הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 11:54:14
המפגש לשעור 3094149-01 "איבחונים פסיכולוגים - שנה א' ( פברואר בין הסמסטרים)" עם המרצה דר' לורנץ הראל בתאריך 28/01/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 28/02/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 11:55:30
המפגש לשעור 3094149-02 "איבחונים פסיכולוגים - שנה א' ( פברואר בין הסמסטרים)" עם המרצה גב' דוכין עדי בתאריך 29/01/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 28/02/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:19:43
המפגש לשעור 3094152-01 "טיפול נרטיבי" עם המרצה דר' שמחון מיכל בתאריך 17/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 27/06/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:17:14
התווסף מפגש לשעור 3095124-01 "טיפול בתנועה ובמחול בילדים ובמתבגרים - טיפול בתנועה - שנה א' " עם דר' שופר אנגלהרד עינת בתאריך: 27/06/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 11:53:39
המפגש לשעור 3094149-01 "איבחונים פסיכולוגים - שנה א' ( פברואר בין הסמסטרים)" עם המרצה דר' לורנץ הראל בתאריך 05/02/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 27/02/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 11:55:11
המפגש לשעור 3094149-02 "איבחונים פסיכולוגים - שנה א' ( פברואר בין הסמסטרים)" עם המרצה גב' דוכין עדי בתאריך 05/02/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 27/02/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 11:53:28
המפגש לשעור 3094149-01 "איבחונים פסיכולוגים - שנה א' ( פברואר בין הסמסטרים)" עם המרצה דר' לורנץ הראל בתאריך 12/02/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 26/02/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 11:54:58
המפגש לשעור 3094149-02 "איבחונים פסיכולוגים - שנה א' ( פברואר בין הסמסטרים)" עם המרצה גב' דוכין עדי בתאריך 12/02/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 26/02/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 13:03:55
המפגש לשעור 3094135-02 "שיטות מחקר איכותניות - שנה א' ( ימים מרוכזים)" עם המרצה דר' גרין עדנה בתאריך 25/08/16 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 25/08/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
16/02/2017 10:34:19
הנושא : שינוי במערכת השעות 16/02/2017 10:34:19
המפגש לשעור 4096111-01 "גישות עכשוויות בפסיכותרפיה" עם המרצה דר' לורנץ הראל בתאריך 08/06/17 בשעה 16:00 הועבר לתאריך: 25/05/17 משעה: 16:00 עד שעה: 20:00 יתקיים בחדר ד101
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:29:51
המפגש לשעור 3094144-01 "הפרעות נויורו התפתחותיות ולקויות למידה - שנה א' ( יולי ) " עם המרצה דר' לנדאו יעל בתאריך 16/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 24/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:27:05
התווסף מפגש לשעור 3094147-01 "מגדר, מיניות ויצירתיות " עם דר' אשור דורית בתאריך: 23/07/17 משעה: 10:30 עד שעה: 15:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 26/01/2017 11:12:31
הבחינה לשעור היבטים פסיכולוגיים ברכישת שפה שניה- קורס מקוון במועד א בתאריך: 23/02/17 משעה: 14:00 עד שעה: 16:00 תתקיים בחדר א406
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 28/12/2016 11:40:38
מועד א של הבחינה לשעור 1099901-2 "שיטות במחקר כמותי בחינוך- ג"ר ב/1"בתאריך: 22/02/17 משעה: 12:50 עד שעה: 14:50
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 28/12/2016 11:36:41
מועד א של הבחינה לשעור 3068335-1 "ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית - ג"ר ג'"בתאריך: 22/02/17 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 24/01/2017 08:37:14
מועד א של הבחינה לשעור 3172193-1 "פילוסופיה קיומית במוסיקה הישראלית ( בין הסמסטרים)"בתאריך: 22/02/17 משעה: 16:00 עד שעה: 18:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 13/02/2017 08:54:23
הבחינה לשעור הסתברות - ליסודי+ על יסודי במועד א בתאריך: 21/02/17 משעה: 14:00 עד שעה: 17:00 תתקיים בחדר א434
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 15/01/2017 15:14:05
הבחינה לשעור תקשורת בין- אישית במועד א בתאריך: 21/02/17 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40 תתקיים בחדר ד501
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 04/01/2017 11:02:03
מועד א לבחינה מבחן בסוף סמסטר א' בשעור 5329901-7 "אשכולות בלשון א' - גיל רך א'" עם המרצה גב' זילברשץ אירית בתאריך 21/02/17 בשעה 17:10 הועבר לתאריך: 21/02/17 משעה: 13:00 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 19/02/2017 16:00:31
הבחינה לשעור הוראת הקריאה- בחברה הערבית ב/1 במועד א בתאריך: 20/02/17 משעה: 15:00 עד שעה: 17:00 תתקיים בחדר א201
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 19/02/2017 16:01:08
הבחינה לשעור הוראת הקריאה במועד א בתאריך: 20/02/17 משעה: 17:10 עד שעה: 19:10 תתקיים בחדר א201
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 12/02/2017 14:00:23
הבחינה לשעור מכינה חוגית במתמטיקה ליסודי שנה א' במועד א בתאריך: 20/02/17 משעה: 15:00 עד שעה: 17:00 תתקיים בחדר א211
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 27/12/2016 11:41:21
מועד א של הבחינה לשעור 3082001-1 "היבטיים וטרינריים מחלות בעלי חיים- שנה א'"בתאריך: 20/02/17 משעה: 13:00 עד שעה: 15:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 24/01/2017 08:26:03
מועד א של הבחינה לשעור 3172192-1 "אימהות בראי תרבותי, חברתי וחוויתי (קורס בין הסמסטרים)"בתאריך: 20/02/17 משעה: 16:00 עד שעה: 18:00
הנושא : פתיחת קורס הומור וליצנות ככלי טיפולי, חברתי, קהילתי 19/02/2017 14:16:00

ברצוננו להודיע כי קורס זה ייפתח בשבוע הבא יום ג' ב-28.2.17. הודעה על מספר הכיתה תתקבל בהמשך. בהצלחה.

הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 13:03:32
המפגש לשעור 3094135-02 "שיטות מחקר איכותניות - שנה א' ( ימים מרוכזים)" עם המרצה דר' גרין עדנה בתאריך 18/08/16 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 18/09/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:29:38
המפגש לשעור 3094144-01 "הפרעות נויורו התפתחותיות ולקויות למידה - שנה א' ( יולי ) " עם המרצה דר' לנדאו יעל בתאריך 09/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 17/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:28:30
המפגש לשעור 3094146-01 "אמנויות יצירתיות ופסיכותרפיה" עם המרצה דר' ויסמן אורית בתאריך 25/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 16/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:30:43
התווסף מפגש לשעור 3094135-02 "שיטות מחקר איכותניות - שנה א' ( ימים מרוכזים)" עם דר' גרין עדנה בתאריך: 11/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:29:25
המפגש לשעור 3094144-01 "הפרעות נויורו התפתחותיות ולקויות למידה - שנה א' ( יולי ) " עם המרצה דר' לנדאו יעל בתאריך 02/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 10/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:28:18
המפגש לשעור 3094146-01 "אמנויות יצירתיות ופסיכותרפיה" עם המרצה דר' ויסמן אורית בתאריך 24/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 09/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:24:31
המפגש לשעור 3094147-01 "מגדר, מיניות ויצירתיות " עם המרצה דר' אשור דורית בתאריך 09/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 09/07/17 משעה: 09:00 עד שעה: 15:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 30/01/2017 11:34:13
המפגש לשעור 0000005-00 "אנגלית 3 יח'ל " עם המרצה גב' גבעול ענת בתאריך: 07/03/17 בשעה: 11:30 בוטל
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:21:26
המפגש לשעור 3094152-01 "טיפול נרטיבי" עם המרצה דר' שמחון מיכל בתאריך 10/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 04/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:17:51
התווסף מפגש לשעור 3095124-01 "טיפול בתנועה ובמחול בילדים ובמתבגרים - טיפול בתנועה - שנה א' " עם דר' שופר אנגלהרד עינת בתאריך: 04/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:18:26
התווסף מפגש לשעור 3095124-01 "טיפול בתנועה ובמחול בילדים ובמתבגרים - טיפול בתנועה - שנה א' " עם דר' שופר אנגלהרד עינת בתאריך: 03/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:28:04
המפגש לשעור 3094146-01 "אמנויות יצירתיות ופסיכותרפיה" עם המרצה דר' ויסמן אורית בתאריך 18/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 02/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:22:16
המפגש לשעור 3094147-01 "מגדר, מיניות ויצירתיות " עם המרצה דר' אשור דורית בתאריך 02/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 02/07/17 משעה: 09:00 עד שעה: 15:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 06/02/2017 15:41:44
המפגש לשעור 1900013-08 "קורס עזרה ראשונה מתוקשב עברית 1-2/3/17 8:30-16:30 " עם המרצה בתאריך: 02/03/17 בשעה: 08:30 בוטל
הנושא : שינוי במערכת השעות 06/02/2017 15:41:41
המפגש לשעור 1900013-08 "קורס עזרה ראשונה מתוקשב עברית 1-2/3/17 8:30-16:30 " עם המרצה בתאריך: 01/03/17 בשעה: 08:30 בוטל