הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:19:43
המפגש לשעור 3094152-01 "טיפול נרטיבי" עם המרצה דר' שמחון מיכל בתאריך 17/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 27/06/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:17:14
התווסף מפגש לשעור 3095124-01 "טיפול בתנועה ובמחול בילדים ובמתבגרים - טיפול בתנועה - שנה א' " עם דר' שופר אנגלהרד עינת בתאריך: 27/06/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
24/04/2017 14:20:45
הנושא : שינוי במערכת השעות 24/04/2017 14:20:45
המפגש לשעור 0000009-00 "גיאוגרפיה 5 יח'ל " עם המרצה גב' ברוכי אסתר בתאריך 28/04/17 בשעה 15:15 הועבר לתאריך: 27/04/17 משעה: 15:15 עד שעה: 20:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 24/04/2017 15:27:34
המפגש לשעור 1029901-13 "סמינריון בחינוך- קריאה וניתוח ביקורתי של ספרי לימוד" עם המרצה דר' דויטש יעקב בתאריך: 26/04/17 בשעה: 12:15 בוטל
הנושא : שינוי במערכת השעות 23/04/2017 17:01:55
המפגש לשעור 1099902-04 "גישות במחקר איכותני בחינוך- יסודי ב' " עם המרצה גב' מזור כהן אירית בתאריך: 26/04/17 בשעה: 10:15 בוטל
הנושא : שינוי במערכת השעות 23/04/2017 17:01:39
המפגש לשעור 3172046-02 "מיומנויות קריאה וכתיבה בהשכלת מבוגרים" עם המרצה גב' מזור כהן אירית בתאריך: 26/04/17 בשעה: 16:00 בוטל
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 13:03:55
המפגש לשעור 3094135-02 "שיטות מחקר איכותניות - שנה א' ( ימים מרוכזים)" עם המרצה דר' גרין עדנה בתאריך 25/08/16 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 25/08/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
16/02/2017 10:34:19
27/02/2017 08:01:23
הנושא : שינוי במערכת השעות 16/02/2017 10:34:19
המפגש לשעור 4096111-01 "גישות עכשוויות בפסיכותרפיה" עם המרצה דר' לורנץ הראל בתאריך 08/06/17 בשעה 16:00 הועבר לתאריך: 25/05/17 משעה: 16:00 עד שעה: 20:00 יתקיים בחדר ד101
הנושא : שינוי במערכת השעות 18/04/2017 14:55:55
התווסף מפגש לשעור 0000009-00 "גיאוגרפיה 5 יח'ל " עם גב' ברוכי אסתר בתאריך: 25/05/17 משעה: 15:15 עד שעה: 20:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 27/02/2017 08:01:23
התווסף מפגש לשעור 3083928-01 "עולם הצמחים והגינה -מלמ"ח ב' ( ימים מרוכזים)" עם גב' מור רשתי תמי בתאריך: 25/05/17 משעה: 08:30 עד שעה: 15:00 יתקיים בחדר א410
הנושא : מבוא למחשבת החינוך 24/04/2017 08:03:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 23/04/2017 08:50:36
המפגש לשעור 3022051-01 "מקצועו של ההיסטוריון" עם המרצה דר' דויטש יעקב בתאריך: 25/04/17 בשעה: 17:45 בוטל
הנושא : שינוי במערכת השעות 23/04/2017 08:51:00
המפגש לשעור 3022075-01 "אוכל והיסטוריה- סמינריון" עם המרצה דר' דויטש יעקב בתאריך: 25/04/17 בשעה: 16:00 בוטל
הנושא : שינוי במערכת השעות 23/04/2017 08:51:14
המפגש לשעור 3022079-01 "מיומנויות של קריאה וכתיבה אקדמית" עם המרצה דר' דויטש יעקב בתאריך: 25/04/17 בשעה: 14:15 בוטל
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:29:51
המפגש לשעור 3094144-01 "הפרעות נויורו התפתחותיות ולקויות למידה - שנה א' ( יולי ) " עם המרצה דר' לנדאו יעל בתאריך 16/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 24/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : תזכורת - טקס יום הזכירון לשואה ולגבורה 23/04/2017 14:48:00
23/04/2017 14:53:00

שלום לכולם

השיעור "הסביבה החוץ כיתתית" יתקיים היום יום ראשון 23.4 בחדר 305 ד'

להתראות

יוסי

הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:27:05
התווסף מפגש לשעור 3094147-01 "מגדר, מיניות ויצירתיות " עם דר' אשור דורית בתאריך: 23/07/17 משעה: 10:30 עד שעה: 15:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 19/04/2017 13:55:56
מועד א של הבחינה לשעור 3032413-1 "היבטים פסיכולינווסטים של הוראת שפה נוספת ( מקוון)"בתאריך: 19/07/17 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 18/04/2017 11:02:24
מועד א של הבחינה לשעור 3480156-1 "מבוא לתולדות האמנות ( מבוא+ עיון)"בתאריך: 19/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 10:30
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 13:03:32
המפגש לשעור 3094135-02 "שיטות מחקר איכותניות - שנה א' ( ימים מרוכזים)" עם המרצה דר' גרין עדנה בתאריך 18/08/16 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 18/09/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:29:38
המפגש לשעור 3094144-01 "הפרעות נויורו התפתחותיות ולקויות למידה - שנה א' ( יולי ) " עם המרצה דר' לנדאו יעל בתאריך 09/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 17/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:28:30
המפגש לשעור 3094146-01 "אמנויות יצירתיות ופסיכותרפיה" עם המרצה דר' ויסמן אורית בתאריך 25/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 16/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 23/04/2017 10:35:23
הבחינה לשעור יהדות במעבר מהעולם הישן לעולם המודרני : דילמות וצמתי הכרעה במועד א בתאריך: 14/08/17 משעה: 13:00 עד שעה: 15:00 תתקיים בחדר ד303
23/04/2017 12:00:30
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 23/04/2017 12:00:30
מועד א לבחינה מבחן סמסטר ב' בשעור 3026078-1 "סיפורי אליהו ואלישע" עם המרצה ד"ר פרנקל מרלה בתאריך 11/07/17 בשעה 10:40 הועבר לתאריך: 12/07/17 משעה: 10:40 עד שעה: 12:40 תתקיים בחדר א210
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:30:43
התווסף מפגש לשעור 3094135-02 "שיטות מחקר איכותניות - שנה א' ( ימים מרוכזים)" עם דר' גרין עדנה בתאריך: 11/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 18/04/2017 14:55:01
התווסף מפגש לשעור 0000009-00 "גיאוגרפיה 5 יח'ל " עם גב' ברוכי אסתר בתאריך: 11/05/17 משעה: 15:15 עד שעה: 20:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:29:25
המפגש לשעור 3094144-01 "הפרעות נויורו התפתחותיות ולקויות למידה - שנה א' ( יולי ) " עם המרצה דר' לנדאו יעל בתאריך 02/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 10/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:28:18
המפגש לשעור 3094146-01 "אמנויות יצירתיות ופסיכותרפיה" עם המרצה דר' ויסמן אורית בתאריך 24/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 09/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:24:31
המפגש לשעור 3094147-01 "מגדר, מיניות ויצירתיות " עם המרצה דר' אשור דורית בתאריך 09/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 09/07/17 משעה: 09:00 עד שעה: 15:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:21:26
המפגש לשעור 3094152-01 "טיפול נרטיבי" עם המרצה דר' שמחון מיכל בתאריך 10/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 04/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:17:51
התווסף מפגש לשעור 3095124-01 "טיפול בתנועה ובמחול בילדים ובמתבגרים - טיפול בתנועה - שנה א' " עם דר' שופר אנגלהרד עינת בתאריך: 04/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במועד/חדר מבחן 24/04/2017 11:44:37
מועד א לבחינה מבחן אמריקאי בשעור 2280632-0 "סוציולוגיה של המידע בעידן האינטרנט - ב'" עם המרצה ד"ר גורנשטיין לובה בתאריך 04/07/01 בשעה 16:00 הועבר לתאריך: 04/07/17 משעה: 16:00 עד שעה: 18:00
הנושא : היום בשעה 12:30 תיפתח ההרשמה להזמנת ההתאמות בבחינות סמסטר ב' מועד א' תשע"ז 18/04/2017 11:57:00

    המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

The David Yellin Academic College of Education    

 

 סטודנטים יקרים ,

תקופת הבחינות של סמסטר ב' מועד א' תתקיים בין התאריכים : 2/7-24/7/17 . סטודנטים

 המעונינים להזמין/לבטל את ההתאמות  יעשו זאת בפורטל האישי, עד לתאריך  4/6/17  בשעה 16:00    . סדטונטים משנה ד', על מנת להזמין את ההתאמה מוזמנים ליצור איתי קשר טלפוני   עד לתאריך 4/6/17  בשעה 16:00 . מספר הטלפון   6587504.

להזכירכם זמן הבחינה הוא שעה וחצי. בעלי תוספת זמן רשאים להישאר חצי שעה נוספת, כלומר שעתיים מלאות .

אבקשכם להקפיד ולהצטייד באישור ההתאמות , סטודנטים  שלא יהיה ברשותם אישור מודפס  לא יקבלו את ההתאמה בזמן הבחינה.

בהצלחה מדור בחינות דוד ילין.

 

 

 

 

 

 

 

הנושא : שינוי במערכת השעות 18/04/2017 14:54:34
התווסף מפגש לשעור 0000009-00 "גיאוגרפיה 5 יח'ל " עם גב' ברוכי אסתר בתאריך: 04/05/17 משעה: 15:15 עד שעה: 20:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:18:26
התווסף מפגש לשעור 3095124-01 "טיפול בתנועה ובמחול בילדים ובמתבגרים - טיפול בתנועה - שנה א' " עם דר' שופר אנגלהרד עינת בתאריך: 03/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:28:04
המפגש לשעור 3094146-01 "אמנויות יצירתיות ופסיכותרפיה" עם המרצה דר' ויסמן אורית בתאריך 18/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 02/07/17 משעה: 08:30 עד שעה: 17:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 17/08/2016 12:22:16
המפגש לשעור 3094147-01 "מגדר, מיניות ויצירתיות " עם המרצה דר' אשור דורית בתאריך 02/07/17 בשעה 08:30 הועבר לתאריך: 02/07/17 משעה: 09:00 עד שעה: 15:00
הנושא : שינוי במערכת השעות 18/04/2017 14:56:28
התווסף מפגש לשעור 0000009-00 "גיאוגרפיה 5 יח'ל " עם גב' ברוכי אסתר בתאריך: 01/06/17 משעה: 15:15 עד שעה: 20:00