הנושא : שינוי במערכת השעות 23/03/2017 09:45:47
המפגש לשעור 3022080-01 "השואה ודרכי הוראתה" עם המרצה דר' זמיר לילי בתאריך: 29/03/17 בשעה: 10:15 בוטל
14/03/2017 12:22:37
14/03/2017 12:27:32
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 15/03/2017 16:02:19
הבחינה לשעור הוראת קריאה וכתיבה בביה"ס יסודי - קבוצה ב' במועד ב בתאריך: 28/03/17 משעה: 12:50 עד שעה: 14:50 תתקיים בחדר ד100
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 14/03/2017 12:20:28
הבחינה לשעור כימיה כללית (וולדורף מורים בפועל מחזור א') במועד ב בתאריך: 28/03/17 משעה: 15:00 עד שעה: 17:00 תתקיים בחדר ד100
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 14/03/2017 12:27:32
מועד ב לבחינה מבחן סמס' א בשעור 3083002-1 "כימיה " עם המרצה ד"ר גרוס תרצה בתאריך 05/04/17 בשעה 15:00 הועבר לתאריך: 28/03/17 משעה: 15:00 עד שעה: 17:00 תתקיים בחדר ד100
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 14/03/2017 12:22:37
מועד ב לבחינה מבחן סמס' א בשעור 3083047-1 "כימיה כללית" עם המרצה ד"ר גרוס תרצה בתאריך 27/03/17 בשעה 10:40 הועבר לתאריך: 28/03/17 משעה: 15:00 עד שעה: 17:00 תתקיים בחדר ד100
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:19:43
המפגש לשעור 3094152-01 "טיפול נרטיבי" עם המרצה דר' שמחון מיכל בתאריך 17/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 27/06/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:17:14
התווסף מפגש לשעור 3095124-01 "טיפול בתנועה ובמחול בילדים ובמתבגרים - טיפול בתנועה - שנה א' " עם דר' שופר אנגלהרד עינת בתאריך: 27/06/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 23/03/2017 09:45:29
המפגש לשעור 3172022-01 "סמינריון בידע צבור" עם המרצה דר' זמיר לילי בתאריך: 27/03/17 בשעה: 10:15 בוטל
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 01/03/2017 12:04:19
הבחינה לשעור שיטות מחקר כמותיות בשדה החינוך- הוראה ולמידה - שנה ב' במועד ב בתאריך: 26/03/17 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40 תתקיים בחדר ד107
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 06/03/2017 11:43:31
הבחינה לשעור שיטות מחקר כמותיות בשדה החינוך- הוראה ולמידה - שנה ב' במועד ב בתאריך: 26/03/17 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40 תתקיים בחדר ד107
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 13:03:55
המפגש לשעור 3094135-02 "שיטות מחקר איכותניות - שנה א' ( ימים מרוכזים)" עם המרצה דר' גרין עדנה בתאריך 25/08/16 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 25/08/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
16/02/2017 10:34:19
27/02/2017 08:01:23
הנושא : שינוי במערכת השעות 16/02/2017 10:34:19
המפגש לשעור 4096111-01 "גישות עכשוויות בפסיכותרפיה" עם המרצה דר' לורנץ הראל בתאריך 08/06/17 בשעה 16:00 הועבר לתאריך: 25/05/17 משעה: 16:00 עד שעה: 20:00 יתקיים בחדר ד101
הנושא : שינוי במערכת השעות 27/02/2017 08:01:23
התווסף מפגש לשעור 3083928-01 "עולם הצמחים והגינה -מלמ"ח ב' ( ימים מרוכזים)" עם גב' מור רשתי תמי בתאריך: 25/05/17 משעה: 08:30 עד שעה: 15:00 יתקיים בחדר א410
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:29:51
המפגש לשעור 3094144-01 "הפרעות נויורו התפתחותיות ולקויות למידה - שנה א' ( יולי ) " עם המרצה דר' לנדאו יעל בתאריך 16/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 24/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:27:05
התווסף מפגש לשעור 3094147-01 "מגדר, מיניות ויצירתיות " עם דר' אשור דורית בתאריך: 23/07/17 משעה: 10:30 עד שעה: 15:00
22/03/2017 06:55:00

שלום לכולם,

 

אני יודע שחלק גדול מהדברים שאתם שומעים הם סינית עבורכם.

לאט לאט המושגים יתבהרו.

 

בהמשך להיערכות לקראת הסטאז מצורפים שני קבצים.

האחד הוא מצגת, אולי המצגת שהוצגה באודיטוריום ביום ראשון.

השני הוא רשימת המסמכים שעליכם להביא לצורך פתיחת תיק.

 

באופן עקרוני מורים צריכים להודיע על תכניותיהם (יציאה לשבתון, פנסיה וכד') עד 31 במרץ.

בדרך כלל לאחר תאריך זה למנהלים מתחילה להתבהר התמונה לגבי הצרכים שלהם ואז הם מתחילים בחיפושים.

כמובן שיש דברים שידועים לפני לכן כבר עכשיו מתפרסמות מודעות חיפוש מורים.

 

חיפוש משרות ניתן לעשות בין היתר באתרים הבאים:

אתר המשרות של משרד החינוך https://jobs.education.gov.il/

אתר ארגון המורים

אתר הסתדרות המורים

 

מומלץ להתחיל לבדוק את האפשרויות כבר עכשיו.

 

מידע לגבי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ניתן למצוא באתרים של הסתדרות המורים וארגון המורים בהתאמה.

 

פרטים נוספים יוצגו לכם במפגש הבא ביום רביעי.

 

יוסי

22/03/2017 06:56:00

שלום לכולם,

 

אני יודע שחלק גדול מהדברים שאתם שומעים הם סינית עבורכם.

לאט לאט המושגים יתבהרו.

 

בהמשך להיערכות לקראת הסטאז מצורפים שני קבצים.

האחד הוא מצגת, אולי המצגת שהוצגה באודיטוריום ביום ראשון.

השני הוא רשימת המסמכים שעליכם להביא לצורך פתיחת תיק.

 

באופן עקרוני מורים צריכים להודיע על תכניותיהם (יציאה לשבתון, פנסיה וכד') עד 31 במרץ.

בדרך כלל לאחר תאריך זה למנהלים מתחילה להתבהר התמונה לגבי הצרכים שלהם ואז הם מתחילים בחיפושים.

כמובן שיש דברים שידועים לפני לכן כבר עכשיו מתפרסמות מודעות חיפוש מורים.

 

חיפוש משרות ניתן לעשות בין היתר באתרים הבאים:

אתר המשרות של משרד החינוך https://jobs.education.gov.il/

אתר ארגון המורים

אתר הסתדרות המורים

 

מומלץ להתחיל לבדוק את האפשרויות כבר עכשיו.

 

מידע לגבי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ניתן למצוא באתרים של הסתדרות המורים וארגון המורים בהתאמה.

 

פרטים נוספים יוצגו לכם במפגש הבא ביום רביעי.

 

יוסי

22/03/2017 06:57:00

שלום לכולם,

 

אני יודע שחלק גדול מהדברים שאתם שומעים הם סינית עבורכם.

לאט לאט המושגים יתבהרו.

 

בהמשך להיערכות לקראת הסטאז מצורפים שני קבצים.

האחד הוא מצגת, אולי המצגת שהוצגה באודיטוריום ביום ראשון.

השני הוא רשימת המסמכים שעליכם להביא לצורך פתיחת תיק.

 

באופן עקרוני מורים צריכים להודיע על תכניותיהם (יציאה לשבתון, פנסיה וכד') עד 31 במרץ.

בדרך כלל לאחר תאריך זה למנהלים מתחילה להתבהר התמונה לגבי הצרכים שלהם ואז הם מתחילים בחיפושים.

כמובן שיש דברים שידועים לפני לכן כבר עכשיו מתפרסמות מודעות חיפוש מורים.

 

חיפוש משרות ניתן לעשות בין היתר באתרים הבאים:

אתר המשרות של משרד החינוך https://jobs.education.gov.il/

אתר ארגון המורים

אתר הסתדרות המורים

 

מומלץ להתחיל לבדוק את האפשרויות כבר עכשיו.

 

מידע לגבי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ניתן למצוא באתרים של הסתדרות המורים וארגון המורים בהתאמה.

 

פרטים נוספים יוצגו לכם במפגש הבא ביום רביעי.

 

יוסי

22/03/2017 06:57:00

שלום לכולם,

 

אני יודע שחלק גדול מהדברים שאתם שומעים הם סינית עבורכם.

לאט לאט המושגים יתבהרו.

 

בהמשך להיערכות לקראת הסטאז מצורפים שני קבצים.

האחד הוא מצגת, אולי המצגת שהוצגה באודיטוריום ביום ראשון.

השני הוא רשימת המסמכים שעליכם להביא לצורך פתיחת תיק.

 

באופן עקרוני מורים צריכים להודיע על תכניותיהם (יציאה לשבתון, פנסיה וכד') עד 31 במרץ.

בדרך כלל לאחר תאריך זה למנהלים מתחילה להתבהר התמונה לגבי הצרכים שלהם ואז הם מתחילים בחיפושים.

כמובן שיש דברים שידועים לפני לכן כבר עכשיו מתפרסמות מודעות חיפוש מורים.

 

חיפוש משרות ניתן לעשות בין היתר באתרים הבאים:

אתר המשרות של משרד החינוך https://jobs.education.gov.il/

אתר ארגון המורים

אתר הסתדרות המורים

 

מומלץ להתחיל לבדוק את האפשרויות כבר עכשיו.

 

מידע לגבי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ניתן למצוא באתרים של הסתדרות המורים וארגון המורים בהתאמה.

 

פרטים נוספים יוצגו לכם במפגש הבא ביום רביעי.

 

יוסי

הנושא : סיכום המפגש עם משרד החינוך 22/03/2017 10:54:00

מתמחים יקרים שלום רב,

מצורפת המצגת שהוצגה במפגש השבוע

מסמך מסכם לפתיחת תיק ( למי שעדיין לא פתח תיק, רובכם כבר פתחתם)

אילנית שרגאי

מזכירות יחדית " נטעים"

שלב הכניסה להוראה

הנושא : סיכום המפגש עם משרד החינוך 22/03/2017 10:55:00

מתמחים יקרים שלום רב,

מצורפת המצגת שהוצגה במפגש השבוע

מסמך מסכם לפתיחת תיק ( למי שעדיין לא פתח תיק, רובכם כבר פתחתם)

אילנית שרגאי

מזכירות יחדית " נטעים"

שלב הכניסה להוראה

הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 13:03:32
המפגש לשעור 3094135-02 "שיטות מחקר איכותניות - שנה א' ( ימים מרוכזים)" עם המרצה דר' גרין עדנה בתאריך 18/08/16 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 18/09/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:29:38
המפגש לשעור 3094144-01 "הפרעות נויורו התפתחותיות ולקויות למידה - שנה א' ( יולי ) " עם המרצה דר' לנדאו יעל בתאריך 09/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 17/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:28:30
המפגש לשעור 3094146-01 "אמנויות יצירתיות ופסיכותרפיה" עם המרצה דר' ויסמן אורית בתאריך 25/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 16/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:30:43
התווסף מפגש לשעור 3094135-02 "שיטות מחקר איכותניות - שנה א' ( ימים מרוכזים)" עם דר' גרין עדנה בתאריך: 11/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:29:25
המפגש לשעור 3094144-01 "הפרעות נויורו התפתחותיות ולקויות למידה - שנה א' ( יולי ) " עם המרצה דר' לנדאו יעל בתאריך 02/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 10/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:28:18
המפגש לשעור 3094146-01 "אמנויות יצירתיות ופסיכותרפיה" עם המרצה דר' ויסמן אורית בתאריך 24/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 09/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:24:31
המפגש לשעור 3094147-01 "מגדר, מיניות ויצירתיות " עם המרצה דר' אשור דורית בתאריך 09/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 09/07/17 משעה: 09:00 עד שעה: 15:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:21:26
המפגש לשעור 3094152-01 "טיפול נרטיבי" עם המרצה דר' שמחון מיכל בתאריך 10/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 04/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:17:51
התווסף מפגש לשעור 3095124-01 "טיפול בתנועה ובמחול בילדים ובמתבגרים - טיפול בתנועה - שנה א' " עם דר' שופר אנגלהרד עינת בתאריך: 04/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:18:26
התווסף מפגש לשעור 3095124-01 "טיפול בתנועה ובמחול בילדים ובמתבגרים - טיפול בתנועה - שנה א' " עם דר' שופר אנגלהרד עינת בתאריך: 03/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:28:04
המפגש לשעור 3094146-01 "אמנויות יצירתיות ופסיכותרפיה" עם המרצה דר' ויסמן אורית בתאריך 18/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 02/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:22:16
המפגש לשעור 3094147-01 "מגדר, מיניות ויצירתיות " עם המרצה דר' אשור דורית בתאריך 02/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 02/07/17 משעה: 09:00 עד שעה: 15:00