצ"ב משימת הכתיבה
יפה
הנושא : משימת כתיבה מועד ב בלבד השולח : ד"ר ישראלי יפה 17/03/2019 21:03:46
שלום לכם
משימת הכתיבה לנבחנים במועד ב בלבד
הועלתה היום למודל.
היא פתוחה החל מהשעה 21:00 היום עד ליום ג 20.3.23:30 בשעה 24:00 בלבד
יש לשלוח את המאמר דרך המודל בלבד
מצ"ב משימת הכתיבה
יפה
הנושא : מטלת הכתיבה של מועד ב' פתוחה מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 17/03/2019 20:02:33

לכל הנבחנות והנבחניםבמועד ב',

שלום וברכה!

1. העליתי את מטלתהכתיבה שנפתחה הערב ל"מודל" בקורס שלנו.

2. חשוב שתגישו אתהמטלה עד התאריך והשעה הכתובים

בה. לא אוכל לקבל כל חריגה.הכללים נוקשים מאוד!

השליחה היא דרךה"מודל".

3. שימו לב שתוכלולשבץ חמישה ביטויים מכל הרשימה ולא רק

מהביטויים שנותרולאחר ששיבצתם חלק מהם במטלות הקורס.

4. חריגה ממספרהמילים המוגדר במטלה תגרור גריעת נקודות.

חשוב שתדעו זאת.

5. מומלץ שתתכננו אתהכתיבה ותקבעו את מבנה חיבור הטיעון לפי מה שלמדנו. יש קבצים בנושא, בעיקר במשובלתרגיל 2.

6. אנא כתבו בבהירות,בפשטות ובקצרה. היו חדים וברורים.

 

הצלחה רבה וכל טוב,

אירית זילברשץ

הנושא : מטלת הכתיבה של מועד ב' פתוחה מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 17/03/2019 20:03:12

לכל הנבחנות והנבחנים במועד ב',

שלום וברכה!

1. העליתי את מטלת הכתיבה שנפתחה הערב ל"מודל" בקורס שלנו.

2. חשוב שתגישו את המטלה עד התאריך והשעה הכתובים

בה. לא אוכל לקבל כל חריגה. הכללים נוקשים מאוד!

השליחה היא דרך ה"מודל".

3. שימו לב שתוכלו לשבץ חמישה ביטויים מכל הרשימה ולא רק

מהביטויים שנותרו לאחר ששיבצתם חלק מהם במטלות הקורס.

4. חריגה ממספר המילים המוגדר במטלה תגרור גריעת נקודות.

חשוב שתדעו זאת.

5. מומלץ שתתכננו את הכתיבה ותקבעו את מבנה חיבור הטיעון לפי מה שלמדנו. יש קבצים בנושא, בעיקר במשוב לתרגיל 2.

6. אנא כתבו בבהירות, בפשטות ובקצרה. היו חדים וברורים.

 

הצלחה רבה וכל טוב,

אירית זילברשץ

הנושא : מטלת הכתיבה של מועד ב' פתוחה מאירית זילברשץ השולח : גב' זילברשץ אירית 17/03/2019 20:03:57

לכל הנבחנות והנבחנים במועד ב',

שלום וברכה!

1. העליתי את מטלת הכתיבה שנפתחה הערב ל"מודל" בקורס שלנו.

2. חשוב שתגישו את המטלה עד התאריך והשעה הכתובים

בה. לא אוכל לקבל כל חריגה. הכללים נוקשים מאוד!

השליחה היא דרך ה"מודל".

3. שימו לב שתוכלו לשבץ חמישה ביטויים מכל הרשימה ולא רק

מהביטויים שנותרו לאחר ששיבצתם חלק מהם במטלות הקורס.

4. חריגה ממספר המילים המוגדר במטלה תגרור גריעת נקודות.

חשוב שתדעו זאת.

5. מומלץ שתתכננו את הכתיבה ותקבעו את מבנה חיבור הטיעון לפי מה שלמדנו. יש קבצים בנושא, בעיקר במשוב לתרגיל 2.

6. אנא כתבו בבהירות, בפשטות ובקצרה. היו חדים וברורים.

 

הצלחה רבה וכל טוב,

אירית זילברשץ

הנושא : שינוי במערכת השעות 11/03/2019 14:13:02
המפגש לשעור 3172248-01 "מה זה אינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות" עם המרצה גב' ברקן איריס בתאריך 01/04/19 בשעה 16:00 יתקיים בחדר א432