הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 13:03:55
המפגש לשעור 3094135-02 "שיטות מחקר איכותניות - שנה א' ( ימים מרוכזים)" עם המרצה דר' גרין עדנה בתאריך 25/08/16 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 25/08/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
19/07/2017 09:41:33
הנושא : שינוי במערכת השעות 19/07/2017 09:41:33
המפגש לשעור 1111111-14 "ועדת קבלה M.tech" עם המרצה בתאריך 25/07/17 בשעה 13:00 הועבר לתאריך: 25/07/17 משעה: 14:00 עד שעה: 17:00 יתקיים בחדר ד603
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 02/07/2017 14:16:52
הבחינה לשעור אשכולות בלשון-לתלמידי הסבות בעלי תואר אק במועד א בתאריך: 24/07/17 משעה: 12:00 עד שעה: 14:00 תתקיים בחדר א410
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:29:51
המפגש לשעור 3094144-01 "הפרעות נויורו התפתחותיות ולקויות למידה - שנה א' ( יולי ) " עם המרצה דר' לנדאו יעל בתאריך 16/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 24/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 24/05/2017 11:04:44
הבחינה לשעור גוף האדם ( קורס מקוון) במועד א בתאריך: 23/07/17 משעה: 15:00 עד שעה: 17:00 תתקיים בחדר ד501
הנושא : תורות האישיות 09/07/2017 12:37:00
הריני להודיעכם כי השיעור בתורות האישיות בתאריך 23/7/2017 יועבר ליום ג' 25/7/2017 משעה 10:15 עד 13:30
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:27:05
התווסף מפגש לשעור 3094147-01 "מגדר, מיניות ויצירתיות " עם דר' אשור דורית בתאריך: 23/07/17 משעה: 10:30 עד שעה: 15:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 27/04/2017 12:30:51
מועד א של הבחינה לשעור 1099902-7 "גישות במחקר איכותני בחינוך -לסטודנטים עובדי חינוך"בתאריך: 23/07/17 משעה: 12:50 עד שעה: 14:50
הנושא : חובות לתואר 21/07/2017 14:08:00

שלום רב.

בימים אלה תתבקשו לשלם מקדמה ע"ח שכר לימוד לשנה"ל תשע"ז.

התשלום מתבצע באתר המכללה . ( אל תשכחו לחתום על התחייבות. ) בנוסף קיבלתם הודעה לגבי הקלדת המערכת.

מצורפות מערכות עם שעות החובה לכל שנה ושנה.

היכנסו לפורטל הסטודנט לבחירת קורסים והתחילו מלמעלה למטה. קורסי החובה נמצאים בראש הרשימה )

הקלידו קודם את לימודי החובה ולאחר מכן קורסי "חינוך מבוגרים" המתחילים ב 3172

ולבסוף קורסים מהחטיבות המשניות.

קיץ קריר וחופשה נעימה

שיבא ויעלה

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  העצמה ( שיעורי חובה )                       

 

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

א'

ב'

113990102

113990204

 

10.15 – 11.45

3,4

אנגלית שנה א'

במידה ועדיין לא עשית מבחן אמיר / אמירם

קח קורס בחירה

שנתי

א'

ב'

שיבוץ על סמך ציון במבחן אמיר

 

 

12.15 – 13.45

5,6

אוריינות לשונית - העצמה

שנתי

532990801

532990802

 

14.15 – 15.45

7,8

ישראל מדינה יהודית דמוקרטית

הפעלות במדע

גוף האדם

א'

ב'

522991901

308311601

308307401

 

16.00 – 17.30

9,10

תולדות הציונות

עולם החי בפתח ביתנו

א'

ב'

522993301

308390404

 

17.45 – 19.15

11,12

בחירה

בחירה

א'

ב'

 

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה א'  ( שיעורי חובה )                   

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

הוראה למידה ואני

שנתי

 

10.15 – 11.45

3,4

אשכולות בלשון א

אנגלית שנה א'

שנתי

532990101

 

12.15 – 13.45

5,6

הוראת מיומנויות קריאה וכתיבה

אנגלית שנה ב'

 שיטות במחקר כמותי

א'

ב'

113332201

109990109

 

14.15 – 15.45

7,8

ישראל מדינה יהודית

לימודי תקשוב ומידענות

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

א'

ב'

ב'

522991901

516990115

308791404

 

 

16.00 – 17.30

9,10

אשכולות בלשון א'

שנתי

532990102

532990113

 

17.45 – 19.15

11,12

בין הוראה ללמידה

התנסות מעשית

בין הוראה ללמידה

התנסות מעשית

שנתי

שנתי

שנתי

113335001

203310301

113335002

203310302

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה ב'  ( שיעורי חובה )                      

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה

מבוא למחשבת החינוך

א'

ב'

113990101

113990202

 

10.15 – 11.45

3,4

אנגלית שנה א

 

שנתי

 

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

אנגלית שנה ב'

שיטות במחקר כמותי

א'

ב'

 

 

14.15 – 15.45

7,8

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

ישראל מדינה יהודית דמוקרטית

הוראת מבוגרים

א' או ב'

 

א' או ב'

 

522991901

 

16.00 – 17.30

9,10

אשכולות בלשון ב'

אשכולות בלשון ב'

 

שנתי

שנתי

 

532990501

532990502

 

17.45 – 19.15

11,12

ליקויי למידה

א'

ב'

303331004

303331005

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה  ג' ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

המחשבה החינוכית

א'

ב'

113990101

113990204

 

10.15 – 11.45

3,4

אנגלית שנה א'

שנתי

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

אנגלית שנה ב'

שיטות במחקר כמותי

א'

ב'

 

 

14.15 – 15.45

7,8

הוראת מבוגרים

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

לימודי תקשוב ומידענות

א' או ב'

א' או ב'

א'

 

 

516990115

 

16.00 – 17.30

9,10

סמינריון בחינוך

שנתי

102990120

102990128

 

17.45 – 19.15

11,12

סמינריון בחינוך

שנתי

102990122

102990110

 

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה  ד' ( שיעורי חובה )                      

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

 

 

 

 

10.15 – 11.45

3,4

סמינריון בידע צבור

אנגלית שנה א'

שנתי

317202203

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

שיטות במחקר כמותי

אנגלית שנה ב'

 

 

 

14.15 – 15.45

7,8

הוראת מבוגרים

 

 

 

 

16.00 – 17.30

9,10

 

 

 

 

17.45-19.15

11,12

סמינריון בידע צבור

סמינריון בידע צבור

 

317202202

317202205

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי העצמה ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

א'

113990104

113990202

 

10.15 – 11.45

3,4

תולדות הציונות

חינוך לבריאות

א'

ב'

522993302

308307901

 

12.15 – 13.45

5,6

אוריינות לשונית

שנתי

532990803

532990804

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית

( למי שעדיין אין ציון במבחן אמיר ילמד קורסי בחירה )

ישראליות יהדות דתיות

צמחי תבלין ומרפא

 

 

ב'

 

 

522992001

308300901

 

16.00 – 17.30

9,10

מיומנויות קריאה וכתיבה

צמחים במעגל השנה

א'

ב'

 

308390602

 

17.45-19.15

11,12

בחירה

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי שנה א' ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

הוראה למידה ואני

שנתי

113330303

113330302

 

10.15 – 11.45

3,4

אשכולות בלשון א'

שנתי

532990122

532990123

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

 

 

א'

109990211

109990215

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית

שנתי

 

 

16.00 – 17.30

9,10

מיומנויות קריאה וכתיבה

א'

 

317204604

 

17.45-19.15

11,12

בין הוראה ללמידה

התנסות מעשית

שנתי

113335003

203310303

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי שנה ב' ( שיעורי חובה )                          

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

 

113990103

113990202

 

 

10.15 – 11.45

3,4

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

הוראת מבוגרים

 

 

308791401

308791401

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

אנגלית שנה א'

שיטות במחקר כמותי

 

109990211

 

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית

 

 

 

16.00 – 17.30

9,10

אשכולות בלשון ב

אנגלית שנה ב''

 

532990503

532990508

 

17.45 – 19.15

בחירה

 

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי שנה ג' ( שיעורי חובה )                                                          

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

א'

113990103

113990202

 

10.15 – 11.45

3,4

 

סמינריון בחינוך

שנתי

102990119

102990121

 

12.15 – 13.45

5,6

לימודי תקשוב

שיטות במחקר כמותי

סמינריון בחינוך

 

 

516990116

 

102990106

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית שנה א'

 

 

 

16.00 – 17.30

9,10

אנגלית

 

 

17.45-19.15

11,12

ליקויי למידה

ב'

303331002

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי שנה ד' ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

 

 

 

 

10.15 – 11.45

3,4

סמינריון בידע צבור

 

 

 

12.15 – 13.45

5,6

סמינריון בידע צבור

 

 

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית שנה א'

 

 

 

16.00 – 17.30

9,10

אנגלית שנה ב'

סמינריון בידע צבור

 

 

 

 

17.45-19.15

11,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנושא : חובות לתואר 21/07/2017 14:11:00

שלום רב.

בימים אלה תתבקשו לשלם מקדמה ע"ח שכר לימוד לשנה"ל תשע"ז.

התשלום מתבצע באתר המכללה . ( אל תשכחו לחתום על התחייבות. ) בנוסף קיבלתם הודעה לגבי הקלדת המערכת.

מצורפות מערכות עם שעות החובה לכל שנה ושנה.

היכנסו לפורטל הסטודנט לבחירת קורסים והתחילו מלמעלה למטה. קורסי החובה נמצאים בראש הרשימה )

הקלידו קודם את לימודי החובה ולאחר מכן קורסי "חינוך מבוגרים" המתחילים ב 3172

ולבסוף קורסים מהחטיבות המשניות.

קיץ קריר וחופשה נעימה

שיבא ויעלה

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  העצמה ( שיעורי חובה )                       

 

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

א'

ב'

113990102

113990204

 

10.15 – 11.45

3,4

אנגלית שנה א'

במידה ועדיין לא עשית מבחן אמיר / אמירם

קח קורס בחירה

שנתי

א'

ב'

שיבוץ על סמך ציון במבחן אמיר

 

 

12.15 – 13.45

5,6

אוריינות לשונית - העצמה

שנתי

532990801

532990802

 

14.15 – 15.45

7,8

ישראל מדינה יהודית דמוקרטית

הפעלות במדע

גוף האדם

א'

ב'

522991901

308311601

308307401

 

16.00 – 17.30

9,10

תולדות הציונות

עולם החי בפתח ביתנו

א'

ב'

522993301

308390404

 

17.45 – 19.15

11,12

בחירה

בחירה

א'

ב'

 

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה א'  ( שיעורי חובה )                   

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

הוראה למידה ואני

שנתי

 

10.15 – 11.45

3,4

אשכולות בלשון א

אנגלית שנה א'

שנתי

532990101

 

12.15 – 13.45

5,6

הוראת מיומנויות קריאה וכתיבה

אנגלית שנה ב'

 שיטות במחקר כמותי

א'

ב'

113332201

109990109

 

14.15 – 15.45

7,8

ישראל מדינה יהודית

לימודי תקשוב ומידענות

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

א'

ב'

ב'

522991901

516990115

308791404

 

 

16.00 – 17.30

9,10

אשכולות בלשון א'

שנתי

532990102

532990113

 

17.45 – 19.15

11,12

בין הוראה ללמידה

התנסות מעשית

בין הוראה ללמידה

התנסות מעשית

שנתי

שנתי

שנתי

113335001

203310301

113335002

203310302

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה ב'  ( שיעורי חובה )                      

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה

מבוא למחשבת החינוך

א'

ב'

113990101

113990202

 

10.15 – 11.45

3,4

אנגלית שנה א

 

שנתי

 

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

אנגלית שנה ב'

שיטות במחקר כמותי

א'

ב'

 

 

14.15 – 15.45

7,8

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

ישראל מדינה יהודית דמוקרטית

הוראת מבוגרים

א' או ב'

 

א' או ב'

 

522991901

 

16.00 – 17.30

9,10

אשכולות בלשון ב'

אשכולות בלשון ב'

 

שנתי

שנתי

 

532990501

532990502

 

17.45 – 19.15

11,12

ליקויי למידה

א'

ב'

303331004

303331005

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה  ג' ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

המחשבה החינוכית

א'

ב'

113990101

113990204

 

10.15 – 11.45

3,4

אנגלית שנה א'

שנתי

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

אנגלית שנה ב'

שיטות במחקר כמותי

א'

ב'

 

 

14.15 – 15.45

7,8

הוראת מבוגרים

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

לימודי תקשוב ומידענות

א' או ב'

א' או ב'

א'

 

 

516990115

 

16.00 – 17.30

9,10

סמינריון בחינוך

שנתי

102990120

102990128

 

17.45 – 19.15

11,12

סמינריון בחינוך

שנתי

102990122

102990110

 

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה  ד' ( שיעורי חובה )                      

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

 

 

 

 

10.15 – 11.45

3,4

סמינריון בידע צבור

אנגלית שנה א'

שנתי

317202203

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

שיטות במחקר כמותי

אנגלית שנה ב'

 

 

 

14.15 – 15.45

7,8

הוראת מבוגרים

 

 

 

 

16.00 – 17.30

9,10

 

 

 

 

17.45-19.15

11,12

סמינריון בידע צבור

סמינריון בידע צבור

 

317202202

317202205

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי העצמה ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

א'

113990104

113990202

 

10.15 – 11.45

3,4

תולדות הציונות

חינוך לבריאות

א'

ב'

522993302

308307901

 

12.15 – 13.45

5,6

אוריינות לשונית

שנתי

532990803

532990804

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית

( למי שעדיין אין ציון במבחן אמיר ילמד קורסי בחירה )

ישראליות יהדות דתיות

צמחי תבלין ומרפא

 

 

ב'

 

 

522992001

308300901

 

16.00 – 17.30

9,10

מיומנויות קריאה וכתיבה

צמחים במעגל השנה

א'

ב'

 

308390602

 

17.45-19.15

11,12

בחירה

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי שנה א' ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

הוראה למידה ואני

שנתי

113330303

113330302

 

10.15 – 11.45

3,4

אשכולות בלשון א'

שנתי

532990122

532990123

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

 

 

א'

109990211

109990215

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית

שנתי

 

 

16.00 – 17.30

9,10

מיומנויות קריאה וכתיבה

א'

 

317204604

 

17.45-19.15

11,12

בין הוראה ללמידה

התנסות מעשית

שנתי

113335003

203310303

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי שנה ב' ( שיעורי חובה )                          

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

 

113990103

113990202

 

 

10.15 – 11.45

3,4

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

הוראת מבוגרים

 

 

308791401

308791401

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

אנגלית שנה א'

שיטות במחקר כמותי

 

109990211

 

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית

 

 

 

16.00 – 17.30

9,10

אשכולות בלשון ב

אנגלית שנה ב''

 

532990503

532990508

 

17.45 – 19.15

בחירה

 

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי שנה ג' ( שיעורי חובה )                                                          

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

א'

113990103

113990202

 

10.15 – 11.45

3,4

 

סמינריון בחינוך

שנתי

102990119

102990121

 

12.15 – 13.45

5,6

לימודי תקשוב

שיטות במחקר כמותי

סמינריון בחינוך

 

 

516990116

 

102990106

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית שנה א'

 

 

 

16.00 – 17.30

9,10

אנגלית

 

 

17.45-19.15

11,12

ליקויי למידה

ב'

303331002

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי שנה ד' ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

 

 

 

 

10.15 – 11.45

3,4

סמינריון בידע צבור

 

 

 

12.15 – 13.45

5,6

סמינריון בידע צבור

 

 

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית שנה א'

 

 

 

16.00 – 17.30

9,10

אנגלית שנה ב'

סמינריון בידע צבור

 

 

 

 

17.45-19.15

11,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנושא : חובות לתואר 21/07/2017 14:13:00

שלום רב.

בימים אלה תתבקשו לשלם מקדמה ע"ח שכר לימוד לשנה"ל תשע"ז.

התשלום מתבצע באתר המכללה . ( אל תשכחו לחתום על התחייבות. ) בנוסף קיבלתם הודעה לגבי הקלדת המערכת.

מצורפות מערכות עם שעות החובה לכל שנה ושנה.

היכנסו לפורטל הסטודנט לבחירת קורסים והתחילו מלמעלה למטה. קורסי החובה נמצאים בראש הרשימה )

הקלידו קודם את לימודי החובה ולאחר מכן קורסי "חינוך מבוגרים" המתחילים ב 3172

ולבסוף קורסים מהחטיבות המשניות.

קיץ קריר וחופשה נעימה

שיבא ויעלה

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  העצמה ( שיעורי חובה )                       

 

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

א'

ב'

113990102

113990204

 

10.15 – 11.45

3,4

אנגלית שנה א'

במידה ועדיין לא עשית מבחן אמיר / אמירם

קח קורס בחירה

שנתי

א'

ב'

שיבוץ על סמך ציון במבחן אמיר

 

 

12.15 – 13.45

5,6

אוריינות לשונית - העצמה

שנתי

532990801

532990802

 

14.15 – 15.45

7,8

ישראל מדינה יהודית דמוקרטית

הפעלות במדע

גוף האדם

א'

ב'

522991901

308311601

308307401

 

16.00 – 17.30

9,10

תולדות הציונות

עולם החי בפתח ביתנו

א'

ב'

522993301

308390404

 

17.45 – 19.15

11,12

בחירה

בחירה

א'

ב'

 

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה א'  ( שיעורי חובה )                   

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

הוראה למידה ואני

שנתי

 

10.15 – 11.45

3,4

אשכולות בלשון א

אנגלית שנה א'

שנתי

532990101

 

12.15 – 13.45

5,6

הוראת מיומנויות קריאה וכתיבה

אנגלית שנה ב'

 שיטות במחקר כמותי

א'

ב'

113332201

109990109

 

14.15 – 15.45

7,8

ישראל מדינה יהודית

לימודי תקשוב ומידענות

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

א'

ב'

ב'

522991901

516990115

308791404

 

 

16.00 – 17.30

9,10

אשכולות בלשון א'

שנתי

532990102

532990113

 

17.45 – 19.15

11,12

בין הוראה ללמידה

התנסות מעשית

בין הוראה ללמידה

התנסות מעשית

שנתי

שנתי

שנתי

113335001

203310301

113335002

203310302

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה ב'  ( שיעורי חובה )                      

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה

מבוא למחשבת החינוך

א'

ב'

113990101

113990202

 

10.15 – 11.45

3,4

אנגלית שנה א

 

שנתי

 

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

אנגלית שנה ב'

שיטות במחקר כמותי

א'

ב'

 

 

14.15 – 15.45

7,8

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

ישראל מדינה יהודית דמוקרטית

הוראת מבוגרים

א' או ב'

 

א' או ב'

 

522991901

 

16.00 – 17.30

9,10

אשכולות בלשון ב'

אשכולות בלשון ב'

 

שנתי

שנתי

 

532990501

532990502

 

17.45 – 19.15

11,12

ליקויי למידה

א'

ב'

303331004

303331005

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה  ג' ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

המחשבה החינוכית

א'

ב'

113990101

113990204

 

10.15 – 11.45

3,4

אנגלית שנה א'

שנתי

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

אנגלית שנה ב'

שיטות במחקר כמותי

א'

ב'

 

 

14.15 – 15.45

7,8

הוראת מבוגרים

הוראת מיומנויות יסוד מתמטיקה

לימודי תקשוב ומידענות

א' או ב'

א' או ב'

א'

 

 

516990115

 

16.00 – 17.30

9,10

סמינריון בחינוך

שנתי

102990120

102990128

 

17.45 – 19.15

11,12

סמינריון בחינוך

שנתי

102990122

102990110

 

 

 

 

תשע"ח ימי שני -  שנה  ד' ( שיעורי חובה )                      

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

 

 

 

 

10.15 – 11.45

3,4

סמינריון בידע צבור

אנגלית שנה א'

שנתי

317202203

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

שיטות במחקר כמותי

אנגלית שנה ב'

 

 

 

14.15 – 15.45

7,8

הוראת מבוגרים

 

 

 

 

16.00 – 17.30

9,10

 

 

 

 

17.45-19.15

11,12

סמינריון בידע צבור

סמינריון בידע צבור

 

317202202

317202205

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי העצמה ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

א'

113990104

113990202

 

10.15 – 11.45

3,4

תולדות הציונות

חינוך לבריאות

א'

ב'

522993302

308307901

 

12.15 – 13.45

5,6

אוריינות לשונית

שנתי

532990803

532990804

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית

( למי שעדיין אין ציון במבחן אמיר ילמד קורסי בחירה )

ישראליות יהדות דתיות

צמחי תבלין ומרפא

 

 

ב'

 

 

522992001

308300901

 

16.00 – 17.30

9,10

מיומנויות קריאה וכתיבה

צמחים במעגל השנה

א'

ב'

 

308390602

 

17.45-19.15

11,12

בחירה

 

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי שנה א' ( שיעורי חובה )                       

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

הוראה למידה ואני

שנתי

113330303

113330302

 

10.15 – 11.45

3,4

אשכולות בלשון א'

שנתי

532990122

532990123

 

12.15 – 13.45

5,6

גישות במחקר איכותני

 

 

א'

109990211

109990215

 

14.15 – 15.45

7,8

אנגלית

שנתי

 

 

16.00 – 17.30

9,10

מיומנויות קריאה וכתיבה

א'

 

317204604

 

17.45-19.15

11,12

בין הוראה ללמידה

התנסות מעשית

שנתי

113335003

203310303

 

 

 

 

תשע"ח ימי רביעי שנה ב' ( שיעורי חובה )                          

שעות לימוד

נושא השיעור

סמסטר

קוד השיעור             

שם המרצה       

8.30 – 10.00

1,2

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

מבוא למחשבת החינוך

 

113990103

113990202

 

 

10.15 – 11.45

3,4